Islam

Blair: Vesten har ikke undertrykt islam

Vesten har vært altfor villig å akseptere islamister fremstillinger om undertrykkelse, lyder det nå fra tidligere statsminister Tony Blair.

Rita Karlsen, HRS

Islamske ekstremister har hatt altfor lett spill med deres historier om vestlige undertrykkelse og dominans.

Med disse ordene tok Blair skarp avstand til den kurs som vestlige politikere, og det må i høyeste grad inkludere han selv, i det seneste tiåret har ført i kampen mot terror i islams navn.

Det var på en nylig holdt tale i New York på the Washington Institute for Near East Policy at Blair hevdet at Vesten har sviktet det store flertallet av muslimer ved å ikke konfrontere og imøtegå islamisters kritikk av vestlig undertrykkelse, refererer The Guardian:

«We should wake up to the absurdity of our surprise at the prevalence of this extremism,» he said.

«Look at the funds it receives. Examine the education systems that succour it. And then measure, over the years, the paucity of our counter-attack in the name of peaceful coexistence. We have been outspent, outmanoeuvred and out-strategised.»

Blair said it was impossible to defeat extremism «without defeating the narrative that nurtures it».

Moderate Muslims who believed in coexistence and tolerance were, he said, being undermined by the unwillingness of the west to take on the extremists’ arguments.

«We think if we sympathise with the narrative – that essentially this extremism has arisen as a result, partly, of our actions – we meet it halfway, we help the modernisers to be more persuasive,» he said.

«We don’t. We indulge it and we weaken them. Worse, a reaction springs up amongst our people that we are pandering to this narrative and they start to resent Muslims as a whole.»

Akkurat sistnevnte har en noe dobbelklingende bunn: Hvis Blair på den ene siden innrømmer at vestlige politikere har vært for ettergivende overfor islamister, så er det vel ikke folkets feil at det er nettopp det de oppfatter? Dessuten begynner det å bli en del personer som har prøvd å advare mot at islam i seg selv skal være noen unnskyldning eller formidlende omstendighet, nettopp fordi det kan få de utslag som Blair påpeker – det er muslimer generelt som betaler den høyeste prisen.