Integrering og integreringspolitikk

Første budsjettlekkasje

Det tar tid, men jammen slår ikke SV til innimellom. Denne gangen gjelder det personkretsen til introduksjonsprogrammet. Da programmet ble innført argumenterte HRS sterkt for at det også skulle gjelde for ekteskapsinnvandrede. Nå har SV tenkt noen år, og kommet til at det ikke er en dum idé. Samtidig er den første statsbudsjettlekkasjen et faktum.

Rita Karlsen, HRS

Denne, etter hva jeg har fått med meg, første statsbudsjettlekkasjen, har SVs statsråd Audun Lysbakken valgt å gi eksklusivt til sin tidligere arbeidsgiver, avisen Klassekampen, som i sin tur har valgt ikke å legge artikkelen på internett. Derfor lager SV egen sak på sin hjemmeside, der det under overskriften ”3,7 millioner til utvidelsen av introduksjonsprogrammet” heter at nå vil SV hjelpe:

– Kvinner som har innvandret gjennom ekteskap, og bryter ut på grunn av mishandling, skal bli selvhjulpne, sier Audun Lysbakken.

– Dette er kvinner som har vært helt avhengig av mannens inntekt, og som har blitt forsørget av ham. For disse kvinnene har det vært en barriere for å bryte ut, og vi har spurt oss selv hva vi kan gjøre for å hjelpe dem, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken til Klassekampen.

I statsbudsjettet som legges fram tirsdag er 3,7 millioner kroner satt av til en utvidelse av introduksjonsprogrammet for flyktninger. I dag er det bare kvoteflyktninger og personer som har fått innvilget asyl som har krav på dette programmet, som blant annet gir undervisning i norsk og samfunnsfag og forberedelser til arbeidslivet. Nå vil regjeringen også gi tilbudet til kvinner som har innvandret gjennom ekteskap, og får selvstendig opphold etter den såkalte mishandlingsbestemmelsen på grunn av vold i ekteskapet.

– Det er et mål for oss å inkludere flere i introduksjonsprogrammet over tid, men nå begynner vi med dem som åpenbart har aller mest bruk for det. Introduksjonsprogrammet gjør at man får noe å leve på, noe å stå opp til og en mulighet til å få både språkopplæring og arbeidsopplæring som gjør at man kan etablere seg i det norske samfunnet, sier Lysbakken til Klassekampen.

Les saken i Klassekampen 29.september 2010.

Det er godt at SV endelig innser at personkretsen til introduksjonsprogrammet bør utvides, så her det bare å si velkommen etter! Men det er kanskje ikke så bra at Lysbakken benytter det i et politisk spill med statsbudsjettlekkasje og promotering av Klassekampen.