Arbeid og utdanning

Religiøst press på skoler

Muslimske elever og deres foreldre stiller stadig oftere religiøse krav til undervisning og opplegg i det franske skolesystemet. Lærerne har problemer med å stå imot det religiøse presset, og situasjonen skaper problemer i en sterkt sekulær stat.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge en rapport fra det regjeringsoppnevnte integreringsrådet HCI er det en økende tendens i franske skoler at elever med innvandrerbakgrunn har innvendinger til undervisningen, melder VG Nett. HCI eksemplifiserer med emner som holocaust, korstogene eller evolusjon.

– Det er i ferd med å bli vanskelig for lærere å motstå religiøst press, står det i rapporten, som nylig ble offentliggjort i avisen Journal du Dimanche.

Avisen siterer et utkast til rapporten, da den endelige rapporten skal legges fram for Regjeringen senere i november.

Frankrike praktiserer et strengt skille mellom kirke og stat, og religion anses utelukkende som et privat anliggende. Dette prinsippet utfordres av en rekke muslimer, som nå utgjør om lag fem millioner.

– Den statlige skolen kan ikke delta i den religiøse utdannelsen av elevene eller rette seg etter prinsipper som den ikke anerkjenner, understreker HCI.

Lederen Patrick Gaubert i HCI sier at rådet bestemte seg for å studere hvordan elever med innvandrerbakgrunn tilpasser seg skolesystemet, ettersom dette er «kjernen i de utfordringene Frankrike må ta tak i».

– Vi bør nå styrke sekularismen og vise lærerne hvordan de skal takle spesifikke problemer koblet til respekt for dette prinsippet, heter det i rapporten.

HCI mener at løsningen er at franske skoler insisterer på fellesklasser, like rettigheter for alle elevene og gjensidig respekt – der ytringsfriheten er grunnleggende, understreker integreringsrådet.

Rapporten skal visstnok ikke tallfeste hvor utbredt problemet med religiøse krav i skolen er, men problemstillingen kom så ofte opp i høringene integreringsrådet har gjennomført at det ikke kunne overses.

Lærere skal ofte ha møtt innvendinger når de underviser om verdensreligionene, jødeutryddelsen, Frankrikes krig i Algerie, hendelser knyttet til konflikten mellom Israel og palestinerne, eller USAs militære aksjoner i muslimske land, ifølge studien.

– Lærere opplever jevnlig at muslimske foreldre nekter å la barna lære om kristendom. Noen mener det fungerer som evangelisering, skriver HCI.

Det fremkommer også at antisemittiske holdninger kommer til uttrykk i klasserommene.

I den seneste tid er det også meldt om problemer knyttet til matserveringen på de offentlige skolene.

– Etterspørselen etter halalmenyer er stor, selv for de svært unge i offentlige barneparker. I noen byer er det ønske om halal og noen ganger kosher.

Integreringsrådet anbefaler at staten ikke innfrir slike forespørsler, både på grunn av kostnadene og de religiøse prinsippene.

For øvrig tillater Frankrike private religiøse skoler, men mens tallet på jødiske skoler har økt de siste årene skal det være få muslimske skoler. Det er i så fall en utvikling som vil være interessant å følge, spesielt hvis den franske staten forsterker sitt sekulære prinsipp.