Politikk

Bestemme selv, nei

I går dukket nyheten opp om at EU ikke godtar at landene selv bestemmer om de vil ha grensekontroll eller ikke. Men mye kan tyde på at EU ikke finner godt nok belegg i Schengenavtalen for å hindre landene i å innføre grensekontroller, og derfor må EU endre reglene. Det er i så fall oppsiktsvekkende at EU plutselig er villig til å endre regler, samtidig som det gjenstår å se om en eventuell endring vil gi EU eller medlemslandene mer makt.

Rita Karlsen, HRS

Grensekontrolldebatten tok visstnok av innad i EU da Danmark bestemte seg for å gjeninnføre grensekontroller mot Sverige og Tyskland i kampen mot økt grenseoverskridende kriminalitet, et problem som er bekreftet av norsk politi via Politiets Fellesforbund og som ifølge VG Nett støttes av det Nordiske Politiforbundet.

Men EU-kommisjonen støtter ikke at landene kan bestemme over egne grenser. Tvert om advarte de i går om at Danmark ikke har lyktes i å rettferdiggjøre de skjerpede grensekontrollene landet har iverksatt.

Ifølge NTB-meldingen ga ikke Europakommisjonens inspeksjon av grensekontrollene i forrige uke ”de svarene kommisjonen håpet på,” meddelte EUs kommissær for indre anliggender, svensken Cecilia Malmström. Hva slags svar kommisjonen derimot hadde håpet på, sier meldingen ikke noe om.

Malmström forteller heller at kommisjonen har sendt et brev til danske myndigheter hvor de ber om en klargjøring, og advarer om flere kontrollbesøk. Ifølge NTB krever EU-kommisjonen at Danmark ”beviser at situasjonen er så alvorlig at den rettferdiggjør skjerpede kontroller,” som altså EU mener kan bryte med reglene om fri flyt av varer og fri bevegelsesrett for personer sikret av EUs indre marked.

De lærde strides derimot om EU-kommisjonen for indre anliggende sine konklusjoner. Mens noen hevder at Schengen-avtalen og EU-traktaten står og faller på åpne grenser, hevder andre at det er fullt mulig innenfor dagens avtaler å gjeninnføre grensekontroller, eventuelt at avtalene reformeres. Sistnevnte er derimot ikke EU-kommisjonen kjent for å være tilhenger av, men nå kan til og med en slik holdning stå for fall – dog visstnok bare hvis avtaleverket endres til fordel for EUs holdninger.

For det ble i går også kjent at EU forbereder lovendring for å hindre grensekontroller. Ifølge Politiken.dk skriver avisen Franfurter Allgemeine Zeitung at EU-kommisjonen vil frata de europeiske regjeringer sin suverenitet med grensekontrollen. Og EU synes også å ha svært dårlig tid, for allerede i denne måneden vil EU legge frem et forslag som vil medføre at landene ikke alene kan treffe avgjørelser om egne grenser. EU skal her ta til orde for at grenser kun kan kontrolleres midlertidig, og da ved en fortballkamp eller større politiske begivenheter eller ved et angrep, en epidemi eller en naturkatastrofe.

At Dansk Folkeparti er ”målløs overfor EU” er kanskje ikke spesielt uventet, men mer overraskende er det kanskje at også Folketinget (Christiansborg) vender EU ryggen i denne saken. EU-kommisjonen skal ikke ha ytterligere makt over landenes grensekontroll, lyder det både fra høyre- og venstresiden på Folketinget.

Så da kan det være at EU-kommisjonens ønske om å få vetorett på området ikke bare forblir en drøm, men kan være det som utløser et mareritt for EU; nemlig at avtalene må endres til fordel for medlemslandene.