Islam

Stortinget sier nei til imamutdanning

familie

Venstres forslag om en felles nordisk imamutdanning vendes ryggen av samtlige partier på Stortinget. I dagens debatt på Stortinget under behandlingen av saken ble det uttrykt stor enighet fra SV til FrPs representanter om at en slik utdanning ikke er statens ansvar.

Rita Karlsen, HRS

Venstres forslag om en fellesnordisk utdannelse av imamer får heller ikke gehør hos utdanningsminister Tora Aasland (SV).

– Vi har religionsfrihet her i landet, men det er ikke vårt ansvar å blande oss i utdannelsen av religiøse ledere ut over statskirken. Vi har ansvar for å utdanne prester, men vi har ikke ansvar for å utdanne ledere for andre religioner, sier Aasland til Vårt Land.

Ikke minst viser Aasland til at heller ikke det i det islamske miljøet er det ønske om en slik utdannelse som Venstre har foreslått, noe hun aktivt benyttet i argumentasjonen i dagens debatt på Stortinget da saken ble behandlet.

Hvorfor det ikke er noe ønske i det muslimske miljøet kom klarest frem under Hadia Tajik (A) sitt innlegg, som på en glimrende måte fikk frem det mangfold som eksisterer i muslimske miljøer. Og som hun sa: – Skulle det bli et samarbeidsmøte om dette, ville det blitt et langt møte… (fritt gjengitt etter hukommelsen).

Men den enigheten som fremkom under dagens stortingsdebatt, er ikke et speilbilde av hva partiene tidligere har gitt uttrykk for. Både SV og FrP har tidligere tatt til ordet for en slik imamutdanning, men mens SVs har et landstyrevedtak for, har FrP et landstyrevedtak mot.

Dermed går Tora Aasland mot sitt eget partis landsstyre som i juni vedtok forslaget om norsk imamutdannelse som et ledd i en integreringspolitisk plattform. Aasland innrømmer at det er delte meninger i SV om vedtaket, men står på sin oppfatning at det er feil å opprette en imamutdanning eller utdanning av andre prester utover vår egen statsreligion.

Aasland avviser derimot ikke at lærestedene kan opprette slike tilbud selv, men sier nei til at slike studietilbud skal ha sin fødsel på Stortinget.

– Hvis Universitetet i Oslo ønsker å opprette en utdannelse, har jeg ikke noe imot det. Jeg vil ikke ta initiativ til å gjøre det. Vi har mye større behov for studieplasser til lærere, sykepleiere og andre grupper som vi virkelig trenger, sier Aasland.

Vel talt.

Møtet kan overværes hos Stortingets videoarkiv (per se ikke lagt ut enda).