Innvandring

Storbritannia fortsetter innstramningene

Statsråder fra Tory har foreslått en innstramning i lovverket som tilsier at det vil bli vanskeligere for personer utenfor EU å besøke slektninger i Storbritannia. Landet sliter med at besøkende ikke forlater landet når besøksvisumet utløper, men forblir heller i Storbritannia som ulovlige innvandrere.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge Daily Mail anslår The Home Office at familiebesøkende i Storbritannia utgjorde nesten en av fem ikke-EU innvandrere i fjor, til sammen om lag 49.000 personer. Forslaget innebærer at det i fremtiden bare vil være barn eller foreldre av innvandrere i Storbritannia som kan forvente besøksvisum til landet. Med dette håper de å sette en stopper for misbruket av systemet som fettere, onkler og andre mer fjerne slektninger står for.

Ministrene har også planer om å stoppe misbruket av visumet ved brylluper. I Storbritannia har de nemlig et eget ”bryllupsvisum”, og hvert år søker tusenvis om få komme til landet for å delta i ett eller annet bryllup. Får søker avslag, er det anledning til å klage, noe de fleste gjør, som igjen er en svært kostbar ordning. Denne klageordningen vil innvandringsminister Damian Green ha fjernet, og etter all sannsynlighet vil et slikt forslag få gehør hos statsminister David Cameron, som selv har etterlyst innstramninger i reglene for ulike typer familievisum.

I fjor ble 40.000 ekteskapsvisum utstedt. Innenriksminister Theresa May fortalte nylig at mer enn 2/3-deler av de 63.000 personene som kom inn i Storbritannia i 2004 for å besøke familie ikke hadde forlatt landet fem år senere.

Alt tyder på at Storbritannia forsøker å sette bremsene på for den enorme innvandringen til landet. I november i fjor innførte regjeringen krav om at alle ekteskapsinnvandrere må kunne dokumentere at de behersker en minstestandard for engelsk språk. I tillegg er det varslet en innskjerping hva gjelder studentvisum, der målet er å halvere de 303.000 studentvisumene som ble utstedt i fjor.

Tiltakene har i sum som mål å redusere innvandringen til Storbritannia fra land utenfor EU til mindre enn 100.000 hvert år.