Islam

”Brødre” mot Vesten

”Brødrene” Hugo Chavez og Mahmoud Ahmadinejad har en plan. Det er planen om en revolusjonær front som strekker seg fra Latin-Amerika til Øst-Asia, og sammen skal de seire mot Vesten. FNs generalsekretær bekymrer seg derimot om det tyske lederskapets uttalelser.

Rita Karlsen, HRS

Venezuelas president Hugo Chavez er på besøk i Iran. Der diskuterer han med Irans president Mahmoud Ahmadinejad det videre samarbeidet innen oljesektoren. Før Chavez kom til Iran var han innom Hviterussland, der han visstnok rundhåndet lovet diktator Alexander Lukashenko å levere landet olje for de neste 200 årene. Før det igjen var han innom Libanon.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters rynkes det på nesen over disse besøkene, der særlig Iranbesøket både bekymrer og irriterer Israel og USA. Og det er kanskje ikke så underlig, all den tid disse statslederne synes like interessert i den islamske revolusjonen som av oljeindustrien (vel, sistnevnte finansierer vel førstnevnte):

Chavez og Ahmadinejad omtaler hverandre som «brødre» under besøket, og Chavez har benyttet anledningen til å kritisere «de urettferdige» FN-sanksjonene mot Iran, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Han gir også inntrykk av at de to landene kjemper en felles krig mot Vesten.

– Vi vet at de aldri vil være i stand til å begrense den islamske revolusjonen. Vi vil alltid stå sammen. Vi vil ikke bare yte motstand, vi vil også stå seirende sammen, sa Chavez, og la til at landene har knyttet svært nære bånd.

De to lederne fronter også utviklingslandenes kamp mot «Vestens undertrykking», og Ahmadinejad sier at Iran og Venezuela er «del av en revolusjonær front som strekker seg fra Latin-Amerika og hele veien til Øst-Asia».

Irans interesse av å mobilisere mot USA og Vesten for øvrig henger ikke minst sammen med Irans atomprogram. Iran benekter at de utvikler atomvåpen, noe USA ikke tror så altfor mye på. For ”brødrene” Chavez og Ahmadinejad er dette å betrakte som imperialisme:

Begge de to lederne er klar på at USAs imperialisme skaper spenning i Midtøsten, og mener behandlingen av Iran, og landets befolkning, er urettferdig.

I høst skal Ahmadinejad møte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere atomprogrammet. Skjønt kjenner vi Iran rett er vel ikke diskutere det riktige ordet. Informere kanskje, på sin selektive måte.

Chavez og Ahmadinejad uttalelser burde bekymre, ikke minst FNs generalsekretær Ban Ki-Moon, men han er dessverre mer opptatt av å advare mot en farlig trend av intoleranse mot muslimske innvandrere i Europa. Ifølge The Jerusalem Post uttalte Ki-Moon nylig på et møte i Strasbourg:

– En farlig trend vokser frem, en ny politikk for polarisering. Noen spiller på folks frykt, sa Ki-Moon på et møte i Europaparlamentet i Strasbourg, og fortsatte: – De anklager innvandrere for å krenke europeiske verdier.

Ki-Moons uttalelser skal visstnok være et tilsvar til det som foregår i Tyskland, der både forbundskansler Merkel og forbundspresident Wulff har tatt til ordet for strengere krav til innvandrerne, samtidig med at man peker på islam som del av problemet med integrering. Men disse uttalelsene anser altså FNs generalsekretær som ”intoleranse”. Tro hvordan Ki-Moon vil karakterisere Chavez’ sine uttalelser? La meg for ordens skyld gjengi den mest ”sentrale”:

Vi vet at de aldri (Vesten, min anm.) vil være i stand til å begrense den islamske revolusjonen. Vi vil alltid stå sammen. Vi vil ikke bare yte motstand, vi vil også stå seirende sammen.