Politikk

Misforstått dialog eller omvendt

Jonas Gahr Støre (Ap) har hatt dialog med Det muslimske brorskapet i Egypt, en strategi som er stikk i strid med andre vestlige land sin holdning til den islamistiske gruppen. Men mens islamistene jubler over Støres dialogstrategi, hevder Støre selv seg misforstått. Liten tvil om at dialogpartene lærer av hverandre.

Rita Karlsen, HRS

Hver gang islam settes på tiltalebenken for ett eller annet, skyldig eller uskyldig, er islam misforstått, enten av ikke-muslimer eller av muslimer selv. Denne ”innebygde misforståelsen” henger sammen med at islam ikke kan ta feil, derfor er det praktisering og/eller tolkning som er feil om resultatet ikke er bra.

Hver gang Jonas Gahr Støre (Ap), som utenriksminister eller ”innenriksminister”, sier dialog, tenker jeg med hvem og med hvilken hensikt? Det tror jeg ikke Støre tenker. For Støre synes dialog å være en strategi som handler om at mennesker snakker sammen, uansett. Dialogen i seg selv er et godt bidrag.

Men dialog er også legitimering av samtalepartnere. Derfor bør ikke Støre la seg overraske av at den egyptiske islamistbevegelsen Det muslimske brorskapet roser hans holdning til dialog, slik som VG Nett melder.

Nå hyller de egyptiske islamistene Norges ønske om dialog. Det muslimske brorskapet har eksistert siden 1920-tallet, og var forbudt under Mubaraks tid som president. Gruppen hevder de vil respektere demokratiske spilleregler i et «nytt Egypt», og at de vil avstå fra bruk av vold.Ifølge islamistene skal Støres møte ha hatt som hensikt å bryte med Vestens forsøk på å marginalisere islamistbevegelsen. Islamistbevegelsen hyller uttalelsene Støre har gitt til utenlandske nyhetsbyråer om nødvendigheten av dialog.- Han «anklager Vesten for dobbeltmoral», skriver islamistene på sine hjemmesider.

Brorskapets søken etter legitimitet er fullt forståelig, men for å spørre i Støres ånd: Er det en klok handling å bidra til en legitimering av denne organisasjonen?Men om Støre vil eksportere dialogstrategien til alle verdens land, så har han tydeligvis også lært et og annet av islam, for Støre går langt i å påstå at han er misforstått:

– Det kjenner jeg meg ikke igjen i. Hensikten var å møte representanter for de bevegelsene som er sentrale i egyptisk politikk, sier Støre på telefon fra Tel Aviv, der han onsdag møtte sine israelske kolleger.

Jeg skulle ønske Støre ble konfrontert med hvor ”sentral” han mener Brorskapet er i egyptisk politikk, og aller helst skulle jeg ha visst hva Støre mener om Brorskapets eventuelle rolle. VG påpeker at Støres holdning er stikk i strid med en rekke andre vestlige land, som helt bevisst har unngått å møte representanter fra Brorskapet.

Representanter for den amerikanske utenrikstjenesten møter ikke brorskapet. Israel advarte også nylig Egypt mot å la Det muslimske brorskapet bli en lovlig bevegelse, etter at den i en årrekke har vært forbudt.Møtet ble naturligvis tema da Støre møtte statsminister Benjamin Netanyahu på hans kontor i Israel onsdag.- Jeg håper Vesten ikke begår den feilen å ikke lytte til de ulike kreftene i regionen. Jeg fortalte også om mitt møte med Brorskapet da jeg møtte den israelske statsministeren.– Hvordan reagerte han?– Han lyttet til det. Han ga uttrykk for uroen Israel har over utviklingen i regionen, men hadde også den holdningen at demokrati i Egypt vil være til fordel for Israel.Må konfrontereStøre gjør det helt klart at når han møter islamister, betyr ikke det at man unngår å konfrontere dem.

– Det vil si at de spørsmål vi har og den kritikken vi har, må vi være voksne nok til å fremføre direkte og forvente direkte svar på, sier Støre.Utenriksministeren lister opp en rekke saker han mener islamistbeveglesen må være klare i.- De må avklare at de respekterer demokratiske institusjoner, avklare spørsmål om likeverd for muslimer og koptiske kristne og likeverd mellom kvinner og menn, sier Støre.

Det mangler altså ikke på store ord. Den reformen Støre tydeligvis forventer av Brorskapets representanter, ikke minst knyttet til likeverd og likestilling, vil være å betrakte som en revolusjon. Derimot har jeg mer tro på at de kan ”respektere” demokratiske institusjoner, i alle fall så lenge de samme institusjonene tjener deres sak. Men hva er deres sak? Brorskapets sitt eget emblem – koranen beskyttet av to kryssende sabler – med følgende budskap under: ”Vær beredt!”, er ikke akkurat den mest innbydende dialoginvitasjonen.

Han forteller at han oppfatter at Brorskapet lyttet til spørsmålene og svarte på Norges spørsmål til dem.– Er spørsmålet om respekt for inngåtte fredsavtaler med Israel et av spørsmålene Brorskapet må avklare?– Jeg tok det opp indirekte. Jeg tok opp Egypts internasjonale forpliktelser, sier Støre.– Men er ikke en anerkjennelse av Israel et viktig punkt?– Jo, det er helt klart avgjørende at bevegelser som stiller til valg anerkjenner nabostater og respekterer inngåtte avtaler. Men mitt poeng er at hvis du ikke møter disse menneskene, får du heller ikke tatt opp dette.

Jeg har et par ting jeg gjerne skulle snakket med Støre om. Mitt poeng er at hvis Støre ikke møter meg, får jeg heller ikke tatt det opp. O heilage demokrati.

Les Helle M. Brix bok om Det muslimske brorskapet