Politikk

Byrådslederen tilbys gratis leilighet på østkanten

Leder av Oslo FrP, Christian Tybring-Gjedde, flesker til med eksklusivt tilbud til byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røsland (H). Tybring-Gjedde tilbyr Berger Røsland og hans familie å bo gratis i en leilighet på Tveita i ett år. Han presiserer at det ikke bor noen andre etniske norske i blokka, og at det både er grunnskole og videregående skole i umiddelbar nærhet. Men Berger Røsland takker nei. Han trives godt på Slemdal på Oslos vestkant.

Rita Karlsen, HRS

Det er byrådsleder Berger Røsland gjentatte lovprisninger av befolkningsutviklingen i Oslo som har utløst det sjenerøse tilbudet fra Tybring-Gjedde og hans familie. Tybring-Gjedde har sett seg lei på at folk, også de som bor i innvandrertette områder, blir uglesett når de kritiserer utviklingen. For Berger Røsland vil ikke snakke om utfordringer knyttet til rekordhøye befolkningsveksten i Oslo, og slett ikke utviklingen med gettolignende tilstander, der innvandrere flytter til bestemte bydeler mens etnisk norske flytter ut. Berger Røsland er bare glad for at Oslo vokser så fort og er ikke bekymret over at flere nordmenn flyttet fra Oslo, enn til Oslo.

– Oslo blir mer internasjonal og mangfoldig. Dette er en trend vi ser i mange byer i Europa. Det hadde faktisk vært rart om Oslo ikke hadde sett samme trend, sa Berger Røsland til E24.

Tilbudet fra Tybring-Gjedde er utløst av at hans svigerforeldre har bestemt seg for å flytte fra sin leilighet i Gunnulvs vei på Tveita. Det er en leilighet de har bodd i over 50 år. Her trådde også Tybring-Gjeddes kone, Ingvil, sine barnsben.

Det bor ingen andre norske i blokka, forteller Tybring-Gjedde, men ellers synes fasilitetene å være i orden for en barnefamilie som ønsker en mer konsentrert kulturberikelse:

– Stian Berger Røsland mener at det er så bra å bo i Oslo. I den forbindelse ønsker jeg å komme med et tilbud til Berger Røsland som utvilsomt vil berike hans liv, sier Tybring Gjedde til NA24.

– Leiligheten ligger i nærheten av Tveita barne- og ungdomsskole samt Hellerud videregående, slik at byrådslederens barn vil ha gode muligheter for skolegang i nærmiljøet. Med alle godordene som byrådslederen har om utviklingen, så må jo dette være et tilbud som han «can’t refuse», sier Tybring-Gjedde.

Nei takk

Berger Røsland synes derimot lite om tilbudet. Han nekter å flytte fra sitt paradis på Slemdal.

– Ellers takk, men jeg trives godt der jeg bor på Slemdal, svarer byrådslederen til NA24.

– Jeg har bodd i denne byen i nesten hele mitt liv, og trives godt med det, Jeg har ingen planer om å flytte, fortsetter Berger Røsland.

Klassisk vestkantsnobb

Den kontante avvisningen fra byrådslederen får ingen nådig mottakelse fra Tybring-Gjedde.

– Jeg reagerer på byrådslederens ansvarsfraskrivelse. Å beskrive utviklingen som gledelig er en fornærmelse mot alle dem som etter hvert føler seg stadig mindre hjemme i sine nabolag. Berger Røsland uttaler seg som en klassisk vestkantsnobb, sier Tybring-Gjedde til NA24.

– Det er svært enkelt for byrådslederen å hylle innvandringen, så lenge han selv ikke trenger å forholde seg til den i sitt nærmiljø. For de mange som berøres direkte av utviklingen, er byrådslederens uttalelser en fornærmelse, fortsetter han.

Hele Oslo

For Tybring-Gjedde mener byrådslederen bør se det som sin plikt å kjenne hele Oslo på pulsen, i stedet for å utvise forakt for vanlig folks helt normale reaksjoner.

