Arbeid og utdanning

BBC Panorma: Muslimske skolers antisemittisme og antiintegrering

Hva vet vi egentlig om hva barn i muslimske privatskoler lærer? Spørsmålet stilles av BBC Panorma, som har foretatt en granskning. Den er nå tilgjengelig på internett. Dokumentaren er ikke spesielt oppløftende for hva vi kan ha i vente fra de norske muslimske privatskolene.

Rita Karlsen, HRS

Den såkalte Fredsskolen er allerede blitt godkjent, dessverre vil jeg legge til – og fortsatt har jeg ikke sagt siste ord i den saken, da jeg jobber med alle dokumentene i denne saken. I tillegg er vi ”advart” om at to nye private muslimske skoler er i startgropen.

I Storbritannia har de en rekke private muslimske skoler, og vi kan trygt fastslå at Storbritannia ikke har hatt kontroll med utviklingen. Men nå begynner det å gå opp for det britiske samfunnet at disse skolene verken tjener integreringen eller fellesskapet.

(NB: Hvis ikke You Tube-opplastningen automatisk går videre, det er tre videoer, gå hit)