Ytringsfrihet

Karen Jespersen anker

For kort tid siden ble den tidligere danske statsråden, nå leder av integreringsutvalget på Folketinget, Karen Jespersen (V) dømt for injurierende påstander om talsmannen for Muslimenes Fellesråd, Zubair Butt Hussain. Nå anker Jespersen dommen.

Rita Karlsen, HRS
Dommen slo fast at Karen Jespersen gikk over streken ved å hevde at Hussain går inn for steining av kvinner – noe Jespersen selv mener hun aldri har sagt.
Jespersen har nå bestemt seg for å anke dommen, opplyser hennes advokat, Karsten Hagel-Sørensen, til Ritzau.
Anken er viktig, ikke minst fordi dommen har et heller merkelig forhold: Jespersens ble nemlig frikjent for å ha kalt Hussain ”ekstremist”, hvilket jeg for øvrig heller ikke finner at hun har gjort, men altså dømt for injurierende påstander ved å eksemplifisere denne ekstremismen ved at Hussain ikke tar avstand fra steining. Med andre ord er det ”greit” å hevde at noen er ekstremister, men ulovlig å si hvorfor man hevder det?
Stridens kjerne ligger således i om Jespersens har hevdet at Hussain er for steining eller at han ikke tar avstand fra steining – hvilket kanskje er juss-mat, men for en vanlig borger virker dette helt meningsløst å bruke ressurser på. Enda verre er det kanskje at retten finner det injurierende å foreta den slutningen at hvis noen ikke vil ta avstand (fra steining) så er det logisk at de samme er for (steining). Slik jeg har forstått det har Hussain nektet å ta avstand fra steining.

Jespersen har forklart sin ”logiske slutning” slik (Berlingske 19.februar 2009):

»For mig handler det her primært om, at jeg er kritisk i forhold til en organisation, der er repræsenteret af personer, som går ind for stening og undertrykkelse af kvinder. Det er sådan, jeg forstår ekstremisme,« fastslår hun.

Jespersen har tidligere kalt dommen for ”merkelig”, men har så langt ikke gitt noen kommentar til at hun har valgt å anke dommen.