Integrering og integreringspolitikk

En integreringsminister som verdiminister

Den nye integreringsminister i Danmark, Søren Pind, kan bli den første europeiske minister på innvandrings- og integreringsfeltet som markerer seg som en verdiminister. Pind fastslår at Danmark står i en kulturkamp, der det er viktig å sikre det danske samfunnets fremtid ved felleskap, frihetsverdier og tillit.

Rita Karlsen, HRS

Man skal ha særdeles liten fantasi for ikke å skjønne at Søren Pind kommer til å bli fiende nr.1 til den fastlåste venstresiden i dansk politikk, som igjen vil gå hånd i hånd med innvandrere i Danmark som vil hevde at Pind er fremmedfiendtlig.

Da Pind i går ble utnevnt som integreringsminister ble han raskt konfrontert med sine uttalelser fra 2008, der han tok avstand fra integrering og pekte på assimilering som eneste farbare vei. Pind står fortsatt ved denne holdningen, og peker på at Danmark er i en kulturkamp.

– Jeg har oplevet, at vi i misforstået tolerance har trængt os selv tilbage. Det er i de senere år blevet forbundet med begrebet integration. Det er ikke holdbart. Derfor fandt jeg ordet assimilation bedre. Men det er jo kun ord, siger Søren Pind.

Værne om samfund

Han lægger dog ikke skjul på, at han er parat til en «frihedskamp» for den danske kultur.

– Jeg er ikke i tvivl om, at Danmark er i en kulturkamp, som dybfølt ændrer på det samfund, som jeg er nået at vokse op i. Det er et fællesskab og et samfund, som vi skal passe på, værne om og sikre, siger Søren Pind.

Dermed signalerer han, at han som minister vil forsvare det, han kalder den «danske kultur».

– Hvis man virkeligt skal tage kulturkampen alvorligt, så handler den om Danmarks eksistens. Danmark skal ikke blive ved med at være, som Danmark var. Vi skal forandre os, men det skal ske på en fast grund. På frihedens grund og på tillidens grund, siger Søren Pind.

Jeg deler ikke Pinds forklaring på at ”assimilasjon” kun er et ord. Det er et kraftfullt ladet begrep, som mange nok vil bruke, eller misbruke, til sin fordel. For mange innvandrere lar seg gjerne assimilere økonomisk, men ellers krever de sin rett til å leve mest mulig etter opprinnelseslandet verdisett. Derfor bør Pind med fordel, og raskest mulig, begynne å snakke om verdiassimiliering. For det er uten tvil det Pind sikter til med sin klare tale: ”Enten skal utlendinger bli dansk, eller så skal de holde seg vekk fra Danmark,” fastslår Pind.

Fremover skal det være klokkeklart, at i Danmark er der plads til udlændinge, der adopterer og respekterer danske værdier, normer og traditioner, eller også bør de slet ikke være her.»Min tilgang er, at når man vælger Danmark til, så vælger man Danmark til, fordi man vil være dansk,« siger Søren Pind.

Pind peker på den misforståtte integreringsstrategien med å vike i forhold til verdier som likestilling og retten til å gifte seg med hvem man vil, fordi innvandrere har et annet verdisett enn det som er grunnleggende verdier i det danske samfunnet. En slik strategi vil true Danmark som nasjon, hevder Pind.

– I mine øjne er multikultur, og de spor, det trækker efter sig, ved at få det hele til at krakelere – og det vil jeg bekæmpe alt, hvad jeg kan, sier Pind og erklærer at han er klar til å stramme ytterligere inn i utlendingslovgivningen.

Dansk Folkeparti jubler over Pinds utspill, mens venstresiden er rystet. En av disse er Socialistisk Folkepartis integreringsordfører Astrid Kragh:

– I mine øjne er nationen truet, hvis ikke Søren Pind indser, at han har nogle konkrete opgaver med ghettoer, uddannelse af unge med anden etnisk baggrund og arbejdsløshed blandt udlændinge, som skal løses, sier Kragh.

Det er forstemmende at Kragh ikke ser at problemområder som ghettoer, utdanning og arbeidsløshet også henger sammen med de samme sin holdning til å ta fullverdig del i det danske samfunnet. Dessuten er dette noe som ikke kan løses for dem, de er nødt til å ta del i problemløsningen selv.

Heller ikke De Radikale vil forstå hva Pind snakker:

– Det er en rigtig, rigtig sort dag for integrationen, at Søren Pind bliver minister for området, sagde den radikale retsordfører, Manu Sareen til Politiken.

Ifølge Sareen, som påpekes har røtter fra India, er Integreringsdepartementets viktigste oppgave å bygge bro og forhindre polarisering – mens Pind kommer til departementet med motsatt intensjon:

– Søren Pind har på alle mulige måder ytret, at han ønsker assimilering af indvandrere. Det er simpelthen så trist, som noget kan være, sier Sareen.

Men spørsmålet er om det ville vært ”så trist” hvis det var snakk om økonomisk assimilering? Det synes som om den politiske venstresiden i de fleste europeiske land har et forstokket syn på ”assimilering”. De får det til å lyde som at det handler om at alle som kommer til landet skal bli mislykkede kopier heller enn vellykkede originaler. Slik er det selvsagt ikke. Pind kan bli den første ministeren på området som tør løfte frem det bevaringsverdige med et samfunn som Danmark – og peke konkret på hva som ikke tolereres. Slik blir det selvsagt bråk av, men jeg tviler sterkt på at det vil skade integreringen, slik integreringsrådgiver Mohammed Rafiq hevder, det vil tvert om kunne få trollene frem i lyset.