Kvinner og likestilling

Verdens verste land for kvinner

En ny undersøkelse avdekker hvilke land hvor voldtekt, undertrykkelse og drap - ikke minst på jentebarn - tilhører hverdagen. Den begredelige førsteplassen innehas av Afghanistan. Deretter følger Kongo, Pakistan, India og Somalia.

Rita Karlsen, HRS

Det skal være første gang at de fem verste land for kvinner rangeres, og undersøkelsen, som er foretatt av analysefirmaet Thomson Reuters Foundation for TrustLaw Woman, er et ledd i lanseringen av deres nettsted, der de tar sikte på å tilby gratis juridisk rådgivning til kvinner rundt om i verden. Undersøkelsen baserer seg på opplysninger knyttet til faktorer som vold mot kvinner, kvinnehandel, likestilling på arbeidsmarkedet, voldtekt, tvangsekteskap, retten til utdannelse og dødelighet blant nybakte mødre og jentebarn.

Når alle disse faktorene er lagt sammen, topper Afghanistan listen over verdens verste land for kvinner. Det vises også til målrettet voldt mot kvinnelige offentlige ansatte, dårlig helse og desperat fattigdom. Deretter følger Kongo, Pakistan, India og Somalia.

Listens «overraskelse» synes å være India og Somalia, men med ulik begrunnelse. For mens det har vært betydelig økonomisk vekst i India med påfølgende vekst i middelklassen, er det ikke minst praksisen med drap på jentebarn som presser India inn i det lite lukrative selskapet. Men landet kritiseres også for utbredt prostitusjon og kvinnehandel. Det hører med til dette bildet at det antas at av landets om lag 3 millioner prostituerte, er rundt 40 prosent barn.

At Somalia er på listen, overrasker derimot ikke. Det som synes å overraske er at landet havner helt ned på en 5.plass.

– Jeg trodde faktisk at Somalia ville havnet på 1.plass, sier Somalias kvinneminister Maryan Qasim til The Guardian.

Somalia, som i praksis er en stat i politisk oppløsning, lider av et høyt nivå i mødredødelighet, voldtekter, kjønnslemlestelse og begrenset tilgang til utdanning og helsetjenester.

Qasim forteller at noe av det farligste en somalisk kvinne kan gjøre, er å bli gravid. Det eksisterer ingen svangerskapsomsorg, ingen sykehus eller annet helsetilbud. Og hun fortsetter:

– Legg til at voldtekter skjer hver dag, og at hver eneste jente i Somalia blir kjønnslemlestet. Legg til tørk og sult. Legg til at kampene innebærer at du kan dø hvert minutt, hver dag.

Kongos 2.plass forklares med landets svimlende nivå av seksuell vold. Det antas at mer enn 400.000 kvinner voldtas hvert år. FN har kalt Kongo for «the rape capital of the world.»

Rettighetsaktivister forteller at militsgrupper og soldater voldtar uansett offerets alder, offeret kan være tre år eller eldre kvinner. De er gruppevoldtatt, voldtatt med bajonetter eller noen har skutt inn i deres underliv.

Pakistans 3.plass henger sammen med kulturelle forhold, ikke minst relatert til høy- og lavkaster, samt religiøse praksiser som er skadelig for kvinner. Dette inkluderer syreangrep, barn som presses inn i tvangsekteskap og fysisk avstraffelse, som for eksempel steining.

Divya Bajpai, helserådgiver i International HIV/Aids Alliance, forteller at Pakistan har den høyeste raten av såkalte medgiftsdrap, æresdrap og drap i «early marriage». Det antas at så mange som 1.000 kvinner blir drept årlig i såkalte æredsdrap.