Forskjellsbehandling og diskriminering

Ahmadinejad om jenters giftealder

For noen år siden hevet det iranske parlamentet ekteskapsalderen for jenter fra ni til 15 år. Nå tilkjennegir president Ahmadinejad en ytterligere ”innstramning”, og presentere den ”ideelle” ekteskapsalderen.

Rita Karlsen, HRS

Den ideelle ekteskapsalderen for jenter er når de er i alderen 16 – 18 år, sier den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad. Ja, det er faktisk så ideelt at presidenten sier de bør giftes (bort) når de er mellom 16 og 18 år.

Ifølge analytikere kan uttalelsen være en del av regjeringens kamp for å skaffe seg støtte blant unge velgere i landet.

– Den beste alder for ekteskap er mellom 16 og 18 år for jenter, og 19 og 21 år for gutter, skal Ahmadinejad ha blitt sitert på i en iransk avis ifølge nyhetsbyråene ritzau/Reuaters.

Det heter at presidentens har fått noen skraper i lakken siden det omstridte presidentvalg i 2009, hvor der ifølge opposisjonen foregikk valgsvindel for å sikre Ahmadinejads gjenvalg.

– Vi har et valg i 2010, og der er rift om de unges stemmer for å kunne vinne, sier en iransk politisk analytiker.

Det faller kanskje presidenten tungt for brystet å måtte tilkjennegi ”enda høyere” ekteskapsalder for jentene, idet ett av hans mål er å øke befolkningen i Iran fra dagens omlag 50 millioner til 120 millioner. Da nytter det jo ikke verken med ungdomstid eller bare to barn. Det spørs om ungdomsstemmene i Iran biter på dette. Tviler vel heldigvis på det.