– Det er ingen tvil om at tempoet i innvandringen til Oslo ikke er bærekraftig, verken økonomisk eller kulturelt, men byrådslederen finner det mer bekvemt å opptre politisk korrekt, enn å gjøre jobben sin, sier Tybring-Gjedde.

Problemet er tempoet

Han understreker at det ikke er innvandrerne i seg selv som er problemet, men at tempoet i innvandringen går for fort, slik at man ikke rekker å bli integrert.

– Da blir alle tapere, både innvandrerne og etniske nordmenn. Det er helt normalt at man søker til miljøer hvor ens egen kultur er ledende, sier Frp-lederen.

– Man kan jo bare skue bort på byrådslederens eget valg av bosted. Det som trengs er å redusere tempoet i innvandringen.

– Vi må redusere familiegjenforeninger, innføre 24 års aldersgrense for henting av ektefelle og begrense strømmen av asylanter som blir værende uten å ha reelt behov for beskyttelse, sier Tybring-Gjedde.

Ting tar tid

Berger Røsland svarer at det er viktig å få integrert flest mulig raskest mulig, men at det tar tid.

– Nøkkelen er å legge til rette for at flest mulig får seg utdanning og kommer inn i arbeidsmarkedet, sier han.

– Ser du på den pakistanske befolkningen, ser man at de har en høyere andel som eier sin egen bolig, enn det er hos majoritetsbefolkningen, men det tar gjerne en generasjon, sier Berger Røsland.

Men det Røsland Berger ikke forholder seg til er at det nettopp vil ta enda lengre tid så lenge Oslo befolkningsutviklingen fortsetter slik som nå, samt at de som får opphold igjen utløser familiegjenforeninger og henting av ektefeller. Da blir det meningsløst å snakke om ”en generasjon”, for tror byrådslederen at innvandringen til Oslo stopper i morgen som et simsala-bim?

Realitetsorientering

Berger Røsland har selvsagt rett i at det er viktig med utdanning og delaktighet på arbeidsmarkedet, samt å ha bolig, tilgang på barnehage- og skoleplasser, men kanskje byråden skal forklare hvordan Oslo skal takle dette?

For om at selv og hans familie ikke vil ta del i den befolkningsutviklingen som er hverdagen på Tveita, så kunne han kanskje satt av en kveld på terrassen på Slemdal for å finne ut om det er hans ansvar å realitetsorientere Oslos befolkning. For eksempel: hvor mye gjeld kan vi forvente at Oslo kan takle uten å måtte redusere velferdsgodene og øke skatter og avgifter?

PS 1: HRS har tidligere dokumentert flyttemønsteret i Oslo (Oslo segregeres raskt, 2010) og synliggjort Oslos gjeldsvekst (Oslo kommune gjeldstynges, 2011).

PS 2: Snart kommer vi også med et notat om sysselsetting for Oslo. Så det er bare å stenge døra på Slemdal og putte fingrene i øra.

PS 3: Merker meg også kommentaren til artikkelen fra Lise Christoffersen (Aps innvandringspolitiske talsperson):

Heldigvis er ikke debattråder som dette representative for folks holdninger til innvandrere, tvert i mot: http://www.ssb.no/emner/00/01/30/rapp_hold_innv/ Det er jeg glad for. SSBs undersøkelser viser at det norske folk er langt bedre enn sitt rykte. Vi er forpliktet til å ta imot mennesker i nød. Det er ikke veldig lenge siden det var gode nordmenn som måtte rømme landet sitt. Heldigvis var det noen som tok i mot dem. Dessuten trenger vi arbeidsinnvandrere. Uten dem har vi for lite folk til å bygge veier, barnehager mv.

I rapporten stilles det ikke spørsmål om verken andelen eller tempoet på innvandringen, men la oss ta to tabeller fra SSB-rapporten: