Innvandring

Labour innrømmer feil innvandringspolitikk

Labour innrømmer at de i årevis har drevet en feilslått innvandringspolitikk. Labour-leder Ed Miliband innser nå at deres ”åpne dørs” politikk har ført til at lønningene er blitt presset ned og at levestandarden er blitt redusert.

Rita Karlsen, HRS

Denne “bomben av en tilståelse”, som Daily Mail omtaler det, kommer etter at det er blitt kjent at Labour-regjeringen underslo en rekke rapporter som advarte om den feilslåtte politikken. Det ble særlig fokusert på masseinnvandringens konsekvenser for det britiske samfunnet. Rapportene, som regjeringen selv hadde bestilt, ble derfor puttet i en skuff – og regjeringen fortsatte uforstyrret videre.

Spesielt avviste Labour-regjeringen konsekvent påstanden om at innvandringen, særlig det høye antallet av dyktige polakker, gjorde arbeidslivet vanskeligere for enkelte britiske arbeidere. For mens Labour-regjeringen hevdet at deres politikk ville føre til ca 15.000 mennesker flytter til Storbritannia hvert år, viste det seg at hundretusener av polakker og andre østeuropeere kom. Men nå innrømmer altså partileder Ed Miliband at de var for naive:

‘We got it wrong in a number of respects including underestimating the level of immigration from Poland, which had a big effect on people in Britain.

‘What I think people were worried about, in relation to Polish immigration in particular, was that they were seeing their wages, their living standards driven down.

‘Part of the job of government is if you are going to have an open economy within Europe you have got to give that protection to employees so that they don’t see workers coming in and undercutting them.’

Utviklingen i Storbritannia siden 1980-tallet har endret seg radikalt. Mens 80-tallet var preget av flere som dro enn som kom, begynte trenden å snu på 90-tallet: årlig ankom i overkant av 9.000 personer. På midten av 2000-tallet oppsto en nærmest eksplosiv vekst: Mellom 2004 og 2007 ankom 178.000 personer. Det er forventet at den britiske populasjonen vil vokse med fire millioner, til 65,6 millioner, til 2018. Mer enn en tredjedel av Londons befolkning, 34 prosent, er født i utlandet.

Men mens Toryene har satt seg som mål å redusere nettoinnvandringen til det er snakk om ”titusener” i året, tør ikke Miliband å gå inn for en slik målsetting. Det kan virke som han mener det ikke er mulig å stramme inn innvandringen så kraftig – til tross for at han påpeker at landet har behov for en ”tøff innvandringspolitikk”, samtidig som han har tro på ”fri bevegelighet av arbeidskraft”:

Mr Miliband told Sky News: ‘I’m not going to make promises that I can’t keep. We need a tough immigration policy but I think free movement of labour is right for Britain.’

Samtidig innrømmer også Labours daværende innenriksminister, Yvette Cooper, at deres innvandringspolitikk slo feil. Hun påpeker blant annet at de ikke skulle ha åpnet opp for en nærmest ukontrollert innvandring fra Øst-Europa.

En rekke av de rapportene som Labour-regjeringen fikk utarbeidet, er nå publisert. Disse, som blant annet er gjort på oppdrag av Institutt for Communities and Local Government, avdekket at noen innvandrere hadde høyere sannsynlighet for å bli arbeidsledig og mindre sannsynlighet for å engasjere seg i sine lokalsamfunn. Det ble også hevdet at innvandringen fra Romania og Bulgaria er krevende for Storbritannia. Dette blant annet fordi innvandrere herfra ofte er lavt utdannet og har således større sannsynlighet for å ende på arbeidsledighetstrygd. Det påpekes videre at mange av familiene fra disse landene gjerne har fire eller flere barn, som igjen betyr et betydelig press på skole- og utdanningssystemet.

Statsråd Grant Shapps mener at også dette er fakta som ble forsøkt holdt skjult av Labour-regjeringen. Han understreker at denne regjeringen skal bringe innvandringen under kontroll, som igjen skal bidra til å gjenopprette folkets tillit til systemet.