Integrering og integreringspolitikk

Folkemøtet i Groruddalen

Det er vel ikke mange som har unngått å få med seg at det i går var folkemøte i Groruddalen. Temaet var integrering, og i innbydelsen ble det annonsert at inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) ville ”diskutere integrering med deg!”. Men flere ting kan tyde på at Lysbakken, og hans øvrige sterke paneldeltakere, var mer tilbøyelig til å snakke enn til å lytte. Og som sedvanlig er; tilhørerne er hovedsaklig norske – for det var ikke mange innvandrere å se. Som ettertrykkelig understreker en del av problemet i Groruddalen.

Rita Karlsen, HRS

Egentlig er jeg ikke i tvil om at integreringsminister Audun Lysbakken (SV) oppriktig ønsker å diskutere integrering, og særlig med ulike innvandrere. Nå har han reist rundt, både i nord og vest, med samme budskap, men sjelden har han stilt med et så sterkt panel som han gjorde i går i Groruddalen (merk at Groruddalen består av fire bydeler; Bjerke, Grorud, Stovner og Alna).

Det er ikke underlig. Groruddalen er det mange ynder å si er det ”mest flerkulturelle” vi har i Norge. Derimot er sannheten at det flerkulturelle ikke appellerer til nordmenn generelt. For mens innvandrerandelen i Groruddalen er i sterkt vekst, flytter rekordmange med norsk bakgrunn ut av disse bydelene.

For å kunne møte denne dualismen på et folkemøte gjelder det å ha snakkeføre politikere med seg. Hva er da bedre enn å ta med seg han med talegaver fra helvete, nemlig utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap)? Og med all respekt: knapt noen politiker klarer å si så mye intelligent på kort tid uten å si noe som helst, i alle fall lite som tråkker noen på tærne, og som dessuten ikke er politisk bindende, enn nettopp Støre. I tillegg hadde Lysbakken med seg byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og fagleder i Ellingsrud barnehageenhet, Malaka Izzat.

Ifølge Nettavisen.no fylles folkemøtet raskt opp. Det er altså mange i Groruddalen som ønsker å diskutere integrering. Men det er ikke bydelenes innvandrere som i første omgang er så interessert i integrering, det er det de med norsk bakgrunn som er. Nettavisen kaller det ”bemerkelsesverdig” at bare 1 av 10 av de fremmøtte er innvandrer.

Lysbakken selv, som slett ikke kunne se hvem han ”diskuterte” med da han hadde ”så skrape lys” mot seg, mener likevel at dette illustrerer ”godt hvilke utfordringer vi står overfor i bydelen(e).” Det er jeg enig med han i – bare synd at han slapp unna med å konkretisere hva han mener med dette. Så da får vi tolke; vi antar at det illustrerer poenget med at innvandrere i for liten grad er delaktig i det norske samfunnet. Og; jo flere innvandrere på ett avgrenset område, jo flere utfordringer oppstår.

Nettavisen rapporterer om et engasjert møte.

Og det var engasjerte innbyggere som fikk holde innlegg og utfordre politikerne bak panelet. I forkant av møtet sa Lysbakken at han ønsket svar på spørsmål som hvordan er det å bo i dalen, hva det er som opptar befolkningen og hvordan er det å leve sammen. Et overordnet tema for debatten var hvilken integreringspolitikk som bør føres.

SkryterundeForuten Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, deltok også utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og byrådsleder Stian Berger Røsland (H) på folkemøtet. Og det var noen fornøyde politikere som kunne fortelle om norsk integreringspolitikk.

– Vi må vekk fra en svartmalende framstilling av hvordan Groruddalen egentlig er, sa en streng Lysbakken, før han fortsatte:

– Vi har fått flere innvandrere i jobb, vi har fått flere lærere i jobb, og flere tar høyere utdanning. Enkle politiske vedtak har hatt en stor effekt. Vi har hatt en fantastisk integrerings- og skolepolitikk, noe som har gitt resultater, sa Lysbakken, og høstet applaus fra salen.

– Folk har det braByrådsleder Berger Røsland mente det var et stort fortrinn at Groruddalen var flerkulturell.

– Det er en mye bredere sammensetning i Oslo enn tidligere. Vi har fått en mer flerkulturell by. Groruddalen er Norges mest flerkulturelle område i landet. Å være en flerkulturell dal, land, by, er et stort fortrinn for oss. Det å være en by som har en flerkulturell kompetanse, er et fortrinn – og den kommer til å bli enda mer flerkulturell, sa byrådslederen.

Likevel ser politikerne utfordringene med bydelen – der hele 215 nasjonaliteter er representert – og sier befolkningsdelingen i dag er et problem.

– Et problem er at utviklingen har gått for raskt. Nærmiljøet er blitt forandret og annerledes. Vi må erkjenne at en del mennesker føler uro for dette, sa Røsland.

Men Jonas Gahr Støre understreket samtidig at folk har det bra.

– Det er slik at 9 av 10 i Groruddalen synes de har det bra, eller svært bra. Dette er et tall som gir inntrykk, sa han.

( … )

– Erkjenner ikke problemetOg det var flere som pekte på utflyttingsproblematikken.

