Terrorisme og ekstremisme

Terroristnettverkene blir dristigere

Terroristnettverkene har utvidet horisonten og bruker ikke lengre bare hemmelige og passordlukkede forum for å spre sin propaganda, men har i stigende grad tatt i bruk sosiale medier som Facebook og YouTube for å radikalisere unge. En bekymrende tendens, vurderer danske PET i årets rapport.

Rita Karlsen, HRS

I går offentliggjorde det danske Politiets Efterretningstjeneste (PET) sin årsberetning for 2008-2010, og der fremkommer samme bekymring som norske PST har uttrykt: at militante ekstremister i økende grad utnytter populære deler av internett for å spre sitt budskap og radikalisere potensielle støttespillere, melder b.dk.

I rapporten fremkommer det at ekstremister også går utover sosiale medier som Facebook og fildelingstjenester som YouTube ved å rette oppmerksomhet til nyhetsportaler og hjemmesider som handler om islam for å få bredere nedslagsfelt. Ifølge PET har utviklingen særlig tatt fart etter at en rekke »centrale, militante hjemmesider med forbindelse til al-Qaeda« er blitt lukket, og nettverkene er således blitt tvunget ut på nye veier..

Sjefen for PET, politimester Jakob Scharf, kommenterer at det er særlig al-Qaeda på den arabiske halvøy (AQAP), med den omstridte predikant Anwar al-Awlaki i spissen, som utnytter de sosiale medienes muligheter.

– De har en klar opfattelse af de sociale mediers betydning for de unge, og at budskaberne skal formidles og kommunikeres anderledes end på traditionelle al-Qaeda platforme. De mest flammende videoer er ikke nødvendigvis det mest velegnede her, og vi er selvfølgelig meget optagede af, at man når ud til en gruppe unge, som ikke selv opsøger de ekstremistiske budskaber, sier Jakob Scharf.

PETs vurderinger støttes av terrorforsker Magnus Ranstorp fra Sveriges Forsvarshøjskole, men understreker at jihadistene fortsatt utnytter internettets mer hemmelige hjørner til aktiviteter av operasjonell karakter. Han forventer at neste skritt for islamistene vil være online-spill for å få budskapet ut.

– De er meget aktive på internettet, og ved at udnytte internettets mere bløde sider blander de folk, der er hardcore i deres synspunkter, og folk der måske bare er nysgerrige og kan synes, at noget lyder cool. De mikser de profesionelle med amatørerne, og det er en meget farlig cocktail, sier han.

PET understreker at det er viktig at forskjellige aktører, for eksempel lærere, er bevisst utviklingen. I lokalmiljøer hvor unge ferdes og gjør bruk av sosiale medier, oppfordres det til å være oppmerksom på hva som foregår, ikke minst for å kunne sette inn forebyggende tiltak overfor radikalisering.

Ifølge b.dk vitner PETs årsberetning overordnet om et uendret trusselnivå mot Danmark. Med andre ord står Danmark fortsatt høyt på terroristenes lister og blir ansett som et legitimt terrormål, også av al-Qaedas nye leder, al-Zawahiri.

PET holder også øye med den stigende trafikken av unge fra Danmark og andre europeiske land som reiser til kampsoner for å få militant trening:

– Det er et alvorligt og voksende problem, at personer rejser ud og opbygger en militant kapacitet, som selvfølgelig udgør en særlig trussel, hvis de vender tilbage. Og det har vi set eksempler på. Der er også lignende trafik fra andre europæiske lande, og der kan være tilbagevendte personer i andre lande, nabolande, som udgør en trussel mod os, siger Jakob Scharf og henviser direkte til anholdelserne i december af flere svenskere, som mistænkes for at have planlagt et nært forestående angreb på Jyllands-Posten.

Terrorforsker Magnus Ranstorp mener at det er sjeldent at de vestlige rekruttenes egen ambisjon er å vende tilbake til Europa.

– Det er ofte lettere at rekruttere folk til at kæmpe i udlandet, fordi det for mange synes mere legitimt. Størstedelen ønsker at kæmpe i eksempelvis Afghanistan, de har ingen planer om at komme tilbage. Men når de først kommer derud, så møder de et meget fjendtligt miljø, de er måske skuffede over træningen, og de bliver flyttet meget rundt. Desuden bliver de anset for at være meget mere værdifulde at sende tilbage, sier han.

Denne analysen synes jeg ikke var helt dekkende. For det første handler det vel om hvordan ”krigsmålet” faktisk blir legitimert. At det kan være ”lettere” å rekruttere til utlandet, for eksempel til Afghanistan, sier kanskje at det er flere å velge mellom til et slikt mål enn at det faktisk er enklere. At de heller ikke har planer ”om å komme tilbake” handler kanskje mer hvordan slike terrorhandlinger i seg selv legitimeres: at målet i seg selv er Paradiset.