Islam

Er muslimene så stakkarslig?

Det befester seg mer og mer at muslimene i Europa er en stakkarslig, underkuet og stigmatisert gruppe. Det underlige med dette er at de muslimer jeg kjenner, som det begynner å bli en del av, overhodet ikke er noe stakkarslig og kjenner seg heller ikke igjen i et slikt bilde. Tvert om er de lei av en slik presentasjon, som de mener er ett av de største hindrene for å kunne ta fullverdig del i samfunnet. Som kjent mener lektor på journalisthøgskolen i Oslo, Nazneen Khan-Østrem, noe helt annet. Det fikk meg til å se meg litt rundt i Europa.

Rita Karlsen, HRS

Nazneen Khan-Østrems personangrep på Norsk Presseforbunds generalsekretær, Per Edgar Kokkvold, bygger på at muslimene er en stigmatisert gruppe som blir ytterligere stigmatisert av Kokkvolds såkalte upresise uttalelser. Men hvor stigmatisert er egentlig muslimer i Europa?

Jeg tok meg en Europatur på internett og fant raskt to filmer på YouTube som i liten grad støtter opp om Khan-Østrems påstander. Den ene filmen er fra Paris, der muslimer – stikk i strid med den nasjonale lovgivningen og den kulturelle kodeksen – okkuperer gater i ”be-protest” fordi de ikke har store nok moskeer. ”Aksjonene” er til hinder for beboere og andre i området, men politiet har fått beskjed om ikke å gjøre noe. Det irriterer deler av befolkningen, som dermed er begynt med motdemonstrasjoner.

Den andre filmen er fra Wien. Der bygges det en megamoské – som dertil bryter med de godkjente byggeplaner for moskeen, som i seg selv var en prosess på over to år. 1,7 millioner innbyggere bor i Wien, og de regnes for å ha en sterk nasjonal identitet. Mange av de lokale innbyggerne opplever seg nå invadert av tyrkiske muslimer, og det spekuleres også på hvor pengene til den overdådige moskeen er kommet fra. Det heter seg at moskeen er bygget med penger fra en liten tyrkisk organisasjon i Wien, men denne organisasjonen skal ha direkte kontakt med den tyrkiske regjeringen. Man spør seg nå om det er Tyrkia som betaler for å innføre islam i Wien, ikke minst med henvisning til følgende uttalelse fra den tyrkiske statsminister Recep Erdogan: ”Assimilation is a crime against humanity”.

(PS: Det er ikke jeg som kaller det «islamisering»)
PARIS:
WIEN:

I tillegg har The Open Society Institute nylig publisert en rapport, Muslims in Europa, som er en komparativ analyse av data fra 11 byer i sju europeiske land. Det heter at rapporten peker på felles trender og tilbyr anbefalinger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan, herunder til Den europeiske union og internasjonale organisasjoner.

Videre påpekes at selv om rapporten ikke er representativt for alle muslimer i disse byene, tar den ”et øyeblikksbilde” av erfaringene til muslimske samfunn (!) i utvalgte bydeler i Amsterdam og Rotterdam, Antwerpen Berlin og Hamburg, København, Leicester og Waltham Forest – London , Marseille og Paris samt Stockholm .

Ifølge rapportørene kommer analysen som et svar på viktige trender når det gjelder muslimer som bor i Europa, som borgere eller innvandrer, født i landet eller nyankomne, der muslimer som en voksende og variert befolkning møter Europa med en av sine største utfordringer; nemlig hvordan man sikrer like rettigheter og muligheter for alle i et klima med raskt voksende mangfold.

Det heter i rapporten at en estimerer den muslimske befolkningen i EU til 15 – 20 millioner, som antas å fordoble seg innen 15 år (2025). Det påpekes at det finnes svært lite data om europeiske muslimer, og i alle fall i et sammenlignende (komparativt) perspektiv. Det økende mangfoldet, kjent som det flerkulturelle samfunnet, har utløst debatter om sosial tilhørighet og integrering:

The increasingly visible ethnic, religious and cultural diversity of Western Europe has

triggered debates on social cohesion and integration. Muslims are often at the centre of

these debates. Policies to support integration and promote cohesion are developed at

the European, national and local levels. The European Union defines integration as a

two-way mutual process. This report focuses on public policies at the city level, in the

context of national and European interpretations of the concept of integration, and

how they are played out in the everyday lives of Muslims and non-Muslims across

Europe.

Men hva sier så funnene i rapporten? Eller rettere sagt; har muslimene i EU noen problemer med rettigheter og muligheter? Vi tar for oss noen av tabellene.

On the whole, people from different backgrounds in the 11 cities studied by the Open

Society Institute said they got along well together and were willing to help each other.

Det er 138 tabeller som følger rapporten, men jeg opplever ikke at disse tallene bekrefter at muslimene i EU har det spesielt dårlig – og det er det også mange muslimer som mener. At flere muslimer enn ikke-muslimer mener seg diskriminert eller møtt med fordommer forsvinner dessuten mer eller mindre når tallene brytes ned på ulike tema. Ta en titt på disse tabellene – det er det verdt. jeg har sett på noen av dem, som du kan lese om her. I mine øyne er tabellene mer verdt enn å lese OSI-rapporten, for der opplever jeg at analysen har en slagside. Det kan tyde på at OSI’s utgangspunkt er at muslimene blir religiøst diskriminert i EU, mens tallene langt på vei gir et annet bilde.

Muslims in Europe