Religiøse og politiske symboler

Vegvesenet i niqab

For noen dager siden fikk HRS et tips om at forsiden på Vegdirektoratets håndbok om ”Universell utforming av veger og gater” var prydet av et forsidebilde som etter all sannsynlighet skulle illustrere Norges ”mangfold”. Vi innrømmer at vi slett ikke var sikker på om bildet var reelt eller om det var manipulert. For vi hadde store problemer med å forstå hva en niqabkvinne hadde på bildet å gjøre. Nå viser det seg at det faktisk var reelt, men at Statens vegvesen har tatt til vettet. Bildet er fjernet.

Rita Karlsen, HRS

Det første tipset kom faktisk fra Sverige, med spørsmålet om vi var blitt helt ”galen” i Norge. Vedlagt lå en lenke til Statens Vegvesen sin håndbok 278, en veiledning i ”Universell utforming av veger og gater”. Jeg fulgte lenken, men innrømmer at jeg ikke skjønte hva som var problemet: jeg oppdaget faktisk ikke den ”svarte klatten” i bildets venstre ytterkant. Men to dager senere kom ett nytt tips, fra en norsk kvinne (Lillevik). Med hennes tips fulgte en presisering av niqabkvinnen i den gitte kontekst. Da først oppdaget jeg hva som var sakens kjerne, og jeg ble mildt sagt overrasket. Så overrasket at jeg faktisk lurte på om bildet kunne være manipulert. Senere kom det også flere tips om bildet.

Da jeg i går grep fatt i saken igjen, visste det seg at den opprinnelige lenken til vegvesenets veiledning var død. Vi fant derimot veiledningen på en annen side, der forsidebildet var behørig byttet ut med et svært så nøytralt bilde.

Men vår tipser Lillevik viste seg å være en kvinne som tar sine forhåndsregler. Hun var så sikker på at vegvesenet ville ”angre seg” når det gikk opp for dem hva de hadde rotet seg opp i, og dermed ville fjerne den opprinnelige lenken, så hun lastet det ned på sitt eget område. Her kan vi alle besiktige vegvesenets tanketomhet. For øvrig har den samme Lillevik henvendt seg til Statens vegvesen der hun har etterlyst en forklaring på bildebruken, uten å ha fått noe svar.

I dag har VG Nett tatt saken. Her fremkommer det at Statens vegvesen sin kommunikasjonsdirektør, Sissel Faller, ikke aner hva en niqab er. Men det kan være at de ansatte i vegvesenet fortere enn raskt fant ut hva en niqab er, og dermed innså at de var på en mer farefull vei enn hva som var intensjonen med ”Universell utforming av veger og gater”. Med VG i hælene kom handlingen raskt: vegvesenet varsler at bildet trekkes umiddelbart:

– Vi mener ikke at damer i niqab representerer «Det nye Norge». I etterkant ser vi at vi har hatt mangelfull kunnskap om disse plaggene, heter det i mailen fra vegvesenets informasjonsavdeling.

– Vi beklager at vi ikke har vært bevisst på effekten av å bruke dette plagget som illustrasjon. Vi tenkte ikke på den signaleffekten dette kunne gi.

Den eneste trøsten til vegvesenet må være at de ikke er de eneste som er tanketomme i forhold til disse ”plaggene”, som i min oppfatning ikke bør omtales som annet enn uniformer eller symboler. Men det bevitner også hvor viktige det er at vi alle er mer kritisk til det vi ynder å omtale som ”Det nye Norge”. Signaleffekter – og rollemodeller – er viktige, og jeg synes fortsatt at vegvesenet skylder oss en forklaring på hvordan de i utgangspunktet hadde tenkt. Eller kanskje det henger sammen med det vi kan lese på s.9 i veiledningen: «Transportsystemet skal ikke virke stigmatiserende eller diskriminerende»? For da var jo virkelig niqab midt i blinken!

Statens vegvesen innrømmer også at de har fått en del reaksjoner på bildet. Kommunikasjonssjef Kjell-Bjørn Vinje sier at det er ”en del fagfolk som har ledd av bildet”, og hevder at vegvesenet hadde vurdert å erstatte bildet med noe annet før VG tok kontakt.

FrPs Per-Willy Amundsen er en av politikerne som reagerer på tanketomheten til vegvesenet.

– Det er snakk om ett enkelt bilde i en stor brosjyre. Hvorfor er dette, etter ditt syn, så alvorlig?– Fordi signaleffekten er viktig her. Dette er ikke noen glipp fra vegvesenet sin side. Det er ikke akseptabelt at et statlig organ forsøker å bidra til at niqab blir et normalt og akseptert plagg i Norge. Dette bør få politiske konsekvenser. Regjeringen bør gi beskjed til offentlige instanser om at dette ikke er greit, sier Amundsen.

Da er det bare å håpe at flere enn vegvesenet lærer av saken.