Politikk

Årets bilde i Sverige

Priser for årets bilde er nylig delt ut i Sverige. Jeg festet meg spesielt ved to av prisene: Årets hverdagsliv i Sverige og Årets humorbilde. Spørsmålet er om det er noen prinsipiell forskjell på dem?

Rita Karlsen, HRS

Hva synes du? (Faksimile av foto fra SvD)

Årets humorbilde:

Årets hverdagsbilde: