Islam

Så er KrF-ere islamofobe

Enhver kritikk rettet mot islam møtes med samme argument: kritikken har grobunn i islamofobi. Muslimske talspersoner må ta seg sammen og argumentere mer faktuelt. Denne gangen er de islamofobe en gruppe KrF-politikere. Dessuten begynner vi å bli lei av muslimer som snur kappa etter vinden.

Rita Karlsen, HRS

En gruppe KrF-representanter mener at både forstander Basim Ghozlan i Det islamske Forbundet og Islamsk Råd (IRN) bør avklare sitt forhold til Yusuf al-Qaradawi, verdens ledende ideolog for sunnimuslimer. Al-Qaradawi er blant annet kjent for sitt ekstreme jødehat og sin hyllest av Adolf Hitler, uten at det synes å forstyrre hans lederrolle av det Europeiske Rådet for Fatwa og Forskning (ERFF). Forslaget er signert Hans Olav Syversen, Dagrun Eriksen, Rigmor Andersen Eide, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad, melder VG Nett. Her viser KrF-erne til at al-Qaradawi er en jødehater som har oppfordret til terrorhandlinger, og til hans rolle i ERFF som IRN har forbindelser til.

– Dette islamiststyrte fatwarådet brukes av Islamsk Råd som øverste veiledende organ for hva norske muslimer skal mene, hevder Syversen.

Uttalelsene kommer i forbindelse med utarbeidelsen av en ny handlingsplan mot jødehat i Norge. Hans Olav Syversen, som er leder av Israels venner på Stortinget, og resten av forslagsstillerne er bekymret for økende jødehat i Norge. KrF foreslår i dag for Stortinget at Regjeringen inviterer IRN til dialog om deres tilknytning til det ERFF og det de omtaler som «dødssjeiken».

– Vi oppfordrer sterkt Islamsk Råd til å være klarere i hvilken støtte de gir til personer og et fatwaråd som vi mener undergraver likhet og ikke-diskriminering, sier Syversen til VG Nett.

På spørsmål fra VG om KrF mener at IRN med sin kontakt med ERFF, og al-Qaradawi, indirekte støtter jødehatet, svarer Syversen at de i alle fall ”unnlater å være klar i sin holdning når det gjelder hva de sier og hvordan de forholder seg.” Syversen tror heller ikke at deres forslag vil bidra ”til å grave enda større grøfter mellom muslimer og storsamfunnet”, som VG uttaler seg.

– Nei, det er jeg ikke redd for. Jeg vil tro at med Gaza-demonstrasjonene friskt i minne, vil også Islamsk Råd se behovet for å se nærmere på hva man fra deres side bør gjøre, sier Syversen.

Men her kan det nok være at KrF-erne feilberegner en smule.

Basim Ghozlan i Det islamske forbundet slår knallhardt tilbake mot kritikken:

– Jeg utfordrer forfatterne til å finne et eneste sitat av meg som kan bidra til jødehat, sier Ghozlan.

Han forklarer at han selv er motstander av all slags rasisme, enten det retter seg mot jøder eller muslimer.- Jeg mener at forslaget er smakløst, ensidig og dermed motbydelig. Forslaget er et utslag av islamofobi som stadig sprer seg i det norske samfunnet.Ghozlan mener også at forslagsstillerne bommer når de ønsker en handlingsplan som kun fokuserer på jødehat.- Det er muslimer, ikke jøder, som er Europas mest utsatte gruppe. Selv i Norge har det vært registrert rasistiske drap rettet mot muslimer, sier Ghozlan.

Jeg skal ta Ghozlan på ordet – og det med et dikt han selv har skrevet (publisert på hans nettsted islam.no), som sier en del om både hans forhold til jøder og hans motstand av ”all slags rasisme”:

Jeg er israel

6. mai 2005, Basim Ghozlan

Dette kan virkel overdrevet, men sannheten faktisk er enda verre enn som så:

