Arbeid og utdanning

Hvitvasker muslimske privatskoler som bedriver radikalisering

I Storbritannia har avisen The Sunday Telegraph avdekket at kontrollorganet som skal overvåke privatskolene lovpriser muslimske privatskoler som bedriver radikalisering av en ny generasjon unge briter. Overvåkningsorganet gir ros til muslimskolene for deres bidrag til fellesskapet, til tross for at de samme skolene offentlig motsetter seg hva Vesten står for. Nå avdekkes det at inspektørene selv har islamistiske tilknytninger.

Rita Karlsen, HRS

Det heter at det er av sine egne man skal ha det, og det synes også å gjøre seg gjeldende når korrupsjonen vokser inn i våre rekker.

I Storbritannia har utdanningssektoren sin egen vaktbikkje, the Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted), vist seg ikke å operere som tiltenkt.

The Sunday Telegraph har gjort en undersøkelse som avdekker at Ofsted har inspektører som ikke er tro mot sine oppgaver som vaktbikkje. For mens Ofsted i sine rapporter roser de muslimske privatskolene for deres bidrag til samhold og fellesskap i det britiske samfunnet, viser det seg at de samme skolene åpenlyst motsetter seg en vestlig livsstil.

Den ene av inspektørene, Michele Messaoudi, som er ansvarlig for mange av rapportene fra muslimskolene, beskyldes selv for å ha tilknytning til radikale islamistiske organisasjoner. En annen, Akram Khan-Cheema, er daglig leder i en radikal islamsk utdanningsinstitusjon (IBERR). (En mer utfyllende presentasjon av deres aktiviteter finner vi hos IBERR i Australia).

På nettstedet til IBERR beskrives muslimske skoler som ”en av de viktigste faktorene til å beskytte muslimske barn mot angrep mot Euro-sentrisme, homofili, rasisme og sekulære tradisjoner», skriver The Sunday Telegraph.

Men Ofsted har ikke bare hatt egne inspektører på skolene, de er i tilegg godkjenningsorgan til et nytt privat vaktorgan for religiøse skoler, the Bridge Schools Inspectorate, som igjen er ”samkontrollert” med islamske skolers egen lobbyorganisasjon, the Association of Muslim Schools. The Bridge Schools Inspectorate tillater således de muslimske rektorene å inspisere hverandres skoler – altså bukken og havresekken.

Blant de skolene som ble direkte kontrollert av Ofsted var Madani Girls School, en privat islamsk skole i Londons East End. I Ofstad-rapporten, ført i pennen av Michele Messaoudi, heter det at skolen gjør elevene “aware of their future role as proactive young British Muslim women” og gjør dem “well-prepared for life in a multicultural society”.

Det synes ikke skolen å være helt enig i, i alle fall ikke hvis vi forholder oss til hva Madani Girls School’s egen hjemmeside åpent forteller:

“If we oppose the lifestyle of the West, then it does not seem sensible that the teachers and the system which represents that lifestyle should educate our children.”

Og ikke bare er det “fornuftig” at barna ikke må inkluderes i den livsstilen i Vesten – som de motsetter seg – men dette sies i tilknytning til “vestlig utdanning”:

“ … our children will distance themselves from Islam until there is nothing left but their beautiful names”.

Rene ord for pengene: vestlig utdanning får barna til å fjerne seg fra islam.

Noe annet, som også Oftstad-inspektør Messaoudi ”glemte” å rapportere om i sin rapport, er at jentene ved denne skolen tvinges til å gå med hijab. Madina-skolen ønsket ikke å kommentere dette overfor avisen i går.

Ofsted inspiserte også Tawhid Boys School i Hackney i Nord-London. Denne rapporten, ført i pennen av samme Messaoudi, forteller at læreplanen ved skolen er: “good … broad and balanced in Key Stages 2 and 3”.

Skolen prospekt forteller derimot en annen historie. Der heter det at skolens læreplan holder seg strengt: “within the bounds of Sharia [Islamic law].” Elevene har for eksempel ikke lov til å tegne mennesker, dyr eller objekter som islam anser som ”ulovlig” (haram). Dette forbudet gjelder også innenfor kunst og tegning. Denne skolen svarer ikke på journalister telefonopprininger.

Avisen viser også til kontroversen rundt private muslimske privatskoler i fjor. Da hevdet toryene at en rekke muslimske privatskoler hadde tilknytning til radikale islamistiske grupper, som de også mottok penger fra, noe som ble blankt avvist av skole- og barneministeren Ed Balls. Balls viste blant annet til at skolene var kontrollert av Ofsted med resultatet: «No evidence has been found to support allegations that the schools are teaching anti-Semitic or anti-Western values».

