Statistikk

Rekordhøy x gir høy y

Overskriften er oppbrukt. Så igjen må vi bare konstatere at rekordhøy innvandring til Norge gir høy befolkningsvekst. Fortsetter utviklingen, og ingenting tyder på noe annet, vil alle SSBs prognoser om den fremtidige befolkningsutviklingen i Norge gjøres til skamme.

Rita Karlsen, HRS

Ved inngangen til 2011 ble det registrert 4 920 300 bosatte i Norge. Det er en befolkningsvekst på 62.100 personer i 2010, noe som tilsvarer et nytt Drammen i løpet av året. Dette gir at befolkningsveksten økte igjen i fjor, mot en liten nedgang året før.

Siden 1900 har veksten bare vært høyere (i prosent) to andre år; i 1920 og 2008 (sistnevnte forklarer vel også den svake nedgangen i 2009).

Som det heter fra SSB økte nettoinnflyttingen fra utlandet fra 38.600 i 2009 til 42.350 i 2010. Det utgjør en økning på i underkant av 10 prosent (9,6). Det er omtrent like høyt som i 2008. Flest kommer fra Polen, Litauen og Sverige, og da som arbeidsinnvandrere, mens det i øvrig kommer mange fra Eritrea, Latvia, Afghanistan og Somalia.

409 kommuner hadde det som SSB betegner som flytteoverskudd fra utlandet.

Det ble registrert 73.850 flyttinger til Noreg fra utlandet i 2010. Det er en økning på 13,3 prosent. Men også flere flytter fra Norge: 31.500 flyttet ut, som er ca 5.000 flere enn året før. Det er flest svensker som forlater Norge (56 prosent), og færrest latviere (1 prosent).

Det ble født 61.422 barn i 2010, noen færre (365) enn året før. 41.500 døde, noen flere (50) enn i 2009.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) i 2010 er 1,95. I 2009 var SFT 1,98.

Som vanlig topper Oslo folketilveksten. Med en vekst på 2,1 prosent heter det fra SSB at det forventes at befolkningstallet i Oslo ”trolig passerer 600.000 i januar 2011”. Det er med respekt å melde ingen dristig påstand fra SSB, da Osloborger nr. 600.000 ble født åtte minutter over seks søndag 16. januar 2011. Befolkningsveksten tilskrives høy innvandring fra utlandet og høyt fødselsoverskudd.

I tillegg vokser Rogaland og Akershus raskt, med henholdsvis 1,9 og 1,7 prosent i 2010. I Akershus er det særlig kommunene rundt Gardermoen som hadde stor vekst, med høy nettoinnflytting og stort fødselsoverskudd. 2.500 flere flyttet til enn fra fylket i 2010.

Østfold, med mange kommuner i pendleravstand til Oslo, har også et høyt flytteoverskudd fra resten av landet. Folketallet økte i alle fylkene, men Finnmark og Troms hadde størst innenlands flyttetap.

Fortsetter denne utviklingen vil SSBs befolkningsfremskrivning for Norge rakne fullstendig. SSB opererer nemlig med et høyalternativ, som de anser som urealistisk, som er lavere enn den faktiske innvandringen år etter år. Det kan jo bli interessant å se hvor mange år det tar før SSB innser at grunnlagstallene for prognosene må justeres.