Jeg er Israel – Jeg kom til et land uten folk for å opprette en stat for et folk uten land. Folk som ”tilfeldigvis” bodde her (i Palestina) fikk klar beskjed om at de ikke lenger hadde rett til å være her. Mine krigsherrer fortalte dem at de enten måtte forlate hjemmene sine eller dø! Jeg jevnet 480 landsbyer med jorda og droppet deres historie for godt.Jeg er Israel – Mange av mine krigsherrer var meget flinke til å massakrere sivile mennesker, som senere ble belønnet av meg med å bli ansatt som statsministere; den ene etter den andre. Menachem Begin og Sharon er bare eksempler.Jeg er Israel- I 1948 utførte jeg en omfattende etnisk rensing med å jage bort de fleste av dem som hadde bodd her i tusenvis av år. Jeg byttet dem med jøder fra Europa og fra alle andre verdens kanter. Alle jøder i verden ble velkommen til meg for å nyte alle typer rettigheter, mens dem som jeg jaget bort kan bare drømme om å reise tilbake igjen.Jeg er Israel – som har full kontroll over USA og hele den amerikanske administrasjonen. Det er jeg som i praksis styrer landet. Alle vedtak som blir vedtatt i USA er først og fremst ment til å tjene meg og mine egne interesser. Jeg har, lenge nok, brukt USA som en vaktbesje og melkeku. USA er nå blitt en meget god og lydig vakthund for meg. Alle veto jeg trenger er klare på null komma null. Penger og våpen kan jeg få når jeg vil uten grenser.Jeg kontroller også de amerikanske media. Det er nesten ingen nyheter som slippes ut der uten at jeg gir grønt lys til det. Både CNN, New York Times og mange andre er under min kontroll.Jeg er Israel – som ble opprettet og drevet med terror og vold fra begynnelsen. Jeg er klar over at det eneste som redder meg fra rettferdighet er å drive terror og tortur mot alle som løfter en finger i ansiktet mitt. Men jeg blir frustrert når de dumme europeere ber meg om å vise litt respekt for de sivile. Vet de ikke at alle palestinere er våre fiender og at de må forlate vårt hellige land før de blir henrettet?Jeg er Israel – Det var meg som likviderte Ahmed Bouchiki i Lillehammer juli 1973. Jeg trodde han var palestiner. Jeg kan også fortelle at jeg ikke ble kalt for terroriststat etter denne hendelsen selv om jeg dessverre ble avslørt. En liknende hendelse skjedde da jeg forsøkte å likvidere Khalid Mishal i Amman for noen år siden. Jeg brukte faktisk kjemiske stoffer, som er strengt forbudt i følge FN. Jeg ble dessverre også denne gangen avslørt.Jeg er Israel – som en gang lurte verdenssamfunnet med å undertegne det såkalt Oslo-avtale. De trodde at jeg var seriøs og at jeg skulle gi noen rettigheter til våre fiender. Aldri i livet! Jeg brukte tiden bare for å forhandle og forhandle og forhandle. Da tiden ble moden så angrep jeg alt palestinerne hadde bygget opp og jevnet det med jorda. Det er slik må alle smarte okkupanter oppføre seg.Jeg er Israel – et meget lite land, men ikke var redd for meg. Jeg får så mange milliarder kroner hvert år av USA i form av økonomisk støtte. Pengene brukes, i hoved sak, til militære investeringer. Jeg får også Apatche, F16 og alt annet jeg skulle ønske av krigsmaskiner. Jeg er med andre ord ikke et land, men et amerikansk våpenlager. Alle fiendene mine til sammen eier bare mindre enn halvparten av det jeg har av stridsvogner og krigsmaskiner. Takket være USA som, hele tiden, blåser liv i meg slik at jeg kan fortsette okkupasjonen.

Etter dette begredelige ”diktet” er det ikke så altfor mye som vitner om at det er ”muslimene som er Europas mest utsatte gruppe”.

Også IRN avviser KrFs kritikk.

– KrF-representantene baserer seg på et feilaktig premiss. Islamsk Råd har ingen organisatorisk eller ideologisk tilknytning til fatwarådet, sier generalsekretær for Islamsk Råd, Mehtab Afsar, til VG Nett.Han peker på at rådet er en paraplyorganisasjon uten felles standpunkt om hva som er rett islamsk lære.- Islamsk Råd kan dermed ikke ha noen overordnet ideologi, eller noen åndelig leder, sier Afsar.

Ja, slik lyder det nå fra IRN. Men vi husker jo alle hvordan de forholdt seg da de ble presset til å måtte ta avstand fra dødsstraff for homofile. Da var de svært så rådvill, og den gang sa lederen for IRN følgende:

– I Islamsk Råd Norge har vi nå igangsatt en prosess hvor vi diskuterer problemstillinger knyttet til homofili. Det viktigste referansepunktet for oss er vårt europeiske råd for fatwa, og vi ber nå rådet om å hjelpe oss å avklare disse vanskelige spørsmålene, sier leder for Islamsk Råd Norge, Senaid Kobilica.

Han presiserte videre:

– Som muslimer i Norge har vi alltid, og vil fortsette, å respektere norsk lov. Vi er forpliktet, ifølge islam, å respektere loven i det landet vi befinner oss i, og det gjør vi fullt ut, sier Kobilica som håper det europeiske fatwarådet vil bidra til at muslimer i Europa kan få en enhetlig holdning i forhold til homofili.

– Det er selvsagt slik at muslimer i Norge skal ha vår mening også i dette spørsmålet. Noen kan like det, andre ikke, men vi må komme med en uttalelse før eller senere hvor vi klargjør vårt syn, sier han.

Dette skal skje etter en interndiskusjon blant muslimer i Norge, og etter Islamsk Råd Norge har konsultert seg med islamske autoriteter i Europa.

– Mens denne prosessen pågår ber jeg om forståelse og respekt for at jeg ikke kan uttale meg, verken om mitt personlige standpunkt eller om Islamsk Råd Norge sitt standpunkt til homofilirelaterte spørsmål, sier Kobilica til Dagsavisen.

Så mens vi i homofilsaken skulle respektere at de måtte vente på ERFF, et svar de for øvrig enda ikke har fått, i alle fall ikke offentliggjort, så skal vi denne gangen respektere at IRN egentlig ikke har noe med ERFF å gjøre?

Du snakker om å snu kappa etter vinden.