Islam

Ekstremister på universitetet

Muslimske studenter på et toppuniversitet i London forkynner muslimsk ekstremisme, hevder tenketanken Quilliam. De har gjennomført en studie som avdekker at moderate muslimer blir radikalisert og andre studenter blir skremt.

Rita Karlsen, HRS

Ekstrem radikal islam praktiseres åpenlyst av muslimer på ved City University i London sentrum. Tenketanken Quilliam har gjennomført en casestudie ved universitetet, og resultatene er nedslående. Den ledende islamistiske gruppen, som ikke er stor, men som har god kontroll på det muslimske miljøet på universitetet, har skremt og trakassert både medstudenter og ansatte. Ikke minst går det ut over andre minoritetsgrupper ved universitetet.

Nøkkelfunnene i undersøkelsen er:

1. Potensial for at radikaliseringen fører til terrorisme

· Tilkjennegir seg til en ekstrem ideologi – wahabisme (taler for at personer som ikke ber skal drepes, kvinner kan tvinges til å bruke hijab, homoseksualitet er forbudt og frafalne kan myrdes)- propaganderer for politisk islam (avskaffelse av vestlige verdier og implementering av sharialover)- fremmer salafi-jihadimse (kombinasjon av wahabisme og sharia, ført til al-Qaida inspirert terrorisme, offensiv jihad)

· Eksponerer personer og grupper som støtter deres ekstreme ideologi

· Identitets- eller integreringsproblemer eksponeres i en aggressiv og separatistisk ”muslimsk identitet”

· Fremmer beskyldninger eller oppfatninger om at islam blir angrepet, islamofobi (Vesten er imot islam)

2. Motarbeider samhørigheten ved universitetet (campus) og universitetets verdier

· Truer minoriteter

· Undergraver ytringsfriheten

Rapporten baserer seg på materiale fra det muslimske studentmiljøet ved universitetet (City University’s Islamic Society, ISOC) sine fredagsbønner, ISOCs nettsted og studentintervjuer.

Quilliam dokumenterer med lydopptak at studentlederen for ISOC åpent forkynte ekstremisme under bønn holdt på campus i løpet av studieåret 2009/10.

ISOC-lederen Saleh Patel sa blant annet følgende:

Når de sier til oss: ’muslimske stater foreskriver å kutte hånden av tyven’, ja det er riktig!

Og de lærer oss også at utroskap skal straffes med steining.

Når de forteller oss: ’muslimske stater foreskriver og lærer oss å drepe de frafalne’, ja det er riktig!

For det er dette Allah og hans budbringere har fortalt oss, og dette er Allahs religion, og det er Allah som gir lovene og det er kun Allah som har retten til å gi lover.

Når en person med vilje ikke ber, skal han fengsles i tre dager og tre netter med beskjed om å omvende seg.

Gjør han ikke så, skal han drepes. Spørsmålet er hvordan han skal drepes, ikke om han er en kafir (ikke-troende) eller en muslim.

Ifølge studentene som er blitt intervjuet til rapporten opplever mange seg skremt av ISOCs medlemmer. Foreningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og jødiske studenter sier at de er redde. Andre muslimske studenter som ikke følger den ekstremistiske linjen, forteller at de føler seg presset av ISOC. Presset skal være så betydelig at de har forfattet en åpen klage til skolens ledelse, der de blant annet hevder at ISOC har ”kuppet” deres religion.

En av rapportforfatterne, Lucy James, sier at det er dypt sjokkerende at slik muslimsk ekstremisme markedsføres åpenlyst på et universitet midt i London, melder Mail Online.
– Slik ekstremisme kan føre til farlige miljøer på studiesteder og hvis man ikke klarer å få kontroll med slike miljøer, kan det føre til terrorisme. Universitetets ledelse må innse problemet og gripe fatt i det.

Det muslimske studentmiljøet i ISOC har gitt følgende uttalelse til rapporten:

«Rapporten reiser en rekke problemstillinger så studentorganisasjonen vil ta kontakt med rapportforfatterne for å gjennomgå dokumentasjonen som rapporten bygger på.

ISOC samarbeider tett med universitetets ledelse for å opptre til det beste for de muslimske studentene og for hele universitetsmiljøet.”

Også universitetet har respondert: En talsperson understreker at universitetet er opptatt av å skape mange muligheter for mennesker med ulik tro, eller ingen tro, til å møtes i ærlig og respektfull dialog.

Hun understreket videre at både universitetet og studentorganisasjonene ber om at alle lag og foreninger, også de som inviteres utenfra, overholder universitetets retningslinjer hva gjelder likestilling og mangfold, samt universitetets sentrale verdier og ønskede atferd.

Hun henviste også til at universitetet har jobbet tett sammen med studentorganisasjonene, og har ved flere tilfeller tilbudt støtte og veiledning når ISOCs virksomhet har vært i strid med universitetets retningslinjer.

Både universitetet og studentorganisasjonene skal nå gjennomgå sine protokoller for å sikre at deres virksomhet opprettholdet et åpent og innbydende miljø både for ansatte og studenter.

Rapporten: Radicalisation on British University Campuses: a case study (pdf)