Integrering og integreringspolitikk

Språktesting førte til voldsalarm

På gårsdagens nyheter hørte vi om alle klagene som er kommet inn til Drammen Taxi på grunn av språkproblemer, som førte til at daglig leder, Glenn A. Hole, så seg nødt til å innføre språktesting. I dag kan vi lese at den samme Hole må leve med voldsalarm etter drapstrusler. Men alt tyder på at Drammen Taxi er på rett vei, med rett sjåfør.

Rita Karlsen, HRS

Å beherske språket i det samfunnet man lever i, er etter hvert blitt et tilnærmet allment krav. På samme måte synes de fleste inneforstått med at et slikt krav også vil medføre språktesting. Men noen demonstrerer derimot på sin måte.

Det var i går vi hørte om at Drammen Taxi har mottatt en rekke klager på grunn av språkproblemer. Til dt.no fortalte Glenn A. Hole (35), daglig leder i Drammen Taxi, at i en konkret klage på en pasientreise skulle pasienten fra Drammen til Akershus universitetssykehus på Lørenskog. Sjåføren kjørte derimot til Aker sykehus i Oslo, halvannen mil unna. Hole påpeker at slike episoder kan få store konsekvenser, i verste fall kan liv og helse stå i fare. I en annen sak skulle kunden til Gardermoen flyplass, noe sjåføren tolket til Torp flyplass. De typiske klagene er at sjåfører ikke kommer til avtalt tidspunkt, nekter å ta oppdrag, kjører feil, er uhøflige og at de kjører for fort. Mange av klagene kommer fra pasientreiser, det vil si reiser til og fra offentlig godkjent behandling.

Hole, som startet som daglig leder i mars i år, tok alle klagene alvorlig. Drammen Taxi har 350 sjåfører, der mellom 80-90 prosent har annet morsmål enn norsk. Etter at språktestingen ble innført har 50-60 sjåfører blitt testet, med et begredelig resultat: Bare tre har bestått.

Trusler

Men språktestingen har tydeligvis truffet et ømt punkt. For i dag kan vi lese i dt.no at ledelsen i Drammen Taxi raskt ble utsatt for uhyggelige opplevelser. Tidlig i sommer oppdaget Hole en spiker i siden på bildekket, og kort tid etter opplevde kvalitetsleder i Drammen Taxi, Pål Kristen Stenstad, akkurat det samme. Rett etter kom det første brevet, adressert til Stenstad, med følgende beskjed:

«Glenn Hole må passe på å ikke komme i krig med Drammen Taxi sine eiere».

Brevets signatur er ikke særlig hyggeligere: «Vi følger dine skritt. Dine brødre».

Så kom drapstrusselen. Dette skal ifølge dt.no blitt levert i postkassen til en av styrets medlemmer. Her er et bilde av Hole plassert i midten av en skyteskive, med følgende tekst – betegnede nok på arabisk da brevets signaturer neppe behersker norsk (oversatt av tolke- og translatørselskapet Noricom Hamar):

«Du vet at døden kommer før soloppgang».

Det var da småbarnspappaen og daglig leder Glenn A. Hole til politiet, som resulterte i voldsalarm.

– Jeg ble sint og forbannet. Jeg er gift og har to små barn på to og fire år. Det første jeg tenkte var: «er det verdt det?»

Men Hole ønsker ikke å la seg skremme vekk til å utføre oppdraget, og trosser således konas ønske om å bytte jobb. Han tok derfor saken med seg til allmannamøte torsdag i forrige uke og fortalte de frammøtte drosjeeierne og sjåførene om truslene. Her er hans betimelige spørsmål følgende: «Er det slik vi vil ha det?».

Imam som hjelper?

Ifølge dt.no er Hole redd for at den krevende situasjonen selskapet nå befinner seg i vil bidra til en polarisering der det blir mye større kløft mellom ulike grupperinger. Hole skal således vurdere å ta kontakt med en imam. Imamen skal bidra med å legge til rette for dialog mellom ledelsen, drosjeeierne og sjåførene.

Men spørsmålet er hva denne konflikten i det hele tatt har med muslimer å gjøre? Å trekke inn en imam i dette er vel heller å bidra til stigmatisering av muslimer, hvis da ikke Drammen Taxi sitter på informasjon som tilsier at dette er et problem som først og fremst er knyttet til muslimske sjåfører.

For det er viktig at det ikke legges lokk på problematikken, som Hole påpeker.

Seriøs aktør

Asif Khalil, som er nestleder i styret i Drammen Taxi, og representerer drosjeeierne og sjåførene i selskapet, vedkjenner at de vet at språktestingen og medførende tiltak ikke er godt mottatt blant alle. Han kjenner også til drapstruslene, noe han understreker de tar på høyeste alvor, men han vil ikke si mer om dette ettersom saken er under etterforskning.

Han understreker at det er viktig for Drammen Taxi å skjerpe inn på kravene og ta de nødvendige grepene i forhold til problemene med språk, språkforståelse og dårlige holdninger. For som Khalil sier:

– Kundene kommer til å merke at vi nå skiller oss klart ut fra konkurrentene. At vi er en seriøs aktør som er opptatt av kvalitetssikring og som tar disse problemene på alvor, avslutter han.

Nettopp sistnevnte er sakens kjerne – og viser viktigheten av det nå Drammen Taxi står midt oppi. Når de som skal utføre en jobb ikke makter å gjøre det, er det rett og slett uinteressant hvilken gruppering de måtte tilhøre – og det eksisterer ingen unnskyldninger for ikke å gjøre noe med det. Personlig har jeg hørt en rekke historier om at det fires på krav fordi vedkommende ikke forstår norsk godt nok eller ikke behersker det norske regelverket, og kanskje særlig innenfor det offentlige. Slike unnskyldninger fungerer derimot ikke for organisasjoner/bedrifter som er avhengig av kundene for å overleve. Drammen Taxi fremstår her som et godt eksempel på hvordan problemer bør gripes an – nemlig ved å ta det som ikke fungerer ved roten og gjøre noe med det – heller enn å skyve det under naboens teppe. Skulle ikke forundre meg om Drammen Taxi om en tid kan smykke seg med tittelen Årets Bedrift.

For øvrig registerte jeg en annen sak i dag, som tilsier noe om hvem som ikke bør kvalifisere til noen kandidat til Årets Bedrift. I et innlegg i dagens Aftenposten (ikke på nett) forteller snekker Kjell Arne Dahle at han er på jakt etter ny jobb, hvorpå han så et snekkerfirma i Askerområdet som søkte folk. Dahle ringte daglig leder, som var norsk påpeker han, men fikk beskjed om at han ikke trengte å søke hvis han ikke behersket polsk. For alle de øvrige snekkerne i firmaet er polske. Slik kan det kanskje også gjøres, men jeg betviler at det er gangbar vei. Ikke er jeg sikker på lovligheten heller. Det lukter mer av snusk og fanteri.