Islam

Vi tar avstand

Både Islamsk Råd Norge (IRN) og det liberale nettverket organisert i LIM (Likestilling. Integrering. Mangfold) gikk i går ut og tok avstand fra helgas terrorhandling i Sverige. Jeg fristes til å si: selvfølgelig. Samtidig viser det at både IRN, LIM og andre er presset i et hjørne der både å tie og tale kan bli galt. Men hvem kan vi stole på? Hvem er de radikaliserte og hvor skjer radikaliseringen?

Rita Karlsen, HRS

Ja, vi er kjent med at det finnes en taktikk innen islam som på godt norsk heter at man kan tale med to tunger (såkalt taqiyya). Derfor tar jeg meg selv i å være ekstra skeptisk til det som blir sagt, kan jeg stole på at de virkelig mener det?

Vel, i praksis ender det opp med at det er ikke bare det som sies som avgjør sannhetsgehalten, men måte det blir sagt på, sammenhengen det blir sagt i, hvem som sier det og hva andre eventuelt sier, hva de samme har sagt før samt hvilke handlinger de tidligere har gjort og hva de eventuelt sier de skal gjøre. Jeg tror det var Muhammad Usman Rana som sa en gang (i et nettmøte, om jeg husker riktig) noe slikt som: Man skal ikke måle en muslim ut fra hva han sier, men ut fra hva han gjør. Med skam å melde: en slik ”dialog” tar sin tid.

Samtidig har flere muslimske talspersoner og organisasjoner kritisk sagt fra at de opplever det som svært urettferdig at de blir stilt mer eller mindre til ansvar for hva ”noen galninger” måtte mene eller gjør. Jeg ser den. Når selvmordsbomberen planlegger å ta livet av så mange som mulig i Stockholms julerush i Allahs navn, må det oppleves som frustrerende å føle seg mer eller mindre presset til selv å måtte sikre koblingen til islam – ved å ta avstand til hendelsen i islams navn. Men tier man, ja da kan man mistenkes for ikke å ta avstand fra hendelsen, endog kanskje støtte den?

Dagen etter terroranslaget kom derfor både Islamsk Råd Norge (IRN) og de liberale muslimene organisert i LIM (Likestilling. Integrering. Mangfold) med en pressemelding der de presiserte at de tok avstand fra helgas terrorhandling i Sverige. Selvfølgelig. Noe annet ville vært så oppsiktsvekkende at det neppe ville blitt sendt ut i en pressemelding.

Nå tror du kanskje at jeg hentyder dit hen at IRN og/eller LIM faktisk ikke tar avstand fra hendelsen. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg prøver å synliggjøre at tidligere erfaringer med for eksempel IRN, og da tenker jeg ikke minst på deres forferdelige håndtering av saken med dødsstraff eller ikke for homofile (en sak de for øvrig enda ikke har klart å konkludere i), tilsier at man kan bli mer opptatt av nettopp ”håndteringen” enn av innholdet.

Her går LIM helt fri. Det skyldes både at de er nyetablerte og at de langt på vei er etablert som en motvekt mot politisert islam i det offentlige rom. I tillegg synes jeg ett av de sterkeste kortene til LIM er at de driver ”integrering i praksis”, om en kan kalle det for det, nettopp ved en blanding av muslimer og andre religiøse og ikke-religiøse aktører.

Ifølge NTB (her fra TV2 nyhetene) uttrykker IRN at de er «forferdet».

Slike overgrep er klart i strid med islams lære, og kan aldri aksepteres, heter det i uttalelsen som ble publisert søndag kveld.

– Må være på vakt

– Vi oppfordrer alle norske muslimer om å være på vakt for å hindre at noe lignende kan skje i Norge, noe som ville være til umåtelig stor skade for oss alle. Vi oppfordrer også alle ansvarlige personer om å ikke bruke denne forferdelige hendelsen til å piske opp stemningen mot muslimer, i Norge eller andre land. Muslimer bør ikke stilles kollektivt til ansvar for handlinger begått av én forrykt person, uttaler Islamsk Råd Norge.

Etter min mening kan IRN bare lagre denne pressemeldingen og sende den ut hver gang en eller annen galning gjør noe i islams navn. Den er totalt uten substans. Hvis IRN skulle uttale seg, og media finner det interessant å videreformidle, så kunne de i alle fall forklart på en enkel måte hvordan det da kunne ha seg at mannen gikk i døden i Allahs navn og hvor han har det fra at det var en sikker vei til Paradis å ta med seg så mange som mulig i døden. Radikalisering av muslimer er så vidt meg bekjent ingen sykdom, ergo må det være noe denne mannen, og en rekke andre (forskrudde) muslimer, har ”lært”. Hva mener IRN konkret om hva med denne lære som er feil?

Pressemeldingen til LIM er mer substansiell:

Det liberale nettverket fordømmer lørdagens selvmordsangrep i Stockholm på det sterkeste.

