Innvandring

Flukten fra flerkulturen

Asle Toje har avlagt Sverige et besøk, standsmessig ankommet i Volvo. Spørsmålet Toje har med seg i bagasjen er hvorfor svenskene flytter fra innvandrertette strøk? Sverige har, kanskje ironisk fra Toje; fortjent eller ufortjent, fått et internasjonalt rykte for feilslått integrering. For det er liten tvil om at Sverige er segregert, og problemet, i den grad man mener det er et problem, øker. Toje gir oss en rekke svar – og nye tanker – i sin omfattende ”reisekildring”. Da er det bare å håpe at likestillingsministerens Integreringsutvalg også får med seg disse tankene.

Rita Karlsen, HRS

Asle Tojes beretning fra Sverige er å finne på hans blogg, under den kanskje misvisende headingen ”småtekster”, for kommentaren ”Flukten fra flerkulturen” er så omfattende at den vanskelig lar seg kommentere på alle punktene.

Toje er innom alt fra Sveriges ry som innvandringsland, valget (der Sverigedemokraterna, SD, rystet det politiske liv i innvollene), befolkningssammensetning, den ”hvite flukt”, hvordan integreringsdebatten har vært ført (eller ikke ført), om forklaringsvariablene ”klasse”, ”rasisme” og ikke minst – ”utenforskapet”, arbeidsledighet, kriminalitet, tanker fra boka The Tipping Point, eksistensen av svensk versus andres kultur, forskerens rolle, boligpolitikk, og mer til.

Tojes beretning er interessant og tankevekkende, og bør absolutt leses av alle – ikke minst fordi den varsler om hva vi etter all sannsynlighet har i vente i Norge. Og fordi Asle Toje sitter i Regjeringens Integreringsutvalg (lagt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

Slike ”varsler” finner vi i også i dagens media. HRS avdekket nylig den dramatiske demografiske endringen i Oslo, som bevitner at Oslo segregeres raskt, og at det først og fremst er en ”hvit flukt” fra innvandrertette bydeler i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Men mens vi er klar på at en slik utvikling ikke kan endres uten en endring av den nasjonale innvandrings- og integreringspolitikken, synes forskere og andre å tro at det holder å gjøre Groruddalen mer attraktiv. I lokalavisen.no refereres det til gårsdagens møte i nettopp Integreringsutvalget, der segregering var satt på agendaen. Her er ”løsningen” alt det som Toje langt på bevitner i sin artikkel ikke har fungert i Sverige. For det kan nok gjøre Groruddalen mer ”attraktiv” ved å legge kompetansearbeidsplasser eller bygge signalbygg i disse bydelene, men om det løser de reelle problemene, se det er langt på vei en annen sak.

Forskernes intense ønske om å lykkes med det flerkulturelle eksperimentet synes å overgå realitetene, for ja, det er ikke bare nordmenn, og særlig barnefamilier, som flytter fra innvandrertette områder – det gjør også integrerte innvandrere. Mange fordi de vil ta aktiv og fullverdig del i det norske samfunnet. Og vekten er altså på det norske samfunnet, om noen skulle lure.

Da vil nok noen heller ha debatten om hva som er det norske samfunnet.

Og slik går nu dagan.

Da gjenstår bare spørsmålet: Hvor i all verden var du Toje under gårsdagens møte?