Terrorisme og ekstremisme

Sympatiserer med ekstreme grupper, men frykter voldsbruk

I dagens åpne trusselvurdering sier PST at det er en viss økning av høyreekstreme grupper, samt islamfiendtlige grupper, og det fryktes konfrontasjoner mellom disse og venstreekstreme grupper. En ny undersøkelse fra Storbritannia bekrefter at stadig flere sympatiserer med ekstreme nasjonalistgrupper, men frykter de samme gruppenes identifisering for voldsbruk.

Rita Karlsen, HRS

PSTs trusselvurdering for 2011 har et noe kryptisk kapitel, da det fremheves en ”ny gruppe” som utgjør en trussel; nemlig ”islamfiendtlige grupper”. Det spesifiseres ikke hvem disse er, men det er utvilsomt grupper som tilhører aktivistmiljøene da det nettopp er frykt for konfrontasjoner ved demonstrasjoner som påpekes. Jeg vet ikke helt hvilke slike grupper vi har Norge, utover den nylig lanserte norske varianten av English Defence League, som definerer seg selv som anti-islamsk, men som jeg ikke kjenner til utover at de hadde planlagt en demonstrasjon sist helg i Oslo som ble avlyst. Avlysningen skal nettopp grunne seg i planlagte motdemonstrasjoner, lansert av Antirasistisk senter. Men da er spørsmålet om dette er høyre- og venstreekstreme grupper som antas ikke å avvise vold?

Motsatt kan en tenke seg til at islamkritikk nå defineres som en sikkerhetstrussel, idet slik kritikk kan være grobunn for islamistiske grupperinger. Men det ville i så fall være like håpløs som at ikke kristendommen skulle kritiseres, eventuelt marxismen. Videre er det håpløst ut fra nettopp hva som er PSTs kjernevirksomhet – at det er voldsbruk og forherligelse av vold som er det sentrale, ikke ideologi i seg selv.

Således må PST definere en islamfiendtlig gruppering som er villig til å ty til vold, der en slik gruppering fryktes for potensiell vekst og konfrontasjon med andre ekstreme grupper. Men dette står i motsetning til en undersøkelse som nylig ble publisert i Storbritannia. Her fremkommer det at et høyt antall briter støtter engelske nasjonalistiske grupperinger som er imot innvandring, men der stopper også sympatien: for de samme støttespillerne skremmes av at de samme gruppene er forbundet med vold og fascisme.

En Populus meningsmåling avdekker at 48 prosent av befolkningen ville vurdere å støtte et nytt innvandringskritisk parti som forpliktet seg til å utfordre radikal islamisme. Ifølge guardian.co.uk tyder målingen på at støtten til et slikt parti kunne overgått støtten til innvandringskritiske partier i land som Frankrike, Nederland og Østerrike. Frankrikes Nasjonal Front sikter seg inn på 20 prosent i første runde av presidentvalget neste år, mens Geert Wilders fikk 15,5 prosent av stemmene i fjorårets stortingsvalg.

Anti-fascistiske grupper sier at resultatene fra meningsmålingen utfordrer ideen om at briter er mer tolerante enn europeere:

”Dette er ikke fordi britiske folk er mer moderate, men rett og slett fordi deres synspunkter ikke har funnet en politisk artikulasjon,” sies det i en rapport fra Searchlight Educational Trust, den anti-fascistiske veldedighetsorganisasjonen som bestilte målingen, melder Guardian.

Ifølge undersøkelsen sier 39 prosent av asiatiske briter, 34 prosent av hvite briter og 21prosent av svarte briter, at de vil at all innvandring til Storbritannia skal stoppes permanent, eller i det minste til økonomien er bedret. 43 prosent av asiatiske briter, 63 prosent av hvite briter og 17 prosent av svarte briter sier seg enig i at «innvandringen til Storbritannia har vært en dårlig ting for landet». Litt over halvparten av respondentene, 52 prosent, sier seg enig i at «muslimer skaper problemer i Storbritannia».

Jon Cruddas, parlamentsmedlem for Labour, som kjempet en vellykket kampanje mot British National Party (BNP) i sin valgkrets i Øst-London, sier at funnene peker på en «svært reell trussel om en politikk som bygger på en pågående engelsk nasjonalisme».

Rapporten identifiserte også en ny interesse for ”engelsk identitet”, da 39 prosent foretrakk å kalle seg engelske heller enn britiske. Bare 5 prosent definerte seg selv som europeiske.

Meningsmålingen avdekket også at et flertall er opptatt av at det skal være lov til åpent å kritisere religion. 60 prosent mener en «bør få lov til å si hva en mener om religion». Færre mener det samme om rase, idet 42 prosent støtter utsagnet at «folk bør få lov til å si hva de mener om rase».

Guardian viser også til David Camerons nylige tale der han påpekte svakheten med den såkalte ”multikulturalismen”, som igjen ble tatt godt imot av både English Defence League og BNPs leder Nick Griffin.

Det er kanskje på tide at det innføres en seriøs offentlig debatt om hva som er nasjonalisme, ikke minst relatert til ”sunn nasjonalisme” heller enn å avskrive alt nasjonalistisk ut fra den belastning begrepet har fått i en historisk kontekst. Men uansett, så bør vi kunne glede oss over at de intervjuede i den britiske meningsmålingen så klart tar avstand fra voldsbruk. Det burde vi alle kunne enes om, uansett partipolitisk tilhørighet, og særlig hvis vi fortsatt vil hegne om våre frihetsverdier og demokratiske styresett.

Se spørreskjema: If there was a general elction tomorrov, which party would you vote for?