Vold og overgrep

Isungset drapstruet

Omstendighetene rundt drapsforsøket på forlegger William Nygaard er fortsatt uoppklart, 17 år etter hendelsen. For kort tid siden ga journalist Odd Isungset ut en bok om attentatet på Nygaard, hvilket han i dag mener ligger bak en rekke truende telefonoppringninger, herunder drapstrusler.

Rita Karlsen, HRS

Drapstruslene mot Odd Isungset kommer tydeligvis ikke helt bakpå forfatteren selv. En av beskjedene som Isungset har mottatt lyder «Din jævel! Vi skal drepe deg for faen, din jævel!»

Selv sier Isungset til NRK at slike trusler alltid er ”litt ubehagelig”, men at han ikke vil bekymre seg unødig. Truslene må vurderes ut fra hvor reelle de kan være, hvilken sammenheng de er sagt i og lignende.

Likevel har Isungset gått til anmeldelse av en mann i 30-årene som han mener står bak truslene. Dette er en mann som blir omtalt i Isungsets bok, Hvem drepte William Nygaard?, men ikke i direkte forbindelse med selve attentatforsøket.

Isungset tror likevel truslene kom på bakgrunn av bokutgivelsen.

– Han som har truet meg, er en nær venn av tidligere justispolitiker Jan Simonsen, og jeg rettet et visst søkelys på hans virksomhet i boka, så det er naturlig å tro at det er en sammenheng.

NRK har vært i kontakt med mannen som er anmeldt, men han vil ikke la seg intervjue om saken. Han avviser derimot ikke at han har ringt Isungset, men hevder at han ikke kan erindre noen draptstrusler.

Tidligere stortingsrepresentant Jan Simonsen var nylig i et femtimers langt avhør hos politiet knyttet til attentatet mot Nygaard, har NRK meldt tidligere. Årsaken skal være hans vennskap med en norskpakistaner som på nytt er i politiets søkelys, men dette er, slik jeg forstår det, ikke samme mann som skal ha truet Isungset. Det har heller ikke fremkommet om Simonsen har opprettholdt kontakt med vedkommende etter attentatet. Norskpakistaner selv skal ha nektet å la seg avhøre, hvis det ikke er snakk om et rettslig avhør.

Truslene mot Isungset etterforskes nå hos politiet i Asker og Bærum, mens Kripos jobber videre med den nå altså 17 år gamle saken etter at de for ett år siden valgte å ta den opp igjen. Antakelig var nettopp Isungset arbeid med boken en sterk medvirkende årsak.

Men om vi noen gang får svar på hvem som skjøt William Nygaard, ja, se det er en helt annen sak.