Integrering og integreringspolitikk

Bak skjermbrettet

Miriam Quan Johansson flyttet fra Guatemala til Jämtland i Sverige for tre år siden. Full av forventning begynte hun å studere svensk for innvandrere i Strömsund. Men den første undervisningstimen ble et sjokk.

Rita Karlsen, HRS

Miriam forteller til Svt.se at kvinner og menn var delt inn i ulike deler av klasserommet – med en skjerm på midten.

Bakgrunnen for den skjerminndelte undervisningen er et det for noen år siden kom et 20-talls ”ortodokse muslimer” fra Usbekistan til Strömsund. De krevde at kvinner og menn skulle ha adskilte klasserom. Det fikk de ikke, men skolen gikk likevel inn på et kompromiss: Klasserommet ble delt av med en skjerm på midten, med kvinner og menn på hver sin side.

Lærer ved skolen, Elsa Wennberg, forsvarer den kjønnsdelte undervisningen med at det viktigste var at kvinnene faktisk kom til undervisning og at de hadde tillit til henne som lærer. Men Miriam opplevde ikke klasseromsgjerdet som riktig, og protesterte. Hun og ektemannen, Reidar Johansson, klagde også inn praksisen til Diskrimineringsombudsmannen (DO), der de fikk medhold.

Men selv om skjermen i dag er borte, er det ikke noen forståelse fra skolens side:

– Risken var ju att kvinnorna över huvud taget inte skulle komma till skolan och då hade vi ju inte lyckats med den integrering som vi faktiskt arbetar med i vårt samhälle, säger Anders Bergman, rektor Hjalmar Strömerskolan och fortsätter:

-Det viktiga är ju att vi i dag har integrerade klasser.

Integrering kan være så mangt.