Islam

Islam Net i PFU

I dag skal Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandle en svært interessant klage. Klageren er Islam Net, ved dets leder Fahad Qureshi. Den påklagde er VG, som har satt søkelyset på Islam Nets virksomhet ved Høgskolen i Oslo.

Rita Karlsen, HRS

Saken som Islam Net ved Fahad Qureshi har klaget inn til PFU, ble publisert i VG 10.juni 2010.

I ingressen heter det ”Misjonsforeningen Islam Net driver skole for å omvende nordmenn. Omstridte imamer flys inn for å holde foredrag i Oslo.”

I reportasjen fremkommer det at Islam Net har hatt en rekke kontroversielle foredragsholdere, og at de opplyser at deres virksomhet har som formål «å oppklare misoppfatninger om islam», ved å drive indremisjon blant muslimer, og å omvende ikke-muslimer til en konservativ og omstridt tolkning av islam.

Det fremkommer også at etter knappe to års drift i Norge, og flere ukentlige kursrekker, skal foreningen ha mer enn 1000 betalende medlemmer, og nærmere 5000 tilhengere på nettsamfunnet Facebook. Videre heter det:

Den norskfødte byggingeniørstudenten Fahad Qureshi (22) fra Lørenskog er oppført som daglig leder både for den nasjonale foreningen Islam Net og for Islam Net Student i Oslo.Nektet intervjuVG har i lang tid forsøkt å få et intervju med Qureshi. Men etter å ha fått spørsmålene oversendt skriftlig, gjorde Qureshi det klart at han ikke ønsket å la seg intervjue. Han begrunner det med at Islam Net ikke ønsker omtale av den såkalte «Konvertittskolen» de driver for nyomvendte muslimer fra en moské på Grønland i Oslo:- Hvis du absolutt skal skrive om kurset vi har for de nye muslimene, ønsker jeg ikke å stille opp for intervju, skriver Qureshi i en e-post til VG.I samme e-post skriver Qureshi at syv norske ikke-muslimer ble omvendt til islam under konferansen i påsken – men at de ikke ønsker medieomtale. VG kjenner ikke til hvor mange personer som skal ha konvertert gjennom Islam Nets kurs.Under Islam Nets siste konferanse i april, som pågikk i tre dager i innleide lokaler ved Sentrum scene i Oslo, fløy misjonsforeningen inn noen av sine utenlandske ideologer. Disse imamene forfekter en svært omstridt versjon av islam.

Det heter videre at Islam Net er utestengt fra det etablerte moskémiljøet i Norge, men at kursene for konvertitter likevel foregår i lokalene til moskeen Islamic Cultural Centre (ICC) på Grønland i Oslo. Men ICC hevder å ha avvist samarbeide med Islam Net.

– Konvertittskolen har ingenting med oss å gjøre, de får kun låne et lokale som ellers står tomt. Deres misjonering er omstridt, så hverken vi eller andre etablerte moskeer samarbeider med dem, sier dialogansvarlig i ICC, Arslan Mohammed.

Også Islamsk Råd Norge (IRN) hevder at Islam Net ikke er en del av det etablerte moskémiljøet, til tross for at de ikke har noen problemer med et konservativt synspunkt (!):

– Vi har ingen problemer med at man har et konservativt synspunkt. Men intoleranse for andre synspunkter er ikke akseptabelt for IRN, det er vi åpne og klare på, og det har vi formidlet til Islam Net, sier generalsekretær i IRN, Shoaib Sultan.

Det heter at VG erfarer at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) kjenner til miljøet knyttet til Islam Net, og er kjent med flere av de utenlandske foredragsholderne organisasjonen har benyttet.

– PST holder seg oppdatert på flere miljøer, med mål om å få informasjon for å forebygge vold og radikalisering, sier informasjonssjef i PST, Martin Berntsen.

I klagen fra Islam Net ber Fahad Qureshi PFU vurdere saken opp mot en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Det heter:

Han mener VG gjennom bruken av uttrykket «ekstrem islam» har stemplet ham som terrorist, uten (å) ha tilstrekkelig dokumentasjon. Han peker på at uttrykket ellers ikke er brukt i reportasjen, men snarere «omstridt islam».

Videre kritiserer han avisens arbeidsmetoder. Han hevder avisens utsendte trengte seg inn i lokalene på Høgskolen i Oslo (HiO) hvor Islam Net holdt kurs, og fotograferte ham og andre kursdeltakere mot deres vilje. Qureshi vedgår å ha krevd at fotografen slettet bildene fra kameraet, men nekter for å ha forsøkt å ta kameraet fra fotografen. Klager argumenterer med at han i et fritt land som Norge bør kunne avstå fra et intervju, uten å bli uthengt som terrorist. Han hevder grunnen til at han nektet å la seg intervjue, var fordi VG ikke ville respektere hans ønske om at konvertittskolen, som foreningen også driver, ikke ble nevnt i artikkelen. Qureshi begrunner ønsket med at konvertittene er sårbare.VG vedgår at den ikke hadde avtale om intervju med Qureshi da avisens medarbeidere troppet opp på HiO, men poengterer at den i lang tid hadde forsøkt å få Qureshi i tale, både på telefon, sms og epost, uten å lykkes. Avisen tok kontakt med Qureshi første gang før påske, og den innklagede reportasjen og forsiden ble ikke publisert før 10. juni. VG gjorde det i utgangspunktet klart for Qureshi at den ønsket en mest mulig åpen dialog, men understreket at han ikke kunne legge føringer for hvilke deler av foreningens virksomhet den skrev om, og poengterte at Islam Net selv har offentliggjort konvertittskolen på deres nettsider. Dog presiserte avisen at det ikke var aktuelt å omtale enkeltpersoner ved skolen.

Avisen hevder i tillegg at Qureshi avviste å svare på en del kritiske spørsmål. VG varslet rektor ved HiO om at den ville komme på skolen mens Islam Net holdt kurs, og gir en annen versjon av hva som skjedde denne dagen. Den hevder å ha oppsøkt Qureshi høflig i gangen utenfor lokalene, og å ha tatt bilder av ham, ikke andre kursdeltakere. Det skal ha oppstått en amper stemning da avisens utsendte ville forlate lokalene, med krav om at fotografen ga fra seg kameraet. VG fastholder at begrepet «ekstrem» kan defineres som «ytterliggående», og viser til at flere av foreningens foredragsholdere må kunne betegnes som dette. Videre hevder den at andre kilder i det muslimske miljøet underbygger påstanden.

Man skal kanskje ikke la seg forbløffe, men nok en gang klarer “disse gutta” det: For nå er det allment akseptert å koble “ekstrem islam” direkte til terrorist? Og norske konvertitter er sårbare? Hva menes? Hvilken ekstra beskyttelse trenger de – og hvem skal de beskyttes fra? Og hva er det som gjør at Islam Net skal være så ”hemmelighetsfull” – til tross for at de lever i et fritt land – der vi (andre) kanskje nettopp ønsker å vite hva Islam Net bedriver? Og mer substansielt: hvilke misoppfatninger om islam er det Islam Net skal oppklare?

Du kan lese mer om Islam Net og deres ideologi her.