Arbeid og utdanning

Trenger 500.000 nye elevplasser

Ifølge regjeringens egne beregninger er det kalkulert med 543 nye barnehage- og grunnskoleplasser innen utgangen av dette tiåret. Nå viser nye beregninger at regjeringen har bommet stygt. Innen 2020 vil det være behov for minst 500.000 nye elevplasser. Økningen tilskrives innvandringen og fødselsraten. Utdanningsministeren innrømmer feilberegningene.

Rita Karlsen, HRS

Jeg er enda ikke kommet over Statistisk sentralbyrå (SSB) sin kommentar til vårt notat om at Oslo segregeres i rekordfart, der vi påviser rekordstor vekst i innvandringen og at økningen i ikke-vestlige innvandrere samsvarer med nedgangen (utflyttingen) av norske. Til dette klarte altså SSBs demograf Lars Østby å komme med følgende ”gullkorn” til NRK:

– De trendene som vi akkurat nå er inne i, tilsier at det nok i Groruddalen kan bli et flertall av innvandrere pluss deres norskfødte barn. Men hvorvidt det er en interessant ting, det er jeg sannelig ikke sikker på.

Nei, demografi er vel ikke spesielt interessant for en demograf?

Men om ikke SSB og Østby ser det interessante, så regner jeg med – eller håper – at politikerne, i særdeleshet de som planlegger for Oslos fremtid, ser betydningen. Så kanskje de slipper den ”overraskelsen” engelske politikere står overfor.

For ifølge Daily Mail har regjeringen regnet med at en økning av antallet barnehage- og elevplasser på i overkant av 500 ville dekke det neste tiårets behov. Nye beregninger anslår derimot behovet for skoleplasser til å ligge på 500.000 elevplasser. Om dette slår til, må regjeringens regnestykke kunne sies å være en smule feilberegnet.

På grunn av den høye innvandringen til England sliter skolene allerede i dag med høye elevtall. På startet av dette skoleåret manglet flere hundre elever skoleplass og tusenvis av elever ble undervist i provisoriske klasserom.

Men på toppen av dette kommer også at mange av innvandrergruppene i England får langt flere barn enn britiske kvinner. Dermed øker elevtallene betydelig raskere enn hva, i alle fall regjeringen, hadde klart å få med seg i sitt planleggingsperspektiv.

Med allerede manglende skoleplasser og stedvis dårlig undervisningskvalitet, er ikke de nye tallene gode nyheter for verken planleggerne eller skattebetalerne. For veksten av antallet av elever vil også kreve millioner på millioner av pund.

Det kan bli en vanskelig nøtt for politikerne. For nylig ble Utdanningsdepartementet tvunget til å slanke sitt budsjett til bygging av nye skoler, og da snakker vi om en betydelig redusering – med hele 60 prosent innen året 2014/15.

En offisiell telling publisert i går avdekket at andelen personer i Storbritannia som er født i utlandet har mer enn fordoblet seg over 30 år. Videre viser fødselsraten at befolkningen i Storbritannia nå øker i samme takt som i etterkrigstidens baby-boom. Den har økt med 10 prosent de siste 25 årene og forventes å stige med 16 prosent de neste 25 årene.

På toppen av det hele: For virkelig å bekrefte sin begredelige virkelighetsforståelse har Labour i samme periode (fra 1999) lagt ned mer enn 1.000 barneskoler – og samtidig tillatt rekordstor innvandring. Det hører også med til historien at stadig flere britiske elever ikke har engelsk som morsmål, hvilket i seg selv kan være ressurskrevende.

Men her på berget, her er vi godt forberedt?

Every region of England will see surging pupil numbers with London, the South East and the Midlands worst hit. The South West will be the least affected.

The Department of Education said the number of primary school pupils, currently 3.96million, will increase to 4.5million in 2018, an increase of 540,000.

The number of nursery and primary schools needed to accommodate the surge must rise from today’s 3,986 to 4,529.

Meanwhile, Government spending on school buildings will fall from £7.6billion this year to £4.9billion next year and £3.4billion in 2014/2015.

It has launched a capital spending review to assess where the reduced funding should be targeted.

Schools minister Lord Hill said: ‘It’s clear that rising pupil numbers are a major issue facing the schools system.

‘We will continue to work very closely with local authorities, particularly in London, to ensure that we meet rising demand for school places effectively over coming years.

‘Our new Free School policy also has a part to play in allowing teachers, parents and charities to set up new schools in areas where there is a shortage of places.’

The immigration baby boom has resulted in doubling in number of pupils who do not speak English as their first language.

Currently the figure stands at 16 per cent of students and is set to increase to 23 per cent in 2018.

It is most marked in London where in some boroughs, such as Tower Hamlets, youngsters with a different mother tongue make up nearly 80 per cent of primary pupils.

School place shortages caused mayhem at the start of the school year in September.

Councils in many parts of the country, including London and Birmingham, were massively oversubscribed.

As term started Brent, in North West London, had 210 four-year-olds without a reception class place but only 24 vacancies. Officials in Newham had to put four classes in a church hall and hundreds of other schools used temporary buildings.

The Office for National Statistics population figures show an 11 per cent increase in immigration in Labour years.

The foreign-born population includes around 1.3million from the Asian sub-continent and a similar number from Africa. People born in Ireland, the United States, Canada, Australia and New Zealand together total slightly under 900,000.

Campaign group MigrationWatch put the cost of additional school places at £40billion.