– Dette er en avskyelig handling som aldri kan rettferdiggjøres, sier nettverkets leder, Tina Shagufta Kornmo.

– Det er både trist og absurd at et land som Sverige utsettes for slike terrorangrep. Sverige har de siste årene tatt imot mange tusen flyktninger fra muslimske land, deriblant Irak, og behandlet dem med omsorg og respekt. Hatet som gjerningsmannen hadde mot Sverige viser hvor hjernevasket ekstremister er av antivestlig propaganda, sier Kornmo. (©NTB)

Kornmo har uten tvil et poeng når hun påpeker hvor hjernevasket ekstremister er av antivestlig propaganda. Men det er det ikke alle som kan påpeke uten at det hagler inn beskyldninger av usaklig karakter. Kornmo kan, kanskje fordi hun har pakistanske røtter, kanskje fordi hun er muslim selv (hvilket jeg ikke aner om hun er, og hvilket er uinteressant. (PS oppdatert: I pressemeldingen fra LIM fremkommer det både at Kornmo er muslim og der fremkommer det også hvordan de ser på kollektiv skyld versus kollektivt ansvar. Lesverdig.).

Da gjenstår det ubehagelige spørsmålet: Hvor er det denne antivestlige propagandaen kommer fra? Saudi-Arabia, Pakistan, Irak med utskudd i noen land noe nærmere oss, for eksempel Storbritannia?

Ja, sikkert – der også. Men vi kan jo bare ta en tur på Facebook og se hva som boltrer seg der.

Der finner vi for eksempel gruppen Vi tar avstand fra såkalte ”Liberale muslimer” som prøver å endre islam. Jeg skulle ønske at gruppen bare hadde ett medlem, men i skrivende stund har det 264 medlemmer.

Under overskriften ”Grunnleggende informasjon” kan vi lese følgende om formålet til denne gruppen:

Denne gruppen har som hensikt å opplyse om de såkalte ”liberale muslimene” for å forebygge at unge godtroende muslimer og ikke-muslimer tror det er helt ok å ta lærdom om islam fra slike mennesker. Gruppen er på ingen måte ment for å henge ut, såre eller mobbe enkeltindivider. Det er høyst nødvendig å opplyse om at disse menneskenes meninger eller ”følelser om” hva islam bør være, ikke eier verdi.

( … )

Disse såkalte ”liberale muslimene” forsøker å tilpasse Allahs religion til det norske samfunnets krav og kriterier for hva som er rett og hva som er galt.

Disse ”liberale muslimene” har feilet i å innse at det ikke er Allah swt som skal tilpasse seg samfunnet, men samfunnet som skal tilpasse seg Hams Majestet.

Budskapet til gruppen er jo klar: Dette er muslimer som på ingen måte har tenkt å integrere seg, i betydningen ta fullverdig del i vårt samfunn og samfunnets grunnleggende verdier. De ”liberale muslimene” er altså helt på bærtur; islam skal ikke tilpasse seg samfunnet, men samfunnet skal tilpasse seg islam.

Og det tenker gruppen opplyse ”for å forebygge at unge godtroende muslimer og ikke-muslimer” lytter til slike forrykte personer.

Men samtidig er gruppen kommet til at noen er verre enn andre, og de har derfor laget en liste over hva som kan beskrive slike ”liberale muslimer”:

Blant de ’’liberale muslimene’’ finnes også en bre variasjon hvor noen er langt verre enn andre. De har forskjellige måter og synspunkter for å liberalisere Islam. Her følger noen få av mange enkle punkter som kan beskrive en ’’liberal muslim’’ som forsøker å fornye Allahs religion:

– En person som mener musikk er tillatt i islam.

– En person som mener islam tillater fri miksing av menn og kvinner.

– En person som ikke har noe problem med at kvinner står og taler foran et publikum med både menn og kvinner da det ikke er behov for det.

– En person som mener at islam tillater at til og med kvinner uten hijab kan holde taler foran et publikum med både menn og kvinner.

– En person som mener at islam tillater håndhilsing eller annen fysisk kontakt mellom kjønnene er tillatt.

– En person som mener at islam tillater renter i for eksempel Norge.

– En person som mener at musikk er tillatt i islam.

– En person som mener at Islam skal ha aksept for homofil aktivitet.

– En person som tar avstand fra straffen for homofil aktivitet i en islamsk stat.

– En person som ikke anerkjenner Koranens vers 4:34 som nevner at en ektemann kan ’’berøre svakt’’ sin kone om hun går imot Islam.

– En person som tror man kan mikse punk og islam.

– En person som tror at man kan tolke Koranen og islam slik man selv føler for, og at man ikke har behov for ulama.

– En person som mener at hijab ikke er obligatorisk i islam.

Hvis du kommer på flere punkter som bør være på denne listen send en melding til administrator.

Da er det vel ikke usannsynlig at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk 264 nye å følge, hvis PSTda ikke allerede følger dem. Jeg har en mistanke om at PSTs budsjetter vil sprenge alle rammer i årene fremover.