Integrering og integreringspolitikk

Integreringsminister som er mot integrering

Kvinnedagen fikk et noe bestemt uttrykk i Danmark. Fire statsråder måtte gå, to av dem kvinner, og fire nye menn ble satt inn. En av de mest interessante, er Søren Pind som integreringsminister. Pind er kjent for å avvise integrering, men taler derimot varmt for assimilering.

Rita Karlsen, HRS

At Birthe Rønn Hornbech måtte forlate statsrådsposten er ingen overraskelse for de som følger dansk politikk. Hornbech har en rekke ganger havnet i mediestorm for sine avgjørelser, og har klart å irritere media kraftig ved å lukke døren når stormen har vært som verst. Likevel var det saken om de statsløse palestinerne som felte henne, idet to FN-konvensjoner tilsier at de skulle fått opphold i Danmark. Med Hornbech som historie, blir det interessant hvordan den nye integreringsministeren, som også skal ha utviklingsministerrollen, vil løse sine oppgaver.

Søren Pind (Venstre) har bemerket seg med at han vil bekjempe multikulturalismen. Det er kanskje ikke så oppsiktsvekkende i dag, idet han er i selskap med statsledere som Sarkozy, Cameron og Merkel, Pind kom med en slik utblåsning allerede for tre år siden, minner JP oss om. Da var han politisk nokså alene om så tøffe ord.

Det skete i et blogindlæg i februar 2008 på Søren Pinds egen hjemmeside under titlen «Åh, Danmark».

»Jeg er positiv overfor en bestemt form for indvandring – men jeg vil med vold og magt (altså, demokratisk naturligvis…) bekæmpe multikulturalismen. Denne forløjede påstand om at alle kulturer er ligestillede,« skrev Pind.

I samme innlegg erklærte Pind at han er positiv overfor de som »vil komme og være med til at udvikle Danmark under den præmis, at folk erkender og glæder sig over, at det er Danmark, de er kommet til«. Men han tok avstand til integrering:

Men jeg må tilføje: Jeg gider ikke høre mere snak om integration. Fri mig for det – det rigtige ord må være assimilation. Der er så rigelig kulturer folk kan drage andensteds hen og dyrke, hvis det er det, de har lyst til?

En integreringsminister som har avskrevet integrering, kan bli mer enn interessant. Søren Pind har forklarte det samme i en kronikk i Jyllands-Posten, der han påpekte at integrering er blitt »den relativering af forholdet, der medfører, at begge parter skal bøje sig«. Her påpekte Pind på en rekke av de særkrav som innvandringen har medført, og som har fått Danmark til å gi etter.

Men han ønsket samtidig reelle flyktninger og de som vil bidra aktivt til det danske samfunnet, hjertelig velkommen, dog ikke uten forbehold:

»Men på den præmis, at de erkender, at det er Danmark, de er kommet til. At de, indtil de er statsborgere, er gæster. Og at de ønsker at bidrage aktivt til at bygge ovenpå den danske kultur. Ikke (skønt formodentlig uforvarende) ændrer den i de selv samme institutioner, der er den danske stats og de danske borgeres. Derfor orker jeg ikke at høre ordet integration mere. Ordet er et af de mest belastede i dansk sprogbrug, for man kender træet på dets frugter. Assimilation må være ordet,« sluttede Søren Pind.

I dag overtar han ansvaret. Da gjenstår det å se om visjonene fortsatt er tilstede, og i så fall hvordan han har tenkt å løse det.