Arbeid og utdanning

For stadig flere britiske elever er engelsk fremmedspråk

En undersøkelse fra Storbritannia avdekker at ved en rekke skoler er engelsk et fremmedspråk for elevene på skolene. Dette gir at elever som har engelsk som førstespråk er en minoritet i et raskt voksende antall skoler. Utviklingen er særlig sterk i London.

Rita Karlsen, HRS

Den sterkeste veksten av elever med engelsk som fremmedspråk finnes i London. I enkelte av skolene i bydeler i London har opp mot 80 prosent av elevene annet morsmål enn engelsk. Men samme utvikling finnes en rekke andre steder på de britiske øyene. I for eksempel Birmingham, Bradford og Leicester har mer enn 40 prosent av elevene ikke engelsk som morsmål. Nasjonalt tilsier det at engelsk er et fremmedspråk for nesten en av seks elever i grunnskolen. Dette melder Daily Mail.

Tallene, som skal publiseres denne uken, har nesten doblet seg det siste tiåret. Videre er de anslått å øke med 23 prosent – 830.000 ut av 3,5 millioner – innen 2018. Denne økningen forventes å legge et ytterlig press på skolenes allerede tyngede budsjetter, idet flere og flere elever har behov for mer undervisning og støtte i engelskopplæringen.

Det er Migration Watch som har utført undersøkelsen ved bruk av data fra Office for National Statistics, og dermed gjør de langt på vei den samme øvelsen som HRS har gjort i forhold til befolkningssammensettingen i Oslo. Migration Watch konkluderer med at over de neste fem årene vil det være behov for mer enn 500.000 ekstra skoleplasser til barn av innvandrere som kom til Storbritannia etter 1998. Dette vil koste statskassen 40 milliarder £.

Sir Andrew Green, leder av Migration Watch, sier at trenden kan føre til en dårligere opplæring for elever med engelsk som morsmål:

– Elevene vil selvsagt fortsette gjennom utdanningssystemet, men det er i grunnskolen hvor denne effekten vil oppleves mest akutt og hvor engelsktalende elever blir mest skadelidende på grunn av dem som trenger ekstra hjelp i språkopplæringen.

Tallene reflekterer også en sterk vekst i innvandringen. Netto årlig innvandring har økt fra 48.000 i 1997 til 215.000 i 2009.

I

følge Migration Watch utgjør elevene i London som snakker engelsk som andrespråk hele 44,6 prosent. Mens i indre London utgjør de 55 prosent av grunnskoleelevene, og i bydeler som Tower Hamlets, Westminster og Newham, utgjør de nesten 80 prosent. I South West og North East er det flest elever med engelsk som morsmål.

Utenfor London er området med den største andelen av elever uten engelsk som morsmål å finne i Slough, Berkshire. Den sterkeste økningen innenfor siste tiåret finnes derimot i Luton, Bedfordshire, der nesten halvparten har et annet morsmål enn engelsk.

Men tallene viser bare hvorvidt elevene har engelsk som morsmål eller ikke, og avdekker således ikke de faktiske engelskferdighetene til elevene. For eksempel har det ved lesetester vist seg at elever med indisk og kinesisk opphav gjør det bedre enn sine britiske klassekamerater. (Men nå vet jeg ikke om disse lestetestene fungerer som i Norge, da ved at elever som ikke vil beherske testen kan fritas. I så fall vil det kunne påvirke utfallet).

Uansett forteller tallene at Storbritannia får flere og flere elever med innvandrerbakgrunn, og at et økende antall trenger ekstra undervisning. Labour ble da også kritisert fordi at de nesten doblet antallet lærerassistenter mens det kvalifisert pedagogisk personalet ble holdt på samme nivå. Det ble kanskje for dyrt? Og det blir neppe billigere fremover.