Islam

Wulff tar en Støre

I Tyskland pågår det for tiden en opphetet innvandrings- og integreringsdebatt, der flere har pekt på islam som en del av problemet. I går entret den tyske forbundspresidenten Christian Wulff debatten, og det i en tale i det tyrkiske parlamentet i Ankara, der han hevdet at islam har sin plass i Tyskland – på samme måte som kristendommen har sin plass i Tyrkia.

Rita Karlsen, HRS

Forbundskanseler Angela Merkel vakte oppsikt med sin uttalelse om at ”multikulti ist tot” (multikulturen er død), og det i allerede opphetet debattklima i Tyskland. Ikke minst har det vakt bestyrtelse at flere anerkjente tyske politikere har pekt på islam som en del av problemet, noe som igjen har plassert mye av ansvaret hos Tyskland omlag fire millioner tyrkere. Merkel har da også hatt møte med den tyrkiske presidenten Abdullah Gül , der de har disktuert tiltak for å bedre integreringen av tyrkere i Tyskland.

I går kom Tysklands forbundspresident, Christian Wulff, på banen. Eller som nyhetsbyråene ritzau/dpa har valgt å formuelere seg: ”stak tirsdag hånden ned i en politisk hvepserede, da han som det første tyske statsoverhoved nogensinde holdt en tale for det tyrkiske parlament i Ankara.”

Christian Wulff har tidligere tatt til ordet for at islam er en del av Tyskland og at muslimer i Tyskland kan dyrke og utøve sin tro i verdige rammer. På møtet i det tyrkiske parlamentet i Ankara benyttet Wulff samme innfallsvinkel, bare med motsatt fortegn, altså ikke ulikt den argumentasjonen som vår egen utenriksminister Jonas Gahr Støre nylig la for dagen knyttet til spørsmålet om finansiering av moskeer i Norge fra Saudi-Arabia:

– Samtidig forventer vi, at kristne i islamiske lande har samme ret til at udleve deres tro offentligt, uddanne teologer og bygge kirker, siger den tyske præsident, der henviser til, at kristendommen har lange traditioner i Tyrkiet:

– Kristendommen hører uden tvivl til i Tyrkiet.

Wulff har kanskje stor tro på at religionsfrihet er en menneskerett som mer eller mindre ønskes praktisert i de fleste land, og man kunne kanskje håpe at nettopp Tyrkia – som jobber hardt for å bli medlem av EU – ville benytte Wulffs påpekning som et gjensidig ansvar. Men det var lite begeistring å spore i det tyrkiske parlamentet, hvilket ikke er så underlig da myndighetene i Tyrkia forbyr bygging av kirker og andre trosretninger enn islam har ikke anledning til å utdanne prester.

På den etterfølgende pressekonferansen unngikk da også Tyrkias president Abdullah Gül å følge opp Wulffs spor, og sa følgelig ingenting hva han mener om at kristendommen hører til i Tyrkia. Han skal heller ha snakket i generelle vendinger om at tyrkiske innvandrere i Tyskland skal ha hjelp til å lære det tyske språket.

Forøvrig skal Wulff ha lagt seg på samme linje som Merkel ved å påpeke at tyrkiske innvandrere er velkommen i Tyskland, men at de må yte en aktiv innsats for å bli en del av det tyske samfunnet.

Det gjensidige kravet relatert til religionsfrihet kan utvikle seg til en meget interessant diskusjon. Jeg er ikke tvil om at langt de fleste land i Europa begynner å føle seg mer enn utilpass hva gjelder de rekke særkrav som kommer fra spesielt islamsk hold, og at mange av de samme myndighetene opplever seg mer eller mindre presset til å tilgodese disse kravene nettopp fordi religionsfriheten flittig benyttes som argument. Når lyset nå snus den andre veien er det nok flere som vil jobbe for at mørket skal skjule deres anliggender.