Innvandring

DF krever at Pind stopper EU-angrepene

Dansk Folkeparti (DF) har fått nok av EUs overstyring av den danske utlendingspolitikken. Nå krever de at den nye integreringsministeren Søren Pind tar et grep slik at Danmark i enda sterkere grad kan reservere seg fra EU.

Rita Karlsen, HRS

Det blir ingen myk start for den integreringsministeren Søren Pind (V). Etter en ny dom fra EU-domstolen som fastslår at det er i strid med EU-retten hvis et EU-land avviser å gi oppholds- og arbeidstillatelse til utenlandske statsborgere som forsørger barn med statsborgerskap i et EU-land, krever Dansk Folkeparti (DF) at Danmark gjør noe med EUs innblanding i danske forhold.

– Det ser ud som om, at vi bliver tæppebombet med domme fra EU-Domstolen, som sætter Danmarks udlændingepolitik under pres. Og det er selvfølgelig noget, vi vil bede integrationsministeren om at kigge på som det allerførste, siger DF’s udlændingeordfører Peter Skaarup til Ritzau ifølge JP.

Selv om Danmark har et tatt forbehold fra EU på utlendingspolitikken så har en rekke dommer fra EU fått direkte eller indirekte konskekvenser for dansk lovgivning. Derfor må Danmark overveie å gå mye veier, mener DFs Peter Skaarup.

– Om nødvendigt så må vi insistere på at få lavet et nyt forbehold eller at få det nuværende forbehold styrket. Det er vigtigt, at vi står sammen og siger, at det her vil vi ikke acceptere, siger Peter Skaarup.

Men om DF er lite glad for den såkalte Zambrano-dommen, så er De Radikale desto gladere. Integreringsordfører Marianne Jelved mener at dommen er et nytt argument for å avskaffe det danske forbeholdet i utlendingspolitikken.

– Dommen laver jo ikke et større hul i udlændingepolitikken, end at det er de regler, der gælder i resten af EU, påpeger Jelved.

– Det handler om danske statsborgere, der har fået børn med en udlænding, som de så gerne vil have til landet. Det er altså ikke noget, som vi synes, er en katastrofe, siger hun.

Det er tragisk at Jelved ikke evner å se at dommen kan føre til misbruk ved at barn benyttes som et middel for å få opphold i Danmark.