Politikk

Hva kjennetegner og truer de åpne nordiske samfunn?

I disse dager møtes politikere fra hele Norden under toppmøtet på Nordisk råds sesjon i København. Her skal de blant annet debattere de åpne nordiske samfunn.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge en rekke av politikerne i Nordisk råd er passfrihet, stabilitet, ytringsfrihet, samhold, demokrati, frihet, språk, kultur- og verdifelleskap nøkkelord som beskriver de åpne nordiske samfunn. Men hvilke trusler står vi ovenfor og hvordan opprettholder og videreutvikler vi de åpne nordiske samfunn?
Nordisk Råds president, Bertel Haarder, svarer slik:
Her kan du høre svarene fra en rekke av de andre politikerne, inkludert vår egen Per-Kristian Foss (H) og Martin Kolberg (Ap). Opptakene går fortløpende videre.