Politikk

Sarkozys blåmandag

En meningsmåling viser at president Nicolas Sarkozy mister grepet om velgerne, mens Marine Le Pen fra ytterste høyrefløy fosser frem i kampen om å bli Frankrikes neste president.

Rita Karlsen, HRS

Den nye meningsmålingen gir Le Pen fra Nasjonal Front hele 23 prosents oppslutning, mens president Nicolas Sarkozy må ta til takke med 21 prosent. Valget skal først avholdes neste år, og ennå er det ikke klart hvem som blir partienes presidentkandidater, melder hegnar.no.

Målingen er blitt utført av Harris Interactive for avisen Le Parisien, der det er stilt spørsmål ved undersøkelsens representativitet. Dette fordi den bygger på et nettpanel, men Harris Interactive hevder at utvalget skal være landsrepresentativt.

Det er til stadighet bråk rundt Sarkozy, ikke minst knyttet til hans appetitt på unge kvinner. Således er det et spørsmål om det er personen Sarkozy som taper terreng eller om det er politikken han er talsperson for. Blant annet har det vært mye debatt om det nye forbudet mot heldekking av kvinner i det offentlige rom. Enkelte hevder at Sarkozy nører oppunder fordommer mot muslimer.

Samtidig synes det noe merkelig om dette er forklaringen på at Sarkozys oppslutning synker, idet Nasjonal Front går langt lengre i sin kritikk av integrering av innvandrere generelt og islams plass i samfunnet spesielt. Etter at Marine Le Pen overtok ledelsen av partiet fra sin far, Jean-Marie Le Pen, har partiet jobbet hardt for å bli kvitt stemplet som rasister. Hvis meningsmålingen er representativ kan det tyde på at Nasjonal Front er i ferd med å lykkes med sin nye strategi, eller at Frankrikes befolkningen tar enda et skritt mot høyre.

Noen sier meg at Europa skriker seg blåere og blåere.