Religiøse og politiske symboler

Barnehageniqab: Ordne opp selv?

Byrådssekretær for kultur- og utdanning i Oslo, Magnus Halle (H) mener det er lite de kan gjøre med at ansatte i barnhagene benytter ansiktstildekking – hvis den aktuelle barnehagen er privat. Men mest av alt synes Oslo kommune opptatt av det gjelder så ”få”. Fra departementshold uttrykkes det til og med skepsis til sannhetsgehalten at noen i det hele tatt benytter seg av ansiktstildekking i barnehager.

Rita Karlsen, HRS

Niqab i barnehagen ble et tema etter at en HRS-leser fanget opp en niqabkledd barnehageansatt på tur med barna på Karl Johan i Oslo i mai i år. Vedkommende sendte oss bildene, med et oppgitt spørsmål: Er dette virkelige tillatt?

Er dette et skue vi bare må venne oss til i gatebildet? Og er det greit at barnehageansatte jobber fullt tildekket? Er det ingen som vil gjøre noe – bare fordi det er så få? Foto: HRS-leser

Avisen Dagen fanget opp saken og deres presentasjon i går fikk stor oppmerksomhet.

I dag uttrykker Byrådssekretær for kultur- og utdanning i Oslo, Magnus Halle (H), at han er kritisk til at det ansiktsdekkende religiøse plagget niqab blir brukt i en barnehage, forteller han til Dagen. Men samtidig innrømmer Halle, via sin ”stedfortreder” Torger Ødegaard, at når det gjelder private private barnehager er det grenser for hva de kan gå inn og styre.

– Når det gjelder den private sektor, kan vi ikke legge oss opp i hvordan de velger å legge til rette for hvordan de ansatte skal kle seg. Det er det samme prinsippet som gjelder for eksempel for religiøse skoler, sier Halle på vegne av en syk barnehagebyråd Torger Ødegaard.

Ødegaard påpeker at kommunens prinsipielle holdning er at de aksepterer fullt ut at ansatte i skoler og barnehager markerer religiøs tilhørighet, men legger til; såfremt det ikke er til hinder for kommunikasjon, eller til hinder for utøvelse av oppgavene de er pålagt. Hans konklusjon er således:

– Og det er nokså åpenbart at en heldekkende niqab er til hinder for dialog med barna.

Så skulle jo kanskje saken langt på vei være løst – men den gang ei:

– Men vi kjenner ikke til at dette er noen stor problemstilling. Dette er den første saken vi hører om, sier Halle.

At det er den første saken de hører om sier nok mer om hva de som styrer og steller i Oslo faktisk ønsker å vite, heller enn hva som faktisk foregår. Verre er det at byråden fastslår at niqab er til hinder for å utøve jobben sin i en barnehage, men samtidig avstår å gjøre noe med det – nettopp fordi det per i dag er så få.

Enda verre stiller statssekretær Roger Sandum (SV) i Kunnskapsdepartementet seg. Han vil først ikke kommentere saken fordi han hevdet at Dagen ikke har dokumentert bruken av niqab i barnehage. Men da han blir gjort oppmerksom på bildetbeviset som HRS besitter, kommer følgende kommentar:

– Barnehagen er en omsorgs- og læringsarena. For å ivareta dette på en best mulig måte er pedagoger og assistenter avhengig av god kommunikasjon og samspill med barna.

– Det mener jeg at det vil være vanskelig å få til for en som har dekket til ansiktet.

Da skulle vi i alle fall tro at saken var løst, men vi må tro om igjen:For Sandum påpeker videre at dersom niqab og burka skulle bli en aktuell problemstilling i enkelte barnehager, ja, da er det likevel ikke departementets, men barnehageeieren – det vil si kommunen hvis barnhagen er offentlig eventuelt den aktuelle eieren hvis barnehagen er privat. Og Sandum påpeker at det er de som arbeidsgiver som skal vurdere om det utgjør et problem.

– Det er de som skal sørge for at barnehagene drives etter formåls- og innholdsbestemmelsene i barnehageloven, og som må vurdere om slike klesplagg er til hinder for det.

For å si det slik; en privat muslimsk barnehage eller skole vil neppe anse verken niqab eller burka som et problem, kanskje tvert om. Men er det et slikt samfunn vi vil ha? At muslimske barn tildeles rollemodeller som står i motstrid til våre grunnleggende frihetsverdier?

Se det sier ikke statssekretær Sandum noe om. Han skyter heller på FrP som har tatt til ordet for å faktisk gjøre noe med det – før det kan bli et omfattende problem.

Statssekretæren er ikke kjent med at det er utbredt med niqab og burka i norske barnehager.– Her mener jeg at FrP ser seg tjent med å konstruere et problem for at det skal passe med deres løsning, sier Roger Sandum.

Hvor tåpelige kommentarer er det mulig å gi? Verken niqab eller burka er et ”omfattende problem” i dagens Norge. Spørsmålet er om det må bli et omfattende problem, all den tid langt de fleste faktisk synes enig i at det er et problem.

Ansvarsfraskrivelse står fortsatt høyt i kurs.