Terrorisme og ekstremisme

Om ekstremisme, krig og fred og sånn

Man kan trygt si at det foregår en skyggedebatt i dette landet hva gjelder både islam og ekstremisme. På den ene siden blir vi fortalt at det slett ikke eksisterer religiøse ekstremister, og om det skulle være noen, er det så få at det nærmest er latterlig å fokusere på. Men på den andre siden skal det vi knapt har, altså bekjempes. Justisminister Knut storberget står klar med en 30-punkts handlingsplan. I-ordet må vi derimot styre unna.

Rita Karlsen, HRS

Venstremann Abid Rajas dialogmøte på søndag handlet om ekstremisme. Vel, strengt tatt er det vel ikke Rajas dialogmøter lengre, idet han har fått over 1 million kroner til sin nystartede tenketank Minotenk, der nettopp begrunnelse for statlige penger til Minotenk er dialogmøtene til Raja. Det var i alle fall slik Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) begrunnet den forskjellsbehandlingen som de har lagt til grunn når de finner å kunne gi Minotenk midler, mens en organisasjon som LIM (likestilling, integrering, mangfold) fikk beskjed om at de ikke engang trengte å søke. For det er nemlig slik at reglene tilsier at en organisasjon må ha eksistert i minst to år før tilskudd kan vurderes gitt. Rajas Minotenk ble opprettet inneværende år (registrert i Brønnøysundregisteret 1.januar 2010), men ble altså likevel tildelt midler. Når IMDi henviser til Rajas dialogmøter henger det lite på greip med at det i VG 25.02.2010 ble referert til at Raja hadde tatt initiativet til ”en splitter ny tenketank”, og for å ”få denne organisasjonen opp og stå, har Raja nå søkt offentlige myndigheter om til sammen 5,8 millioner kroner til drift av selve tenketanken”.

På et nylig møte med IMDi, hvor også jeg var tilstede, var Minotenk representert med administrativ koordinator Linda Alzaghari, og hun fortalte at Minotenk ”enda ikke var kommet så godt i gang, men at de fremover skulle satse på bekjempelse av ekstremisme”. Fortsatt er Minotenks hjemmeside «død».

Personlig ønsker jeg Minotenk velkommen, men jeg forstår det svært godt hvis LIM mener seg overkjørt. Dertil vil jeg minne om at LIM ikke mener løsningen til integrering først og fremst er å finne i islam, tvert om har LIM eksempelvis tatt til ordet for at hijab bør forbys i barneskolen mens andre representanter fra LIM har blankt avvist at muslimer på noen måter ”forfølges” i Norge. Men veien for liberale muslimske stemmer i integreringsarbeidet er nok både tyngre og lengre enn for en profilert og altmenende Abid Raja (som for øvrig annonserer sin fremtidige exit fra integreringsdebatten, nå er det visstnok villaksen han skal slåss mot).

Men det siste dialogmøte til Raja eller Minotenk, handlet altså om ekstremisme. Oppmøtet var visstnok ikke så godt som forventet, men også det har Raja en forklaring på: ekstreme muslimer hadde skremt folk fra på komme søndag. Til NTB forklarer Raja:

— Flere som sa de ville komme og holde innlegg, har holdt seg borte av frykt for å bli stemplet som vantro og frafalne. Slike beskyldninger er så sosialt belastende at folk ikke har tort å delta på dette møtet, sier Raja.

Ja, det er i så fall samme argument som ble benyttet da det heller ikke ble noe sus over dialogmøtet som handlet om muslimer, kjærlighet og ekteskap. Det kan jo begynne å ligne på et mønster; det som er en smule vanskelig, det vil si handler det om muslimer selv og ikke storsamfunnet, møter det også få opp til? Og problemet er? Vi vet jo litt hva islam sier om både kjærlighetsekteskap, frafalne og vantro, så kanskje vi skulle sett nærmere på islams vesen og dets forkjempere? Eller rett og slett det motsatte: bare snudd ryggen til?

Og det er visstnok også slik at Raja har fått bråk fordi noen mener han står for en moderat islam. Vel, personlig tror jeg Raja er for selvopptatt til å representere så mye annet enn det han selv tjener på.

Men om det ikke var så mange som ville debattere ekstrem islam, så fikk i alle fall Regjeringen fortalt at de skal bekjempe religiøs ekstremisme med de samme metodene som er blitt brukt mot høyreekstreme miljøer. Ifølge NTB er planen klar:

Justisminister Knut Storberget (Ap) står klar med en handlingsplan som skal forhindre at unge og marginaliserte mennesker blir rekruttert til ekstreme, religiøse miljøer. Det fortalte han under debattmøtet på Litteraturhuset om religiøs ekstremisme søndag.

Planen inneholder 30 tiltak og trekker veksler på innsatsen som ble rettet mot nazistiske og høyreekstreme miljøer.

— Vi skal forebygge ekstremisme, og blant virkemidlene vi ønsker å bruke er de samme som vi brukte mot Vigrid og andre høyreekstreme miljøer, sier Storberget til NTB.

Han mener begge miljøene er ideologisk unyanserte og dogmatiske, og avhengige av å synes offentlig for å klare å rekruttere nye medlemmer.

— En del av de erfaringene vi gjorde under arbeidet mot høyreekstremisme på Sørlandet og Østlandet vil være nyttige også mot ytterliggående religiøse grupper.

Exit ekstremisme

Justisministeren er nøye med å understreke at hensikten er å forebygge rekruttering og bidra med en såkalt exitstrategi til mennesker på vei inn i ytterliggående, religiøse miljøer.

— Vi har allerede masse virkemidler til politi og etterforskning. Det er ikke der vi vil rette inn tiltakene nå. Dette er en ren forebyggingsplan, sier han.

Storberget framhever blant annet mer bruk av bekymringssamtaler, som skal ha gitt gode resultater etter de voldsomme demonstrasjonene mot Israels krig på Gazastripen rundt årsskiftet.

Han vil også bruke konfliktråd og politirådene som er opprettet i alle kommuner. Det skal også arrangeres offentlige stormøter, samt dialogmøter i politiregi.

Ikke en gang er islam nevnt. Det sier i grunnen svært mye.

Dertil synes Storberget og Regjeringen å tro at muslimsk ekstremisme er like enkelt å knuse som de små nazi- og ekstreme høyremiljøene. Hvilket samhold og virkemidler hadde/har disse miljøene? Svært få om vi sammenligner det med organisert islam. Det bevitner jo også frafallet på Rajas dialogmøte.

Den dagen islam behandles på lik linje med andre religioner, det vil si opptar liten plass i det offentlige samfunnet, den dagen kan det politiske lederskapet øyne håp om liten rekruttering til ”religiøs ekstremisme”. Og det tror jeg dessverre ikke all verdens imamutdanning vil bidra til…