Religiøse og politiske symboler

Fransk burkaforbud er endelig

Frankrikes konstitusjonelle råd har godkjent forbudet mot heldekkende plagg som burka og nikab som tidligere i år ble vedtatt i den franske nasjonalforsamlingen.

Rita Karlsen, HRSEt forbud mot burka og annen ansiktstildekking på offentlige steder vil tre i kraft i Frankrike fra neste år. Det er resultatet etter gårsdagens avgjørelse fra landet høyeste juridiske myndighet, Conseil Constitutionnel (det konstitusjonelle rådet), melder Indepentent.co.uk. Dermed fjernet Conseil Constitutionnel – som også omtales som vokterne av den franske grunnloven – det juridiske hinderet for forbudet, nemlig ved å erklære at forbudet ikke krenker grunnleggende friheter. Loven gjør det straffbart å ”skjule ansiktet i offentligheten”, og gir ingen omtale av islam eller muslimsk bekledning. Conseil Constitutionnel tilføyde at loven gir en «rimelig balanse» mellom personlig frihet og behovet for å opprettholde andre konstitusjonelle prinsipper, slik som kvinners rettigheter og offentlig orden. Unntatt fra forbudet er «gudshus åpent for publikum».
Dermed gikk Conseil Constitutionnel imot en annen av regjeringens vaktbikkjer, Conseil d’Etat, som to ganger har tatt til ordet for at et forbud mot burka og annen ansiktstildekking i det offentlige rom ville være konstitusjonelt galt. De anbefalte at et eventuelt forbud skulle begrenses til offentlige bygg, som for eksempel skoler, sykehus og rådhus. Men det er imidlertid bare dommen fra Conseil Constitutionnel som er bindende. Tidspunktet for det endelige forbudet mot ansiktstildekking i det offentlige rom kommer på et ”sårbart” tidspunkt, idet det har vært gjentatte advarsler om mulige islamistiske terrorangrep i Frankrike og andre europeiske land. Islamistiske fundamentalistiske nettsteder har tidligere omtalt lovforslaget som et angrep på islam.Det ventes at regjeringen vil kunngjøre loven i løpet av de nærmeste neste dagene, hvis de da ikke hensyntar de nye terrortruslene. Det vil videre være en periode på seks måneder med offentlig informasjon før forbudet trer i kraft.