Og ja, riktig; nå avdekkes det at det var Michele Messaoudi som var Ofstad-inspektøren.

Skolene som da var i søkelyset, blant annet Slough, hadde mottatt mer enn £ 113 000 av offentlige midler, og det ble avdekket at Sloughs rektor, Farah Ahmed, hadde skrevet et kapittel i en Hizb ut-Tahrir pamflett som angrep den britiske nasjonale læreplanen for sin systematiske indoktrinering for at muslimske barn skulle bli ”reelle” britiske borgere (“to build model British citizens”.) Hun kritiserte «forsøk på å integrere muslimske barn» i det britiske samfunnet som et forsøk på «å produsere nye generasjoner som avviser islam».

Klarere kan det vel ikke uttrykkes? Integrering sidestilles med avvisning av islam.

Dertil beskrev hun engelsk som ”et av de mest ødeleggende fagene» en skole kan undervise i – hvorpå hun spesielt angrep eventyr, da disse «reflekterer sekulære og umoralsk oppfatninger som strider mot islams syn».

Hun angrep også den «åpenbare fare» med Shakespeare, inkludert «Romeo og Julie” – som representanter for å være ”ulydige mot sine foreldre” og for ”utenomekteskapelige forhold”. Ja, hva kan ikke barna lære?

Det tenkte nok Messaoudi også, for i hennes Ofsted-rapport var alt «tilfredsstillende». Det til tross for at en Ofsted-rapport fra en annen inspektør, faktisk bare sju måneder tidligere, hadde beskrevet den muslimske privatskolen som «utilstrekkelig», og hevdet at ”mer kan gjøres for å fremme kulturell toleranse og harmoni».

Farah Ahmed har for øvrig bekreftet at hun har vært medlem av Hizb ut-Tahrir, men nekter å svare på om fortsatt deler deres syn.

Og siden Storbritannia har det ene og det andre kontrollorganet, kan vi bare introdusere neste: the Charity Commission for England and Wales. Etter bråket med de muslimske privatskolenes finansiering i 2009, kom også de på banen. De mente at det ikke var noen bekymringer knyttet til den offentlige finansieringen, og hva gjaldt finansieringen fra Hizb ut-Tahrir hadde deres kontaktperson ved skolen, og bestyrer av disse pengene, Yusra Hamilton, likevel trukket seg, så da så ikke veldedighetskommisjon noen grunn til å forfølge den siden av saken.

Ikke alle er like fornøyd med kontrollørenes rapportering om saken. Hannah Stuart, fra the Centre for Social Cohesion think-tank, som har undersøkt grupperingen Hizb ut Tahrir, mener rapporten er intellektuelt uærlig:

– This report is deeply intellectually dishonest. You can clearly see that they knew exactly what went on, yet bent over backwards to cover their own backs.

Men the Charity Commission hevder på nytt at de fant “no evidence that Hizb ut-Tahrir ideology was being taught at or brought into the school”.

Messaoudis meritter stopper ikke her. Ifølge en radikal islamistisk webside “Global Peace and Unity” (GPU) var både hun og Akram Khan-Cheema, den andre inspektøren i Ofsted som er i søkelyset, dommere i en utdanningskonkurranse som GPU holdt forrige uke. GPU er organisert av The Islam Channel, en digital TV-stasjonen som presenterer en rekke fundamentalistiske og ekstremistiske foredragsholdere. På utdanningsarrangementet talte en rekke ekstremister, og ulike objekter som glorifiserer terrorisme var åpent for salg. Messaoudi er også oppført som dommer for GPUs prisutdeling i 2008.

Messaoudi avviste i går å kommentere saken. Men Ofsted, som snakker på vegne av Messaoudi og Khan-Cheema, sier at begge oppfattes som «erfarne fagfolk og vi har ingen grunn til å tvile på deres evner til å gjennomføre inspeksjoner».

Stuart, fra the Centre for Social Cohesion, lar seg likevel ikke imponere, og har en klar holdning til hva som er på gang:

– A whole generation is being brought up to at the very least suspect, and perhaps even despise, the society they will have to live in. This is deeply worrying for the future of community cohesion. By whitewashing these schools, Ofsted and the Charity Commission are being negligent in their responsibility to protect children in their formative years.

Ja, vi kan jo bare tenke oss hva som skjer hvis vi er med på å bringe opp nye generasjoner som læres opp til å mistenke, ja kanskje forakte, det samfunnet de skal leve i. Men det heter vel så pent at de skal styrke sin muslimske identitet, lære seg å bli på trygg på seg selv som muslimer. Mon tro hvor jeg nettopp har lest om det? Og ja, den nylige godkjente private muslimske grunnskolen i Oslo – med det selvforklarende navnet Fredsskolen.