Vold og overgrep

Dyster statistikk

Over en tredjedel av alle anmeldelser som omhandler vold i hjemmet, har sin opprinnelse i Groruddalen. Politiets statistikk inneholder skremmende tall: omlag 70 prosent av familievoldsakene omhandler familier med innvandrerbakgrunn. Etterforskningssjefen mener at kulturforskjeller spiller en viktig rolle.

Rita Karlsen, HRS

Dette melder Groruddalen.no, som også forteller at Stovner politistasjon har som mål å hjelpe alle. Det er nettopp hjelpeperspektivet som er politiets forklaring på hvorfor så mange anmelder familievold.

Totalt i Oslo blir det anmeldt om lag 800 familievoldsaker på årsbasis, der over 300 av forholdene finner sted i Groruddalen. Det er nesten én anmeldelse hver dag. Statistikken avdekker også at ikke-etniske nordmenn står bak omlag 70 prosent av familievoldsakene.

Etterforskningssjef Stein Erik Olsen mener at kulturforskjeller spiller en viktig rolle.

– I noen kulturer er det aksept for å mishandle kone og barn. Litt spesielt er det at vi ser en nedgang i antall anmeldelser når det nærmer seg ramadan (islamsk høytid red anm.), forteller Olsen.

Han mener at familievold er blant de verste forbrytelsene som begås i samfunnet.

– En ting er hva som skjer ute på gata, men når man blir voldtatt og mishandlet i hjemmet så er man ikke trygg noe sted. Slik skal det ikke være, og derfor ser politiet svært alvorlig på denne typen saker, sier overbetjenten.

Olsen forteller at i noen av sakene har volden pågått over lang tid, der også barn kan være vitne til volden i hjemmet. Han viser til en sak for noen år siden der en mann ble dømt til åtte års ubetinget fengsel for familievold.

– Det er nesten like lang tid som man får for et drap. Samfunnet aksepterer ikke vold i hjemmet, og det er viktig at de som blir tatt får en dom, sier Olsen.

Ofte er også barn vitne til vold i hjemmet.

– Det er ikke bra i det hele tatt. Når de opplever noe slikt i barndommen, er sjansen stor for at de selv blir voldsutøvere senere, påpeker han.

Sakenes alvorlighetsgrad bevitnes av at mange av voldsofrene frykter for sine liv, der politiet må sette inn forebyggende sikkerhetstiltak. Dette kan handle om besøksforbud, ny identitet og ny bopel.

Likevel er politiet optimistisk. De mener at de vil klare å forebygge volden på sikt, ikke minst relatert til gode hjelpeinstanser og god informasjon.

Stovner politistasjon er den eneste politistasjonen i Oslo som har egne etterforskere som er spesialister på saker som omhandler familievold. Det er etablert en gruppe, bestående av seks etterforskere, som daglig jobber med familievold. Denne gruppen utgjør politikammerets største etterforskningsgruppe.