– Et stort problem er alle barnefamiliene som flytter ut. Dersom man ikke ta det på alvor, er det slutt for bydelen. Noen politikere erkjenner ikke at dette er et problem. Hva kan gjøres for at vi blir her? Folk flytter av redsel. Det er for lite norsk kultur og språk. Mitt barn savner noen å leke blånisse med, sa Robert som benyttet seg av åpen mikrofon.

De aller fleste som benyttet av seg åpen mikrofon, uttrykte tilfredshet ved å bo i bydelen, men flere mente tilbudene kunne bli bedre. Blant annet var sykehus, skole og SFO viktige temaer.

– Vi ønsker å videreutvikle Groruddalssatsingen. Helt konkret vil vi jobbe videre med et program som heter «Ny sjanse», der vi oppsøker kvinner med innvandrerbakgrunn, og som har vært hjemmeværende lenge, med det formål å få de ut i arbeid. I tillegg mener jeg at skole burde bli en sentral del av valgkampen framover, sier Audun Lysbakken til Nettavisen.

Man skulle knapt tro at pseudonymet ”Rubb” har vært på samme møte som Nettavisens journalist. Rubb rapporterer om sine erfaringer fra folkemøtet hos Document.no.

Ifølge Rubb, som (enda, han er visstnok på flyttefot) bor og jobber i Groruddalen, skygget taletrengte politikere for folkets stemmer. Selv sto Rubb på talerlisten, men kom aldri til ordet.

Men også Rubb refererer den ikke ukjente Robert Wright (tidligere skolebyråd i Oslo, KrF-politiker, men tilstede på folkemøtet som en av folket; bosatt i Groruddalen), som flere ganger har stilt spørsmålet om Norge faktisk ikke har en kulturarv som bør bevares, for eksempel i januar i år. Det har den samme Wright måtte tåle mye kjeft for, men når den største kjeftesmella har vært Marthe Michelet i Dagbladet, tyder alt på at Wright treffer spikeren på hodet.

Ifølge Rubb var Wrights hovedbudskap at man må finne ut hvorfor de med norsk bakgrunn velger å flytte ut av disse bydelene, hvilket kanskje var retorisk, idet han videre påpekte – som også Nettavisen referer – at ”det ikke er så lett å være forelder når barnet ditt ikke har noen å leke blånisse med.”

Wright vet, Rubb vet og vi alle andre vet, bortsett fra et par politikere kanskje, at barn ikke skiller på hudfarge eller troende eller ikke-troende, men de er beintøffe når det gjelder lekens regler. For å leke blånisse nytter det ikke å se på Hamas sine barneprogrammer.

Videre har Rubb referert fra fire andre innlegg:

En ung afghaner fortalte at han kom til Norge som 13 åring. Lærte seg norsk på 6 mnd. Har fullført skole og klart seg bra. Han oppfordret alle til å gripe mulighetene. Og hvis man ikke fikk muligheter så må man oppsøke dem.

En ung jente fra 10.klasse på Tokerud skole sa at man ikke skal anklage nordmenn som flytter ut av Groruddalen. Det er urettferdig at vi skal bære ansvaret for integreringen. Hun er ateist og fortalte om medelever som ikke godtar det. Det er greit å ikke være muslim, men du må tro på en gud. Homofili er ikke akseptert av de samme.

En pappa fortalte om en datter som ikke får ha med seg sin fremmedkulturelle venninne hjem. Foreldrene liker ikke at hun skal til et norsk hjem….

En formann fra et borettslag på Romsås skrøt uhemmet av det multikulturelle miljøet der oppe.Jeg tenkte for meg selv at når noen er så til de grader positive, så er det jammen meg bra at det finnes slike som meg som er mer dystre i virkelighetsoppfatningen. Slik blir kanskje synspunktene litt balansert..

Rubb nevner noe annet interessant: at også den ”det-går-seg-til-med-tiden-analytikeren” Lars Østby fra SSB holdt et innlegg:

Han prater som om det meste går greit, det er mange store grupper her i Norge. Spesielt svensker og polakker. Mer tamiler, pakistanere og somaliere i Groruddalen. Innvandrere føder ikke så mange flere barn pr kvinne enn oss, så det er ikke snakk om noen snikislamisering.

Så da vet vi i alle fall én ting: Østbys holdninger til fødsel og islam, snikislamisering eller ikke. Men hvorfor den samme Østby fant det opportunt å bland islam inn i dette, se det vil han nok sikkert ikke svare på.

Og hvordan integreringen i Groruddalen og andre innvandrertette bydeler skal foregå? Jo, SVs Lysbakken har innsett har HRS har rett: Integrer mor og 2/3-deler av jobben er gjort, for mor integrerer barna.

Så nå skal altså Lysbakken & co oppsøke kvinner med innvandrerbakgrunn gjennom programmet ”Ny sjanse”. Det beste man kan si om det, er at oppsøkerne ikke blir arbeidsledig med det første. Men det vitner ikke om en spesielt overordnet gjennomtenkt politikk. Og hvordan skal man forhindre at norske flytter ut? Det får vi kanskje spørre inkluderingsministeren eller utenriksministeren om, men vi vet jo fra før at 9 av 10 i Bydel Alna er norske