Innvandring

Høyre vil ha lukkede mottak

Innvandringspolitisk talsperson i Høyre, Trond Helleland, ønsker at papirløse innvandrere som ikke samarbeider med myndighetene for å avklare sin identitet, skal plasseres på lukkede mottak inntil de kan tvangsreturneres. Dermed er han motstander av forslaget om amnesti for dem som har vært her i fem år. Også Ap’s innvandringspolitiske talsperson, Lise Christoffersen, er motstander av amnesti, men hun støtter heller ikke lukkede mottak.

Rita Karlsen, HRS

Det bør ikke være en amnestiordning for noen av de 18.000 papirløse innvandrerne som befinner seg i Norge ulovlig, uttaler Helleland til Drammens Tidende.

Bakgrunnen for uttalelsen er at Drammens Tidende i går skrev om iranske Arash Asghari (24) som ikke har fått opphold, men som nekter å reise tilbake til Iran. Asghari kom til Norge som 17-åring, og har de siste årene oppholdt seg ”under jorda” i Oslo. Han håper fortsatt på å få bli, noe som kanskje ikke er så rart, da rykter, og til dels praksis, har vist at det har nyttet å klore seg fast. Men som kjent er praksisen strammet inn, ikke minst fordi det har fungert som en gulrot overfor andre som ikke har behov for asyl, men som har vært økonomiske lykkejegere.

Høyres Trond Helleland mener at Ashgari må returnere til Iran.

– Han bør reise hjem. Han har fått avslag på søknaden. Hvis man begår kriminalitet, eller bevisst unngår hjemreise, da er lukket mottak den beste muligheten, sier han.

Helleland har tidligere tatt til orde for en differensiert behandling av asylsøkere med endelig avslag. Det vil si at de som samarbeider med myndighetene og ønsker å returnere bør få kurstilbud og økonomisk bistand innen avreise. De som derimot ikke samarbeider, skal heller ikke ha noen fordeler, og bør være på lukkede mottak til tvangsretur er mulig.

Med dette går Helleland mot forslaget Norsk Folkehjelp og andre organisasjoner som ber om amnesti til mennesker som har bodd i Norge i fem år.

– Det synes jeg er et dårlig forslag, sier Helleland og tror det vil føre til mye større tilstrømning av asylsøkere til Norge.

Det er Ap’s Lise Christoffersen enig i, idet det vil undergrave hele asylinstituttet og ødelegge for de som har rett til asyl. Men hun synes problemstillingen er vanskelig:

– Det er et felt som er overgrodd av dilemmaer, sier hun.

Hun støtter ikke Hellelands forslag om lukkede mottak, men det er en tafatt politikk hun representerer:

– Det blir en altfor enkel problemstilling. Det er andre måter man kan ta i bruk for å fremme retur, sier hun.

Så ble det stille fra Ap.