Politikk

Er Ap’s bystyre i Oslo kuppet?

Det har gått rykter om interne stridigheter i Ap’s bystyregruppe, der høstens kommunevalg sikret at elleve av de 20 representantene har innvandrerbakgrunn. I dagens VG kan vi lese at partitoppene vil endre loven for å hindre nye velgerkupp. I så fall tilsier det at de samme mener at dagens bystyregruppe er et resultat av velgerkupp og ikke av demokrati. Dette er antakelig så sensitivt at neppe noen i Ap i Oslo eller sentralt vil lufte temaet i det offentlige rommet.

Rita Karlsen, HRS

VG Nett kan vi lese at Oslo-velgerne sørget for et overraskende innvandrerflertall i Ap bystyregruppe. Det overraskende knytter seg til at mange av representantene med innvandrerbakgrunn sto langt nede på listen, men ble akkumulert frem på sikker plass av velgerne. Spørsmålet er ikke hvem disse velgerne er, altså om vi i hovedsak snakker om velgere fra samme miljø som den aktuelle representanten selv, men hvordan de aktuelle velgerne ble rekruttert.

Ifølge VG hadde Ap’s egne organer satt opp fire innvandrerkandidater på de tjue øverste plassene, men da stemmene var talt opp var minoritet blitt til majoritet i Oslo Aps bystyregruppe. Elleve av bystyregruppens 20 representanter har utenlandsk bakgrunn.

Dette resultatet skal ha opprørt deler av Oslo Ap, som mener at bystyregruppen ikke er representativ. Ifølge VG vil derfor partitopper nå endre valgloven:

For å hindre lignende velgerkupp i fremtiden går partiapparatet nå inn for å endre valgloven. De mener at partiets organer bør bestemme de 15 øverste navnene på listen – mot ti i dag.

Hvor VG har det fra at dagens sammensetting av Ap’s bystyregruppe omtales som et ”velgerkupp” vites ikke, men i så fall er det et sensitivt tema. ”Kupp” og vårt demokratiske system henger dårlig sammen. Kilder i Oslo Ap skal ha bekreftet overfor VG at innvandringsdimensjonen har aktualisert debatten om å endre valgloven – men ingen vil snakke åpent om det. Ikke minst skal det ha opprørt at ”enkelte minoritetspolitikere drev aktiv personvalgkamp i egne miljøer” for å sikre seg en plass i bystyret.

Hege Storhaug kommenterte kommunevalget og Ap’s bystyregruppe rett etter valget, under den tittelen ”Stammen samlet seg? som til tross for spørsmålet er klar i talen (og ja, da, «kritikken» haglet på sosiale medier). Storhaug viste i denne kommentaren til Libe Rieber-Mohns (varaordfører, Ap) daværende reaksjon: ”De er flinke med ekstra kryss. Men dette er ikke noe problem – det klarer vi. Det er flinke folk, og slik er demokratiet.”

Jeg betviler ikke at mange av disse er flinke folk, det sentrale spørsmålet er om vårt demokrati utnyttes for særinteresser. Det har det i så fall blitt stilt spørsmål ved før, for eksempel da SVs Amir Payan prøvde bakdøren for å sikre seg makt i bystyregruppen i Bergen i 2010. NRK.no fortalte i 2007 om hvordan Ap’s Kamil Azhar delte ut ferdigutfylte forhåndskumulerte stemmesedler og brukte familie og venners nettverk for å sikre seg videre plass i bystyret. Felles for disse er vel at det i liten grad handler om politiske saker.

Også Ap’s Rune Gerhardsen innrømmer til VG skjevfordeling i dagens bystyregruppe for Ap, men forklarer sin støtte til å endre valgloven med ”balanse” samt at han påpeker at ”etniske grupper” er flinke til å mobilisere.

