Islam

Forlag dropper norsk Muhammed-bok

Historiker og journalist Halvor Tjønn har skrevet en biografi om islamstifteren Muhammed. Boken, som i hovedsak baserer seg på historiske skrifter tilbake til 700-800-tallet, ble annonsert hos Kagge forlag i fjorårets høstkatalog. Men nå har forlaget trukket seg – og nekter å gi noen begrunnelse for hvorfor de ikke lengre vil publisere boken.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge Aftenposten sier Kagge forlag at de ikke opplever det som farlig å gi ut en slik bok, men samtidig vil de ikke gi noen begrunnelse for snuoperasjonen:

Det er på dagen fem år siden Jyllands-Posten publiserte tegningene som utløste karikaturstriden. I Halvor Tjønns planlagte Muhammed–biografi er det ingen illustrasjoner. Allerede i slutten av januar i fjor leverte Tjønn fra seg manuset til boken, som i stor grad baserer seg på muslimske historikeres beskrivelser av profetens liv. De historiske skriftene forfatteren har brukt som grunnlag for sin bok er fra 700-800-tallet.

– Vi er nå blitt enige med forfatteren om at vi ikke skal gi ut denne boken. Vi ønsker ham lykke til overfor andre forlag, sier forlagssjef Anne Gaathaug i Kagge forlag.

– Har avgjørelsen noe å gjøre med de kraftige reaksjonene fra muslimsk hold rundt Muhammed-tegningene og at dere frykter bråk rundt boken?

– Dette er et internt anliggende. Jeg har ikke flere kommentarer, sier Gaathaug.

– Er det kommet trusler mot forlaget i forbindelse med utgivelsen?

– Forlaget har ikke mottatt trusler. Og vi vurderte det overhodet ikke som farlig å gi ut boken. Det er ikke derfor vi ikke vil gi den ut, sier Gaathaug.

Halvor Tjønn, som til daglig journalist i Aftenpostens utenriksredaksjon, sier han er forbauset over forlagets avgjørelse. Heller ikke Tjønn er særlig villig til å fortelle hva motsetningene grunner seg i, men vi forstår at det ikke handler om bokens kvalitet:

– Det sier seg selv at dersom forlaget hadde innvendinger mot bokens kvalitet, så ville dette kommet opp mye tidligere i prosessen, og ikke etter halvannet år, sier han.

Tjønn vil likevel ikke gå inn på hvilken begrunnelse han har fått for refusjonen.

– Det må være opp til Kagge forlag å redegjøre for hvilke vurderinger de har gjort, sier han.

Selv mener Tjønn at det er lite i boken som skulle tilsi at muslimer vil reagere negativt.

– Det er utgitt et stort antall Muhammed-biografier rundt omkring i verden. Min bok på 400 teksttunge sider har ikke en eneste illustrasjon, ut over historiske kart. Det er ikke mine personlige meninger som kommer til uttrykk. Alt er hektet på historiske kilder og analyser av enkelte moderne, vestlige historikere, sier han.

Ifølge Aftenposten underskrev forfatteren og forlaget kontrakt om utgivelse av boken i januar 2009. Kort tid etter leverte han sitt ferdige manus, som han hadde jobbet med siden våren 2007. I fjor sommer ba forlaget ham legge inn fotnoter og referanser til kildematerialet, et arbeid som tok noen måneder. Boken ble da også presentert i Kagges høstkatalog 2009. Men i juli i år kom altså kontrabeskjeden: det var «best at et annet forlag tok boken».

Men ingen i Kagge forlag vil fortelle hvorfor det etter deres mening er best at et annet forlag tar boken. Aftenposten viser da også til at i januar i år skrev DagenMagazinet om prosjektet, der det de betegner som ”en hemmelighetsfull forlegger Erling Kagge” ga uttrykk for at han ønsket minst mulig publisitet om saken.

– Ja, vi arbeider med en biografi om Muhammed, men det er altfor tidlig å si noe om boken nå. Journalist i Aftenposten Halvor Tjønn skriver på høygir, sa Kagge til DagenMagazinet da.

Hva er dette? Uttrykk for selvsensur fra forlagets side? Faglig uenighet? Hvis sistnevnte, hva gjør at det ikke kan ordnes opp? Men hvis førstnevnte er det intet mindre enn en tragedie. ”Ingen flere kommentarer” kler et forlag særdeles dårlig.Det er å håpe at et annet forlag ser sitt snitt til å publisere det som må kunne kalles en høyst aktuell bok – så får vi som lesere være med på å avgjøre om den var verdt å publisere eller ikke.