Innvandring

Underskriftskampanje for redusert innvandring

En underskriftskampanje er iverksatt i Storbritannia for å forhindre at landet kommer opp i det som omtales som de ”uholdbare” 70 millioner innbyggere. Bak kampanjen står Migration Watch, som søker å få de nødvendige 100.000 underskrifter for å tvinge frem en parlamentarisk debatt om temaet.

Rita Karlsen, HRS

Kampanjen søker å få statsminister David Camerons oppmerksomhet, som har lovet å få ned innvandringen til landet. Hans målsetting er at nettoinnvandringen, altså differansen mellom dem som kommer og dem som drar, skal ligge på ”ti tusener” og ikke ”hundre tusener” slik som i dag.

Med dagens innvandringspolitikk har nasjonale statistikere beregnet at landet vil ha 70 millioner innbyggere allerede om 16 år. 70 millioner innbyggere anses som et ”vippepunkt” for Storbritannia og kampanjen mener at den stadige økningen av befolkningen er ”uholdbar”, som i norsk betydning kanskje best kan omtales som ikke bærekraftig. Allerede i dag er det et enormt press for å kunne tilby nok skoleplasser, sykehjemsplasser og boliger.

Ifølge Migration Watch vil to tredjedeler av økningen være et resultat av fremtidig innvandring. Lederen, Sir Andrew Green, som også tidligere har vært Storbritannias ambassadør i Saudi-Arabia og Syria, sier til Daily Mail:

– Politicians need reminding that this is an issue that is consistently one of the top concerns of voters and it must be addressed.

Hvis kampanjen samler minst 100.000 underskrifter vil parlamentsmedlemmene, som ble frarådet av den siste Labour-regjeringen å diskutere innvandring, bli gitt en plattform for å kunne diskutere eventuelle innstramninger. I tillegg vil en bevegelse blant parlamentarikerne også kunne bidra til å styrke statsministeren i hans forhandlinger med Lib Dem’s koalisjonspartnere.

Så langt har Nick Cleggs parti kjempet imot strengere grensekontroller, begrensninger av studentvisum og begrensning av økonomisk motiverte innvandrere fra land utenfor EU.

Camerons intensjon om å redusere innvandringen kraftig, er imidlertid en ambisiøs målsetting. At landet vil ligger på 70 millioner om 16 år, er basert på en nettoinnvandring som ligger på 200.000 per år. Dette er et tall som er beregnet ut fra den faktiske nettoinnvandringen. Men i fjor lå nettoinnvandringen på 240.000 personer. Dette gir store utslag, noe som også bevitnes ut fra tidligere befolkningsfremskrivninger: I 2010 antok statistikerne at befolkningen i Storbritannia ville være 62,3 millioner.

Innvandringsminister Damian Green mener at innvandringen har vært altfor høy, og forteller at det allerede er iverksatt tiltak:

– Immigration to the UK has been too high, which is why we are making sweeping changes to reduce net migration from hundreds of thousands to tens of thousands.

We have already introduced a limit on non-EU workers coming to the UK and radically overhauled the student visa system to cut abuse.

Restrictions on the right to settle here will be outlined shortly alongside reforms to the family migration route which will promote integration and reduce burdens on the taxpayer.

Les også Sir Andrew Green: At last, you have the chance to make your voice heard