Vold og overgrep

Fritt frem for å drepe kristne

En gruppe tilhørende al-Qaida i Irak hevder at en kirke i Egypt holder to kvinner fanget fordi disse kvinnene har konvertert til islam. Da disse kvinnene ikke slapp fri innen den gitte tidsfristen, skal det ha berettiget at den samme gruppen tok over 120 gisler i en kirke i Bagdad i helgen. Gisselredningen førte til at rundt 50 personer skal ha blitt drept og flere titalls ble såret. Nå skal Den islamske staten Irak (ISI) hevde at alle kristne er ”berettigede mål” – uavhengig av hvor de befinner seg.

Rita Karlsen, HRS

Al-Qaida gruppen, som jeg forstår benevner seg som Den islamske staten Irak (ISI), sine vurderinger av hva som skjer i en kirke i Egypt har ikke akkurat troverdighetens lys over seg. De to kvinnene som angivelig blir holdt fanget i kirken fordi de har konvertert til islam, skal begge være gift med koptiske prester. Da disse kvinnene ikke ble løslatt innen den fristen ISI hadde satt, skal det ha berettiget at fire væpna menn tok seg inn i en kirke i Bagdad, hvor de også utløste flere granater, og rundt 120 kirkegjengere ble tatt som gisler. Angriperne detonerte også to bilbomber og drepte to sikkerhetsvakter i tilknytning til børsen i Bagdad, og det var etter en skuddveksling med irakiske sikkerhetstyrker her at angriperne tok seg inn i den nærliggende kirka.

Ifølge NRK krevde gisseltakerne at den irakiske regjeringen skulle løslate fangede al-Qiada medlemmer i bytte mot de kristne gislene i kirka. Historien sier ingenting om noen krav rettet til den omsorg gruppen har for de nyslåtte muslimske konene til de koptiske prestene.

Derimot stormet irakisk politi kirka i Bagdad, som endte med rundt 50 drepte og en rekke sårede.

I da melder NRK at ISI i en kunngjøring på internett hevder at det er berettiget å peke på kristne som skyteskiver, fordi den kristne kirka i Egypt ikke overholdt tidsfristen for å frigi de to kvinnene:

«Alle kristelege senter, organisasjonar og institusjonar, leiarar og etterfølgjarar er berettiga mål for mujahedinen, kvar enn dei oppheld seg», heiter det i kunngjeringa, ifølgje AFP.

Gruppa seier dei står bak gisseltakinga i ei kyrkje i Bagdad søndag, der 46 kyrkjegjengarar mista livet. Dei hevdar at føremålet med blodbadet var å få sett fri fleire konverterte som angiveleg sit i fangenskap i egyptiske kloster.

« La desse avgudsdyrkarar og deira leiar, den hallusinerande tyrannen i Vatikanet, veta at det drepande sverdet ligg over nakkane deira fram til dei kan bevisa at dei ikkje er medskuldige i det hundane i Egypt driv med», seier ISI i den siste kunngjeringa si.

Gruppa har også framsett krav om at kristne må bidra til at dei fanga kvinnene i Egypt vert setne fri.

Mer logisk enn dette kan det knapt bli?