Islam

Snur i moské-sak

For to år siden ble det kjent at det var planer om bygging av en storstilt moské i Tromsø, blant annet finansiert fra Saudi-Arabia. Prosjektet ble positivt mottatt i Tromsø fra alle politiske partier, med unntak av FrP. Men så satte avisen Nordlys et kritisk søkelys på moskeen Alnor, som står for byggeplanene, og fant link til både terror, ytterliggående styreleder i Sverige og wahabisme. Nordlys’ både unike og eksemplariske journalistiske arbeid har fått politikerne til å våkne. Nå snur både Ap og SV.

Rita Karlsen, HRS

Alt er tilsynelatende ikke slik det ser ut med første øyekast. Slik også med de storstilte byggeplanene om ny moské i Tromsø.

Mens det etableres og bygges moskeer over hele Norge, er det få eller ingen journalister som har sett kritisk på de virksomheter som utvikler seg i nærmiljøet. Således er det et nybrottsarbeid som avisen Nordlys bedriver.

I et bredt anlagt perspektiv har Nordlys gransket hvilket miljø og hvilke kontakter det nye moské-prosjektet befinner seg i. Avsløringene kan skremme enhver frihetselskende person, og lyder til dels som noe skjer i land vi ikke vil sammenligne oss med. Hege Storhaug har vært intervjuet i sakens anledning, og levner ingen tvil om ståsted: En slik moské vil være en stor propagandaseier for dem vi helst vil bekjempe.

Avsløringene synes også å ha skremt flere Tromsø-politikere. Det begynner å gå opp for dem hva de egentlig var på vei inn i.

I dagens Nordlys tilkjennegir flere av dem at Nordlys sine avsløringer har gjort dem svært betenkt (og endelig har NTB våknet, for Nordlys har ikke lagt sakene på internett):

Ordfører Arild Hausberg (Ap) at han har blitt svært betenkt.

– For ett år siden var jeg positiv. I dag er jeg skeptisk til at det skal bygges en moské som skal være et signalbygg i Tromsø, og som skal være finansiert fra Saudi-Arabia, sier Hausberg til Nordlys.

Ønsker debatt

Han ønsker en stor og offentlig debatt om denne saken, og sier at det tegner seg et annet virkelighetsbilde nå enn da planene ble kjent. Ordføreren slår fast at Tromsø både er og skal være en multikulturell by der folk fra ulike religioner og ulike kulturer skal leve side om side.

– Men integrering er forutsetningen for gjensidig respekt og forståelse. Derfor har vi tidligere sagt nei til søknader om at folkegrupper skal få egne hus. Vi vil at de skal delta i det felles Tromsø-samfunnet, sier ordføreren.

Skepsisen deles også av Gunhild Johansen som er SVs varaordfører og leder av Internasjonal komité i Tromsø kommune.

.–Det virker fremmed at vi skal ha en moské i Tromsø finansiert av penger fra Saudi-Arabia. Dette minner om en form for misjonering. Når vi også hører at det er ønskelig med en egen skole for muslimer i Tromsø, blir jeg enda mer skeptisk, sier varaordføreren.

Dette er mer gledelig. For når nordlendinger (ja da, jeg er nordlending selv) har bestemt seg så er de ikke like skyggeredd som mange andre av våre nasjonale politikere. Da tviler jeg også på at de kan sutre seg til det planlagte byggeprosjektet ved å vise til ”religionsfrihet”.

Det er mer sus over det ordføreren sier; de skal delta i det felles Tromsø-samfunnet. Det er essensen. Stå på den!

FrP, som hele tiden har vært imot prosjektet, har også behandlet saken i sin stortingsgruppe. Der sitter som kjent en annen nordlending, Per-Willy Amundsen, som heller ikke går av veien for å si det han mener:

Vil ha forbud

Fremskrittspartiet har vært mot planene fra første dag i Tromsø, og lover bråstopp for planene dersom de skulle komme i ledelsen av kommunen etter neste års kommunevalg.

Innvandringspolitisk talsmann for Frp på Stortinget, Per Willy Amundsen sier at avsløringene i Nordlys brakte saken opp i partiets stortingsgruppe.

– Vi vil fremme et forslag som tar sikte på å innføre et forbud mot at religiøse aktiviteter i Norge kan gjennomføres ved hjelp av økonomisk støtte og sponsing fra totalitære, utenlandske regimer som bryter menneskerettighetene, sier Amundsen. (©NTB)

Ja, du skal se at det er nordlendingene som bryter ned tabuene og får en reell debatt om denne utfordringen. Takk til Nordlys spesielt!