– Vi har fått inn tre representanter fra Somalia og Somaliland. Det er i overkant av hva en kan forvente, sier.Han går inn for å endre valgloven, men presiserer at det ikke skyldes misnøye med dagens bystyregruppe.- Hovedpoenget er at vi trenger en bedre balanse i gruppen. Forholdsvis små aksjonsgrupper kan oppnå forholdsvis mye hvis de setter kreftene inn, sier han, og legger til:- Etniske grupper har vist seg å være flinke å mobilisere.

Akkurat sistnevnte stiller jeg meg tvilende til, for jeg tror det handler mer om enkeltpersoner enn om grupper.

Men om Ap-topper vil endre valgloven, så er det andre som ikke vil. Ap’s Khalid Mahmood, som fikk 3.362 personstemmer gjorde dermed et kjempehopp fra 65.plass til 12.plass på listen, er sterkt imot å endre loven.

– Vi må overlate noe makt til velgerne. Med flere forhåndskumuleringer flytter man makt fra velgerne til partikontoret, mener Mahmood.

Også Ap’s Elvis Chi Nwosu er imot å endre valgloven, og kaller det ”dårlig politikk”. Han hevder endog at Oslo Ap er med på å undergrave demokratiet med et slikt forslag, og viser til ”det nye vi”.

– Dette er dårlig politikk. Oslo Ap er med på å undergrave demokratiet med dette forslaget.- Skal vi lykkes med å skape det nye vi er vi avhengig av at innvandrere deltar i politikken, sier han og legger til:- Jeg kan ikke se at de minoritetspolitikerne har gjort noe for å skade Ap.

Mer interessant er det derimot at Elvis Chi Nwosu innrømmer at nominasjonsprosessen ikke er ”helt demokratisk”.

– Vi vet at nominasjonsprosessen ikke er helt demokratisk. Muligheten til å endre på listen gir innvandrerne demokratisk representasjon. Vi må huske at folk med innvandrerbakgrunn utgjør 28 prosent av byens innbyggere. Det vil være trist hvis de ikke er representert i Oslo kommune.

Jeg merker meg at ingen av de overnevnte kommenterer ”balanse”-tankegangen bak en eventuell ny valglov, og at også ”Blendahvitt” er blitt et fraværende begrep. Akkurat dette er interessant i seg selv, men kan ha sin naturlige forklaring: Hvordan skal vi sikre ”balanse” med over 200 ulike innvandrergrupper i Norge, og hvorfor er hudfarge blitt en legitim variabel?

Ikke alle med innvandrerbakgrunn stiller seg ensidig negativ til å endre valgloven. Ap’s Abdullah Alsabeehg ser både gode og dårlige sider ved en ny valglov, sier han til VG, uten å utdype det nærmere.

Men ifølge VG har Oslo Ap har satt ned en gruppe som skal se på valgloven. Jan Bøhler, leder i Oslo Ap, sier saken vil bli tatt opp på Aps landsmøte i 2013.

– Det er viktig med mer forutsigbarhet for velgerne når det gjelder hvem som kommer inn i bystyret. Det store flertallet stemmer uten å endre listen, så dette har med demokrati å gjøre, sier Bøhler.Han peker på at bare 1.500 personstemmer skulle til for å komme inn i bystyret for Ap i år. I alt fikk Ap 103.000 stemmer i Oslo.- Det blir feil når så få stemmer skal til for å få inn halvparten av representantene, sier Bøhler.

Samtidig avviser Bøhler at forslaget kommer på grunn av årets valgresultat. Han viser til at Oslo Ap fremmet dette forslaget på Aps landsmøte i 2009.

Det er forståelig at Ap har behov for å distansere seg, slik at dette ikke ender i en debatt om mer eller mindre demokratiet eller for eller mot representanter med innvandrerbakgrunn. Det var vel også derfor Ap’s Libe Rieber-Mohn raskt var ute på twitter med følgende melding:

Men om hun er for eller mot å endre valgloven, sier hun klokelig ingenting om.