Økonomi

Falske ID-er florerer

Falske identitetspapirer er langt vanligere enn norske myndigheter har vært klar over. En gjennomgang fra de siste tre årene har avdekket svært mange falske ID-er, og nå anmeldes sakene til politiet. Skatt øst antar at tallet på anmeldelser vil bli rundt 500.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge Aftenposten ligger 105 politianmeldelser for falsk ID klar, men ytterligere 350 anmeldelser kan bli effektuert innen relativt kort tid. Erfaringene så langt tyder på at problemet er størst for albanere og folk fra Balkan.

Ved Servicesenteret for utenlandske arbeidstagere i Oslo tar Skatt øst, hvor de tar imot personer som skal jobbe i Norge ved at de tildeles arbeidstillatelse og skattekort, erfares det at mange kommer med falsk ID. Ved skranken avdekker de åpenbare falske identitetspapirer. Bare i oktober i år har det skjedd to ganger. De siste to årene er 40 personer blitt tatt i skranken. Men nå har dette kontoret organisert seg med andre krefter for å avsløre ID-jukset:

Nå har dette kontoret sammen med folkeregisteret og Skattekrimenheten i Skatt øst gått grundig gjennom alle mistenkelige saker i 2008. Resultatet er i første omgang 105 politianmeldelser for bruk av falsk ID.

Dette er bare begynnelsen. 150 nye saker står for tur fra samme år.

Etter hvert skal de også granske folk som har kommet i 2009 og i år. Skatt øst antar at tallet på anmeldelser vil bli rundt 500.

Og dette dreier seg trolig i hovedsak om albanere og folk fra Balkan.

Ifølge Aftenposten er det første gang skatteetaten systematisk går til anmeldelse av slike saker.

Leder for Skattekrimenheten i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen, understreker alvoret.

– Vårt samfunn er helt avhengig av at personer har rett identitet.

– Det er viktig å markere alvorlige lovovertredelser som dette, og alt tyder på at dette er organisert menneskesmugling, sier Kristiansen.

– Samtidig er albaneres bruk av falsk ID knyttet til annen grov kriminalitet. I de 250 sakene fra 2008 har vi 38 treff på saker politiet etterforsker knyttet til fiktiv fakturering. Dette er organisert virksomhet innen bransjer som renhold, bygg og anlegg. Bruken av falsk ID er en del av denne og annen organisert multikriminalitet, sier Kristiansen.

Hans avdeling jobber nå med 31 nettverk som bedriver fiktiv fakturering hvor 195 millioner kroner er unndratt beskatning i disse bransjene.

– Det er snakk om flere organisasjoner som griper inn i hverandre. Vi tror det er noen edderkopper som trekker i trådene her, sier Kristiansen.

Myndighetene mener de har avdekket et mønster: Hundrevis av albanere har kommet til Norge med falske pass fra Hellas, Italia og Belgia. Med pass fra land innenfor Schengen får de lettere opphold, arbeidstillatelse og skattekort. Og når de først besitter slike papirer, er ikke veien lang til konto, firma og midlertidig personnummer – alt på falsk ID.

– Vi har sett dette bildet. Dette arbeidet er satt i system de siste månedene, og vi har koordinert undersøkelsene. Problemet var enda større enn vi trodde, sier underdirektør Erling Øverland i folkeregisteret i Skatt øst.

Dermed tok man opp igjen saker hvor folk faktisk var sluppet inn i det norske systemet. Etter hvert som funnene dukket opp, var det ingen tvil om at nasjonaliteten kan knyttes til Balkan.

Leder for Servicesenteret, Lene Solheim Hagen, forteller at de blant annet har sett nærmere på pengeoverføringer:

– Selv om de påstår at de er greske, italienske og belgiske statsborgere, har de sendt penger helt andre steder. Pengene har havnet på Balkan. Vi ser også at enkelte arbeidsgivere går igjen, sier Solheim Hagen.

Videre har de intensivert arbeidet for å avsløre falske pass:

–Vi har sett en tendens til at flere kommer til skatteetaten istedenfor politiet, fordi de tror det er lettere å få godkjent identiteten hos oss når de søker om midlertidig personnummer. Men det har vi satt en stopper for, sier Solheim Hagen.

De første 150 anmeldelsene er personer som Skatt øst mener fortsatt er i Norge. Anmeldelsene omfatter brudd på folkeregisterloven og skattebetalingsloven, eventuelt også med brudd på utlendingsloven og falsk forklaring. Men med en strafferamme på to år det vel ikke altfor avskrekkende.