Innvandring

Robert Wright (KrF): Innvandrere må bli mer inkluderende

Tidligere skolebyråd Robert Wright (KrF) reagerer kraftig på at etnisk norske som flytter fra Groruddalen blir stemplet som svikere av forsker Søholt. Han mener hun er virkelighetsfjern og ikke forstår hva som foregår i Groruddalen. Den ”hvite flukten” avhenger av at innvandrere er for lite inkluderende, hevder Wright.

Rita Karlsen, HRS

Tidligere skolebyråd Robert Wright fra KrF er fortsatt KrF-er, men når han uttaler seg om befolkningssammensettingen og det som kalles for den ”hvite flukten” fra Groruddalen, så uttaler han seg bosatt i dalen og som småbarnsfar. Men det kan være at det nettopp er han politiske ballast som gjør at han er oppnevnt til en talsmann for de utfordringene som disse bydelene sliter med.

At det er en ”hvit flukt” fra bydelene i Groruddalen og fra Søndre-Nordstrand har HRS dokumentert i notatet ”Oslo segregeres raskt” (2010). I dette notatet forholder vi oss kun til tallenes tale og tar ikke stilling til hvordan utviklingen påvirker samfunnsutviklingen og integreringen. For en mann som Wright og andre i Groruddalen er dette imidlertid ikke tall og statistikker, det er hverdag. Hvordan forholder man seg så når en ser at ens eget nærmiljø til de grader endres?

Wright har måtte tåle kjeft for sin ærlighet. Det i seg selv er utrolig. At en respektert mann, som man skal ha utrolig skitten fantasi for å tillegge de verste motiver, ikke skulle få ytre seg om utfordringer han og andre opplever som belastende, er det samme som å si at vi bare kan forkaste våre frihetsverdier. For alt som måtte være et problem med innvandring skal forties, i angst for at noen kan oppleve seg stigmatisert. Med andre ord: en degradering av innvandrere generelt, ved ikke å tillegge de selv noe ansvar, verken for seg selv eller for situasjonen.

Så også med forsker Susanne Søholt ved Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR). I lørdagens Dagsavisen (ikke på internett, men brakt inn i en kommentar av avisens Finess Tretvoll) advarte Søholt mot ”hvit flukt” fra Groruddalen i Oslo. Det er altså den ”hvite flukten” som er problemet – ikke et ord om innvandringen og andelen innvandrere på samme sted.

Ifølge Søholt er metoden å hindre segregering i hovedstaden og ”stanse lekkasjen av etnisk norske fra Groruddalen.” Videre må ”etnisk norske må bli mer vennlig innstilt til innvandrere og ønske dem velkomne i sine nabolag.”

Dette er like banalt som oppsiktsvekkende. Hvitingene må bare holde seg i Grorrudalen (hm, hvor bor du Søholt?) og dertil bli mer vennlig innstilt overfor innvandrerne (underforstått: hvitingene er ikke vennlige nok i dag?).

Jeg forstår meget godt at Robert Wright reagerer. Og han er sikkert ikke alene. Til Dagsavisen påpeker Wright at forsker Søholt er virkelighetsfjern:

– Hun har ikke fått med seg virkeligheten vi lever i; norskkulturelle barnefamilier er i mindretall her, sier han til Dagsavisen.

Wright ser det som en belastning å være i mindretall som etnisk norsk på skolen og i lokalmiljøet. Han bor på Gamle Stovner i Groruddalen sammen med familien sin.

KrF-politikeren har to sønner i barneskolen. Da den eldste av dem, som nå går i fjerde klasse, begynte på skolen, hadde omtrent halvparten av elevene etnisk norsk bakgrunn og halvparten innvandrerbakgrunn. Da den yngste sønnen, som går i første klasse, begynte på skolen i sommer, hadde om lag 30 prosent etnisk norsk bakgrunn. 70 prosent hadde innvandrerbakgrunn.

– Mange er veldig bekymret for utviklingen, sier Wright.

Wright eksemplifiserer med mobbing av etnisk norske jenter som går i singlet, dårligere norsk språk blant barna og sviktende dugnadsånd som problemer. Og dette er relativt ”snille” eksempler.

Ett av Søholt sine forslag går på flere attraktive arbeidsplasser og flotte statlige signalbygg som tiltak for å holde etnisk norske i Groruddalen. Det har jeg kommentert tidligere, og ikke minst oppfordret Søholt og hennes likesinnede til å lære litt av Asle Toje.

Også Wright rister på hodet av forslagene, og mener hun ikke har forstått situasjonen.

Han tror ikke flotte nybygg vil få etnisk norske som er bekymret for om ungene vil lære godt nok norsk til å bli boende i dalen. Groruddølen reagerer også på det han opplever som en stempling av dem som flytter fordi de synes innvandrerandelen blir for høy.

– Jeg synes det er veldig urettferdig at de som velger å flytte eller sier fra om at de synes situasjonen er vanskelig, nærmest stemples som «svikere» eller at «de ikke gjorde jobben sin».

I tillegg kan det synes som om Ap’s integreringstalsperson (ja, særlig at det er hun som først og fremst fører ordet til partiet på disse spørsmålene) Lise Christoffersen, som også sitter i Ap integreringsutvalg (ledet av Jonas Gahr Støre, hvem ellers?) har uttalt seg i lørdagens avis. I alle fall heter det at Wright er også uenig med Christoffersen om at etnisk norske må bli mer inkluderende.

– Det er greit å si, men det er ikke bare der problemet ligger. I stor grad må de flerkulturelle bli mer inkluderende, sier han.

Veldig bra, Robert Wright. Du vet nok at det er mange som støtter deg – også blant innvandrere i bydelen. Særlig de som gjerne vil ta fullverdig del i det norske samfunnet.